Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Wolontariat w zakresie pomocy humanitarnej

Od 2022 r. Europejski Korpus Solidarności otwiera się na świat i oferuje nowy program transgranicznych działań wolontariackich wspierających operacje pomocy humanitarnej w państwach trzecich.

Zaangażowanie w taki projekt to doskonała okazja do aktywnego obywatelstwa i do okazania solidarności mieszkańcom krajów spoza UE, którzy doświadczyli klęsk humanitarnych lub którzy muszą zwiększyć swoją gotowość na ewentualne klęski w przyszłości. Równocześnie możesz zdobyć nowe umiejętności oraz poznać inne kultury i style życia. To doświadczenie, które Cię odmieni!

Projekty, w których możesz uczestniczyć, obejmują nie tylko kwestię gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i pomocy po takich klęskach, lecz także szeroki zakres tematyczny. Oto tylko kilka przykładów: promowanie równości płci, ochrona kobiet i dzieci, ochrona uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych, ochrona migrantów nieposiadających dokumentów, łagodzenie skutków zmiany klimatu oraz poprawa dostępu do żywności.

Możesz zdecydować się albo na wolontariat indywidualny albo na wolontariat grupowy na krótki lub dłuższy okres.

Wolontariat indywidualny

 • trwa od 2 do 12 miesięcy
 • odbywa się w pełnym wymiarze godzin (od 30 do 38 godzin tygodniowo) 
 • pozwala uczestniczyć w codziennych zadaniach wspierających działalność organizacji przyjmującej w dziedzinie pomocy humanitarnej
 • jest transgraniczny – odbywa się w innym kraju niż Twój kraj zamieszkania – tzn. w państwie trzecim, w którym prowadzone są działania i operacje pomocy humanitarnej.

Wolontariat grupowy 

Jeżeli chcesz pomóc, ale nie możesz uczestniczyć w projekcie długoterminowym, sprawdź ofertę wolontariatu grupowego, który:

 • trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy
 • odbywa się w pełnym wymiarze godzin (od 30 do 38 godzin tygodniowo)
 • pozwala działać wspólnie z wolontariuszami z co najmniej dwóch różnych krajów
 • odbywa się w grupach 5–40 wolontariuszy, wybranych przez organizacje wspierające i przyjmujące 
 • odbywa się w państwie trzecim, w którym prowadzone są działania i operacje pomocy humanitarnej.

Organizacja wspierająca i organizacja przyjmująca

Jeśli zostaniesz wybrany/-a, w Twój zagraniczny wyjazd w ramach wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej zaangażowane będą co najmniej trzy organizacje:

 • Co najmniej dwie organizacje wspierające – z różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z programem (Islandia, Liechtenstein, Turcja i Macedonia Północna). Organizacje te pomogą Ci przygotować się do udziału w zagranicznym projekcie. 
 • Co najmniej jedna organizacja przyjmująca – z siedzibą w państwie trzecim niestowarzyszonym z programem, w którym nie toczą się międzynarodowe ani wewnętrzne konflikty zbrojne i w którym prowadzone są działania pomocy humanitarnej. Organizacja ta będzie towarzyszyć Ci podczas Twoich działań wolontariackich za granicą. 

Kto może zostać wolontariuszem?

W działaniach wolontariackich w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą uczestniczyć osoby w wieku 18–30 lat (35 w przypadku wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej), które legalnie zamieszkują w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z programem (Islandia, Liechtenstein, Turcja i Macedonia Północna) i które zarejestrowały się w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Które koszty są pokrywane?

 • Otrzymasz ubezpieczenie uzupełniające.
 • Otrzymasz dostęp do wielu usług wsparcia, takich jak wsparcie językowe i szkolenia.
 • Pokryte zostaną Twoje podstawowe wydatki (koszty podróży w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie).
 • Otrzymasz również niewielkie kieszonkowe na wydatki osobiste. 
 • Jeżeli masz szczególne potrzeby (np. związane z niepełnosprawnością), takie koszty również mogą zostać pokryte.

Jak się zarejestrować?

Masz 18–35 lat i interesujesz się wolontariatem w zakresie pomocy humanitarnej? W takim razie zarejestruj się w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Aby wyrazić zainteresowanie wolontariatem w zakresie pomocy humanitarnej, wykonaj następujące kroki:
- przejdź do zakładki „Mój profil” 
- przejdź do zakładki „Projekty wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej” 
- zaznacz opcję „Zgłaszam się do udziału w projektach wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej”  
- uzupełnij wszystkie inne istotne informacje
- zapisz informacje.

Aby móc ubiegać się o dostępne miejsca oferowane w ramach Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej, musisz ukończyć obowiązkowe szkolenie. Składa się ono z kilku modułów online oferowanych na platformie „EU Academy”, które kończą się testem. Jeśli zdasz test, odbędziesz następnie 5-dniowe szkolenie bezpośrednie w grupach liczących około 25 kandydatów.

Po zarejestrowaniu się w portalu i wyrażeniu zainteresowania uzyskasz dostęp do kursów online na platformie „EU Academy” za pomocą zakładki „Szkolenie online”, która znajduje się na Twoim koncie w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności. Następnie wybierz opcję „Szkolenie w zakresie pomocy humanitarnej”. Na platformie „EU Academy” zostaniesz na początku poproszony/-a o dokonanie samooceny. Jeżeli zdecydujesz się na kontynuację tego procesu, rozpoczniesz obowiązkowe szkolenie online w zakresie wolontariatu w dziedzinie pomocy humanitarnej. Szkolenie zakończy się testem online. Po tym jak zdasz test online i za pomocą „Narzędzia planowania” określisz swoją dyspozycyjność do odbycia szkolenia bezpośredniego, usługodawca odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia skontaktuje się z Tobą w terminie dwóch miesięcy, aby poinformować Cię o dostępnych terminach.

Szkolenie bezpośrednie organizowane jest w trzech okresach rocznie: luty–marzec, maj–czerwiec i wrzesień–październik. Wstępny kalendarz sesji szkoleniowych publikowany jest na stronie „EU Academy” w sekcji „Szkolenie online dla kandydatów Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej”. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem bezpośrednim w zakresie wolontariatu w dziedzinie pomocy humanitarnej „Narzędzie planowania” zostaje od czasu do czasu zamknięte. Informacje o tym, kiedy rejestracja jest otwarta, znajdziesz na platformie „EU Academy”.

/!\ Ponieważ liczba zainteresowanych kandydatów jest znacznie większa niż liczba miejsc w ramach projektów wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej, nie ma gwarancji, że po ukończeniu szkolenia zostaniesz wybrany/-a do udziału w jednym z projektów.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących szkoleń, skontaktuj się z zespołem Europejskiego Korpusu Solidarności pod adresem EACEA-SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu