Skip to main content

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

I dteannta a chéile is treise sinn

Teagmháil le Gníomhaireachtaí Náisiúnta

Oibríonn an Coimisiún Eorpach i gcomhar le Gníomhaireachtaí Náisiúnta chun an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a bhainistiú. Is é is aidhm don obair sin an Cór a thabhairt chomh gar agus is féidir do na rannpháirtithe agus a chinntiú go n-oibríonn sé go maith ar fud tíortha éagsúla.

Déanann na Gníomhaireachtaí Náisiúnta sin, atá lonnaithe i dtíortha an chláir, na nithe seo a leanas:

  • eolas a thabhairt faoin gclár
  • na tionscadail a dtabharfar maoiniú dóibh a roghnú
  • faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar an gclár
  • tacaíocht a thabhairt d’iarrthóirí agus do rannpháirtithe
  • obair a dhéanamh le Gníomhaireachtaí Náisiúnta eile agus leis an gCoimisiún Eorpach
  • an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a chur chun cinn
  • scéalta ratha agus dea-chleachtais a chomhroinnt

Déan teagmháil le do Ghníomhaireacht Náisiúnta – cliceáil ar an tír thíos chun na sonraí teagmhála uile a fheiceáil.

OeAD-GmbH - Agentur für Bildung und Internationalisierung  
Ebendorferstraße 7  
AT-1010 Wien  
An Ostair  
+43 1 53408605  
jugend@oead.at  
www.solidaritaetskorps.at

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: AT01

YIA-BEDE - Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft V.o.G.  
Brauereihof 2  
B-4700 Eupen  
An Bheilg  
+32 8 756 09 79  
info@jugendbuero.be  
http://www.solidaritaetskorps.be/ 

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: BE03

YIA-BEFR - BIJ - Bureau International Jeunesse (BIJ)  
18, Rue du Commerce  
B-1000 Bruxelles  
An Bheilg  
+32 2 219 09 06  
bij@cfwb.be  
http://www.lebij.be/ces

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: BE04

YIA-BEFL - JINT  
Grétrystraat 26  
B-1000 Brussel  
An Bheilg  
+32 2 209 07 20  
jint@jint.be  
www.europeansolidaritycorps.be

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: BE05

Human Resource Development Centre (HRDC)  
15, Graf Ignatiev Street, 3ú hurlár  
BG-1000 Sofia  
An Bhulgáir  
+359 2 91 550 10  
hrdc@hrdc.bg  
http://www.hrdc.bg

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: BG01

   Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)   
   Frankopanska 26   
   HR-10 000 Zagreb   
   An Chróit   
   +385 1 5556 498   
   ess@ampeu.hr   
   http://www.europskesnagesolidarnosti.hr

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: HR01

Bord Óige na Cipire  
104, Ascaill Athalassas  
CY-2024 Strovolos, Nicosia  
An Chipir  
+357 22 402 644  
erasmusplus@onek.org.cy  
http://www.eusolidaritycorps.onek.org.cy

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: CY02

Dům zahraniční spolupráce (DZS)  
An tIonad um an gComhar Idirnáisiúnta san Oideachas (NAEP)  
Na Poříčí 1035/4  
CZ-110 00 Praha  
Poblacht na Seice  
+420 221 850 100  
info@dzs.cz  
http://www.sborsolidarity.cz

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: CZ01

Gníomhaireacht Eolaíochta agus Ardoideachais na Danmhairge  
Bredgade 43  
DK-1260 Copenhagen  
An Danmhairg  
+45 3544 6200  
sfu@ufm.dk  
http://www.ufm.dk/erasmusplus

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: DK01

Fondúireacht Archimedes  
Koidula 13A  
EE-10125 Tallin  
An Eastóin  
+372 6979 218  
erasmuspluss@archimedes.ee  
http://www.solidaarsuskorpus.ee

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: EE01

Gníomhaireacht Náisiúnta Oideachais na Fionlainne (EDUFI)  
Hakaniemenranta 6  
Bosca Poist 380  
SF-00531 Helsinki  
An Fhionlainn  
+358 295 331 000  
nuoriso@oph.fi  
http://www.cimo.fi/euroopansolidaarisuusjoukot

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: FI01

Agence du Service Civique  
95, avenue de France  
F-75013 Paris  
An Fhrainc  
+33 9 74 48 18 40  
ces-information@service-civique.gouv.fr  
www.corpseuropeensolidarite.fr

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: FR02

JUGEND für Europa  
Godesberger Allee 142-148  
D-53175 Bonn  
An Ghearmáin  
+49 228 9506220  
jfe@jfemail.de  
https://www.solidaritaetskorps.de

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: DE04

Fondúireacht na hÓige agus na Foghlama Fadsaoil (I.NE.DI.VI.M)  
417, Acharnon ke Kokkinaki  
GR-11143 Athens  
An Ghréig  
+30 213-1314460  
erasmusplus-youth@inedivim.gr  
http://www.inedivim.gr

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: EL02

Fondúireacht Phoiblí Tempus  
Kéthly Anna tér 1.  
HU-1077 Budapest  
An Ungáir  
+36 1 237 1300  
info@tpf.hu  
http://www.eplusifjusag.hu/hu/esc/

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: HU01

Léargas  
Teach Óstaí an Rí  
Sráid Parnell  
Baile Átha Cliath 1  
D01 A3Y8  
Éire  
+353 1 8871280  
info@leargas.ie  
http://www.europeansolidarity.ie

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: IE01

Agenzia nazionale per i giovani (ANG)  
Via Sabotino 4  
I-00195 Roma  
An Iodáil  
+39 06 37 59 12 01  
direzione@agenziagiovani.it  
http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: IT03

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  
Mukusalas iela 41  
LV-1004 Riga  
An Laitvia  
+371 67358065  
info@jaunatne.gov.lv  
http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: LV02

   AIBA I Nationalagentur für Erasmus+ und ESK  
   Kirchstrasse 10, Postfach 684  
   9490 Vaduz  
   Liechtenstein  
   +423 236 72 21  
   ariane.schwarz@aiba.li  
   http://www.solidaritaetskorps.li/

   NA Code: LI01

AGENCY OF YOUTH AFFAIRS (JRA)  
Vytenio str. 6  
LT-03113 Vilnius  
Lithuania  
+370 634 08299  
info@jra.lt  
https://jra.lt

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: LT02

Anefore asbl  
eduPôle Walferdange  
Bâtiment 03 – étage 01  
Route de Diekirch  
L-7220 Walferdange  
Lucsamburg  
+352 247 85284  
info@anefore.lu  
http://www.anefore.lu

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: LU01

Gníomhaireacht um Chláir an Aontais Eorpaigh - (EUPA)  
Triq l-Imtarfa  
Imtarfa  
MTF 1140  
Málta  
+356 25586130  
eupa@gov.mt  
http://eusolidaritycorps.eupa.org.mt

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: MT01

Nederlands Jeugdinstituut  
Gníomhaireacht Náisiúnta Erasmus+ don Óige (NJI)  
Bosca poist 19221  
NL-3501 DE Utrecht  
An Ísiltír  
+31 30 230 63 44  
erasmusplus@nji.nl  
http://www.europeansolidaritycorps.nl

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: NL02

An Fhondúireacht um an gCóras Oideachais a Fhorbairt (FRSE)  
Al. Jerozolimskie 142a  
PL-02-305 Warsawa  
An Pholainn  
+48 22 46 31 000  
kontakt@erasmusplus.org.pl  
http://www.eks.org.pl

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: PL01

Agência Nacional para a gestão do programa Juventude em Acção  
Rua de Santa Margarida, n°6  
PT-4710-306 Braga  
An Phortaingéil  
+351 253 204260  
erasmusmais@juventude.pt  
https://www.europasolidaria.pt

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: PT02

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP)  
Splaiul Independentei 313  
Bibl. Centrala a UPB, Corp A, Etaj 1  
RO-060042 Bucuresti, S6  
An Rómáin  
+40 21 201 0700  
esc@anpcdefp.ro  
https://www.anpcdefp.ro/

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: RO01

IUVENTA – Institiúid Óige na Slóvaice (YIA-SK)  
Karloveská 64  
SK–84258 Bratislava  
An tSlóvaic  
+421 2 59296300  
erasmusplus@iuventa.sk  
http://www.iuventa.sk

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: SK02

Zavod Movit Na Mladina  
Dunajska cesta, 22  
SI-1000 Ljubljana  
An tSlóivéin  
+386 1 430 47 47  
info@mva.si  
www.ese.si

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: SI02

YIA-ES – Agencia Nacional Española de la Juventud (INJUVE)  
C/ José Ortega y Gasset, 71  
E-28006 Madrid  
An Spáinn  
+34 91 782 78 23  
erasmusplus@injuve.es  
http://erasmusplus.injuve.esbr

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: ES02

Gníomhaireacht na Sualainne um an Óige agus an tSochaí Shibhialta (MUCF)  
Medborgarplatsen 3  
Box 17 801  
SE-118 94 Stockholm  
An tSualainn  
+46 8 566 219 18  
info@mucf.se  
https://www.mucf.se/europeiska-solidaritetskaren-1

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: SE02

An tIonad um Chláir Óige agus Oideachais an Aontais Eorpaigh  
Mevlana Bulvari N°181, Balgat  
06520, Ankara - An Tuirc  
+90 312 409 60 00  
bilgi@ua.gov.tr  
http://www.ua.gov.tr

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: TR01

Ionad Taighde na hÍoslainne  
Borgartún 30t  
105, Reykjavik - an Íoslainn  
+354 515 5800  
erasmusplus@rannis.is  
http://www.erasmusplus.is

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: IS01

An tIonad Náisiúnta um Chláir Oideachais Eorpacha agus um an tSoghluaisteacht (NAEEPM)  
Porta Bunjakovec A2-1  
1000, Skopje - Poblacht na Macadóine Thuaidh  
+389 3109 045  
info@na.org.mk  
http://www.na.org.mk

Cód na hEagraíochta Náisiúnta: MK01

 

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh freisin le hionaid acmhainní óige SALTO: