Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Wolontariat w zakresie pomocy humanitarnej

Od 2022 r. Europejski Korpus Solidarności otwiera się na świat i oferuje nowy program transgranicznych działań wolontariackich wspierających operacje pomocy humanitarnej w państwach trzecich.

Zaangażowanie w taki projekt to doskonała okazja do aktywnego obywatelstwa i do okazania solidarności mieszkańcom krajów spoza UE, którzy doświadczyli klęsk humanitarnych lub którzy muszą zwiększyć swoją gotowość na ewentualne klęski w przyszłości. Równocześnie możesz zdobyć nowe umiejętności oraz poznać inne kultury i style życia. To doświadczenie, które Cię odmieni!

Projekty, w których możesz uczestniczyć, obejmują nie tylko kwestię gotowości na wypadek klęsk żywiołowych i pomocy po takich klęskach, lecz także szeroki zakres tematyczny, np.: promowanie równości płci, ochrona kobiet i dzieci, ochrona uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych, ochrona migrantów nieposiadających dokumentów, łagodzenie skutków zmiany klimatu oraz poprawa dostępu do żywności.

Możesz zdecydować się albo na wolontariat indywidualny albo na wolontariat grupowy na krótki lub dłuższy okres.

Wolontariat indywidualny

 • Trwa od 2 do 12 miesięcy.
 • Odbywa się w pełnym wymiarze godzin (od 30 do 38 godzin tygodniowo). 
 • Pozwala uczestniczyć w codziennych zadaniach wspierających działalność organizacji przyjmującej w dziedzinie pomocy humanitarnej.
 • Jest transgraniczny – odbywa się w innym kraju niż Twój kraj zamieszkania – tzn. w państwie trzecim, w którym prowadzone są działania i operacje pomocy humanitarnej.

Wolontariat grupowy 

Jeżeli chcesz pomóc, ale nie możesz uczestniczyć w projekcie długoterminowym, sprawdź ofertę wolontariatu grupowego, który:

 • Trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy.
 • Odbywa się w pełnym wymiarze godzin (od 30 do 38 godzin tygodniowo).
 • Pozwala działać wspólnie z wolontariuszami z co najmniej dwóch różnych krajów.
 • Odbywa się w grupach 5–40 wolontariuszy, wybranych przez organizacje wspierające i przyjmujące. 
 • Odbywa się w państwie trzecim, w którym prowadzone są działania i operacje pomocy humanitarnej.

Organizacja wspierająca i organizacja przyjmująca

Jeśli zostaniesz wybrany/-a, w Twój zagraniczny wyjazd w ramach wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej zaangażowane będą co najmniej trzy organizacje:

 • Co najmniej dwie organizacje wspierające – z różnych państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z programem (Islandia, Liechtenstein, Turcja i Republika Macedonii Północnej). Organizacje te pomogą Ci przygotować się do udziału w zagranicznym projekcie. 
 • Co najmniej jedna organizacja przyjmująca – z siedzibą w państwie trzecim niestowarzyszonym z programem, w którym nie toczą się międzynarodowe ani wewnętrzne konflikty zbrojne i w którym prowadzone są działania pomocy humanitarnej. Organizacja ta będzie towarzyszyć Ci podczas Twoich działań wolontariackich za granicą. 
 • Pierwsze oferty powinny zostać opublikowane w drugim kwartale 2023 r. Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.   

Kto może zostać wolontariuszem?

W działaniach wolontariackich w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą uczestniczyć osoby w wieku 18–30 lat (35 w przypadku wolontariatu w ramach pomocy humanitarnej), które legalnie zamieszkują w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z programem (Islandia, Liechtenstein, Turcja i Republika Macedonii Północnej) i które zarejestrowały się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Które koszty są pokrywane?

 • Otrzymasz ubezpieczenie uzupełniające.
 • Otrzymasz dostęp do wielu usług wsparcia, takich jak wsparcie językowe i szkolenia.
 • Pokryte zostaną Twoje podstawowe wydatki (koszty podróży w obie strony, zakwaterowanie i wyżywienie).
 • Otrzymasz również niewielkie kieszonkowe na wydatki osobiste. 
 • Jeżeli masz szczególne potrzeby (np. związane z niepełnosprawnością), takie koszty również mogą zostać pokryte.

Jak się zarejestrować?

Tutaj możesz się zarejestrować i wyrazić zainteresowanie wolontariatem w zakresie pomocy humanitarnej. Działalność wolontariacka w zakresie pomocy humanitarnej rozpocznie się w 2023 r. Przed rozpoczęciem działania wolontariackiego wolontariusze muszą pomyślnie przejść samoocenę, szkolenie online i szkolenie bezpośrednie.

/!\ Rejestracja w Korpusie nie gwarantuje możliwości odbycia stażu lub podjęcia pracy.