Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Humanitair vrijwilligerswerk

Sinds 2022 biedt het Europees Solidariteitskorps over de hele wereld nieuwe grensoverschrijdende vrijwilligersactiviteiten aan ter ondersteuning van humanitaire hulpoperaties in landen buiten de EU (derde landen).

Deze projecten bieden een geweldige kans om je als actieve burger in te zetten voor en solidariteit te tonen met mensen in landen buiten de EU die humanitaire rampen hebben meegemaakt of zich moeten voorbereiden op mogelijke rampen in de toekomst. Tegelijkertijd leer je nieuwe vaardigheden en ontdek je nieuwe culturen en leefwijzen — een ervaring die je leven verandert!

De projecten waaraan je kunt deelnemen hebben niet alleen met rampenparaatheid of hulp na rampen te maken, maar ook met: bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen, bescherming van vrouwen en kinderen, bescherming van vluchtelingen en intern ontheemden, bescherming van migranten zonder papieren, beperking van de gevolgen van de klimaatverandering, verbetering van de voedselzekerheid enz.

Je kunt kiezen tussen individueel vrijwilligerswerk of vrijwilligerswerk in teamverband, voor een korte of langere periode.

Individueel vrijwilligerswerk

 • duurt twee tot twaalf maanden
 • is fulltime (tussen 30 en 38 uur per week) 
 • biedt je de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de dagelijkse werkzaamheden van een gastorganisatie die actief is op het gebied van humanitaire hulp
 • is grensoverschrijdend, d.w.z. het vindt plaats in een ander land dan waar je woont, waar humanitaire hulpactiviteiten en -operaties georganiseerd worden

Vrijwilligerswerk in teamverband 

Als je je niet voor langere tijd kunt vastleggen, maar toch wilt helpen, kies dan voor vrijwilligerswerk in teamverband. Dat:

 • kan voor twee weken tot twee maanden
 • is fulltime (tussen 30 en 38 uur per week)
 • gebeurt gezamenlijk door teams van vrijwilligers uit minstens twee verschillende landen
 • de teams bestaan uit 5 tot 40 vrijwilligers die worden geselecteerd door de ondersteunende en gastorganisaties 
 • vindt plaats in een derde land waar humanitaire hulpactiviteiten en -operaties worden uitgevoerd

Ondersteunende en gastorganisaties

Als je bent geselecteerd om naar het buitenland te gaan voor humanitair vrijwilligerswerk, zijn er ten minste drie organisaties bij betrokken:

 • Ten minste 2 ondersteunende organisaties — uit verschillende EU-lidstaten of met het programma geassocieerde derde landen (IJsland, Liechtenstein, Turkije en Noord-Macedonië). Deze organisaties helpen je bij de voorbereiding op je vrijwilligersactiviteiten in het buitenland. 
 • Ten minste één gastorganisatie — gevestigd in een niet met het programma geassocieerd derde land waar zich geen internationale of niet-internationale gewapende conflicten voordoen en waar humanitaire hulpactiviteiten plaatsvinden. Deze organisatie begeleidt je tijdens je vrijwilligersactiviteiten in het buitenland. 

Wie kan vrijwilligerswerk doen?

Vrijwilligersactiviteiten van het Europees Solidariteitskorps staan open voor mensen tussen 18 en 30 jaar (35 voor humanitair vrijwilligerswerk) die legaal in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land (IJsland, Liechtenstein, Turkije en Noord-Macedonië) verblijven en zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps hebben ingeschreven.

Waar heb je recht op?

 • Je wordt gedekt door een aanvullende verzekering
 • Je kunt aanspraak maken op ondersteunende diensten, zoals taalcursussen en trainingen
 • Je basiskosten worden vergoed (de reis- en verblijfkosten, inclusief maaltijden)
 • Je ontvangt ook een klein bedrag voor persoonlijke uitgaven 
 • Als je bijzondere behoeften hebt (bijvoorbeeld vanwege een handicap), kun je ook een vergoeding krijgen voor de daaruit voortvloeiende kosten

Hoe schrijf ik me in?

Ben je tussen 18 en 35 jaar en heb je belangstelling voor humanitair vrijwilligerswerk? Schrijf je dan in op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps.

Als je interesse hebt in humanitair vrijwilligerswerk, volg dan deze stappen:
— ga naar “Mijn profiel” 
— ga naar “Vrijwilligersprojecten op het gebied van humanitaire hulp” 
— selecteer “Ik wil in aanmerking komen voor vrijwilligersprojecten op het gebied van humanitaire hulp” 
— vul alle gevraagde gegevens in 
— sla de gegevens op

Om te solliciteren naar vacatures in het kader van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening, moet je een verplichte training afronden. Deze training bestaat uit onlinemodules op het platform van de EU Academy, met aan het einde een toets. Als je hiervoor slaagt, ga je vervolgens door naar een face-to-face-training van 5 dagen in groepen van ongeveer 25 kandidaten.

Zodra je je hebt ingeschreven op de portaalsite en je belangstelling kenbaar hebt gemaakt, zijn de onlinecursussen op de EU Academy toegankelijk via het tabblad “Onlinetraining” in hun account van het Europees Solidariteitskorps. Daar kies je de optie “Training humanitaire hulp”. Op het platform van de EU Academy word je eerst uitgenodigd om een zelfbeoordeling uit te voeren. Als je besluit het proces voort te zetten, begin je aan de verplichte onlinetraining voor humanitair vrijwilligerswerk. De onlinetraining wordt afgesloten met een onlinetoets. Nadat je met succes de onlinetoets hebt afgelegd en via de organisatietool je beschikbaarheid hebt aangegeven voor de face-to-face-training, neemt de aanbieder van de training binnen 1 tot 2 maanden contact met je op om je te informeren over de beschikbare tijdvakken voor de face-to-face-training.

De face-to-face-training wordt drie keer per jaar georganiseerd: in februari-maart, mei-juni en september-oktober. De voorlopige kalender van de trainingssessies wordt gepubliceerd op de EU Academy onder het kopje “Onlinetraining voor kandidaten van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening”. Gezien de zeer grote belangstelling voor de face-to-face-training op het gebied van humanitaire hulp wordt de organisatietool waarin je je voor de face-to-face-training kunt aanmelden, van tijd tot tijd gesloten. Op EU Academy vind je informatie over de inschrijvingstermijnen.

/!\ Aangezien er meer belangstellenden dan beschikbare plaatsen voor humanitair vrijwilligerswerk zijn, betekent afronding van de training niet automatisch dat je ook voor een project wordt geselecteerd.

Heb je vragen over de training? Neem dan contact op met het team van het Europees Solidariteitskorps via EACEA-SOLIDARITY-CORPS@ec.europa.eu