Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Humanitair vrijwilligerswerk

Vanaf 2022 gaat het Europees Solidariteitskorps weer de wereld rond en biedt het nieuwe grensoverschrijdende vrijwilligersactiviteiten aan ter ondersteuning van humanitaire hulpoperaties in derde landen.

Deze projecten bieden een geweldige kans om je als actieve burger in te zetten voor en solidariteit te tonen met mensen in landen buiten de EU die humanitaire rampen hebben meegemaakt of zich moeten voorbereiden op mogelijke rampen in de toekomst. Tegelijkertijd leer je nieuwe vaardigheden en ontdek je culturen en leefwijzen — een ervaring die je leven verandert!

De projecten waaraan je kunt deelnemen hebben niet alleen met rampenparaatheid of hulp na rampen te maken, maar ook met: bevordering van gendergelijkheid, bescherming van vrouwen en kinderen, bescherming van vluchtelingen en intern ontheemden, bescherming van migranten zonder papieren, beperking van de gevolgen van de klimaatverandering, verbetering van de voedselzekerheid enz.

Je kunt kiezen tussen individueel vrijwilligerswerk of vrijwilligerswerk in teamverband, voor een korte of langere periode.

Individueel vrijwilligerswerk

 • duurt twee tot twaalf maanden
 • is fulltime (tussen 30 en 38 uur per week) 
 • biedt je de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de dagelijkse werkzaamheden van een gastorganisatie die actief is op het gebied van humanitaire hulp
 • is grensoverschrijdend, d.w.z. in een ander land dan waar je woont en vindt plaats in een derde land waar humanitaire hulpactiviteiten en -operaties georganiseerd worden

Vrijwilligerswerk in teamverband 

Als je je niet voor langere tijd kunt vastleggen, maar toch wil helpen, kies dan voor vrijwilligerswerk in teamverband. Dat:

 • kan voor twee weken tot twee maanden
 • is fulltime (tussen 30 en 38 uur per week)
 • gebeurt gezamenlijk door teams van vrijwilligers uit minstens twee verschillende landen
 • de teams bestaan uit 5 tot 40 vrijwilligers die worden geselecteerd door de ondersteunende en gastorganisaties 
 • vindt plaats in een derde land waar humanitaire hulpactiviteiten en -operaties worden uitgevoerd

Ondersteunende en gastorganisaties

Als je bent geselecteerd om naar het buitenland te gaan voor humanitair vrijwilligerswerk, zijn er ten minste drie organisaties bij betrokken:

 • Ten minste 2 ondersteunende organisaties — uit verschillende EU-lidstaten of met het programma geassocieerde derde landen (IJsland, Liechtenstein, Turkije en de Republiek Noord-Macedonië). Deze organisaties helpen je bij de voorbereiding op je vrijwilligersactiviteiten in het buitenland. 
 • Ten minste 1 gastorganisatie — gevestigd in een niet met het programma geassocieerd derde land waar zich geen internationale of niet-internationale gewapende conflicten voordoen en waar humanitaire hulpactiviteiten plaatsvinden. Deze organisatie begeleidt je tijdens je vrijwilligersactiviteiten in het buitenland. 
 • De eerste mogelijkheden zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 worden gepubliceerd. Meer informatie volgt.   

Wie kan vrijwilligerswerk doen?

Vrijwilligersactiviteiten van het Europees Solidariteitskorps staan open voor mensen tussen de 18 en 30 jaar (35 voor humanitair vrijwilligerswerk) die legaal in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land (IJsland, Liechtenstein, Turkije en Noord-Macedonië) verblijven en zich op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps hebben ingeschreven.

Waar heb je recht op?

 • Je wordt gedekt door een aanvullende verzekering.
 • Je kunt aanspraak maken op ondersteunende diensten, zoals taalcursussen en trainingen.
 • Je basiskosten worden vergoed (de reis- en verblijfkosten, inclusief maaltijden).
 • Je ontvangt ook een klein bedrag voor persoonlijke uitgaven. 
 • Als je bijzondere behoeften hebt (bijvoorbeeld vanwege een handicap), kun je ook een vergoeding krijgen voor de daaruit voortvloeiende kosten.

Hoe schrijf ik me in?

Je kunt je hier inschrijven en je belangstelling voor humanitaire hulp aangeven. Vanaf 2023 kan er vrijwilligerswerk op het gebied van humanitaire hulp worden verricht. Vóór ze aan een vrijwilligersactiviteit beginnen, moeten vrijwilligers met succes een zelfbeoordeling en een online- en persoonlijke opleiding hebben afgerond.

/!\ Inschrijving bij het Solidariteitskorps betekent niet automatisch dat je ook als vrijwilliger wordt geselecteerd.