Skip to main content

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà

B’Saħħitna fl-Għaqda.

Volontarjat fil-qasam tal-għajnuna umanitarja

Mill-2022, il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jiftaħ għad-dinja u joffri attivitajiet ġodda ta’ volontarjat transfruntier b’appoġġ għall-operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja f’pajjiżi terzi.

Dawn il-proġetti huma opportunità eċċellenti biex wieħed jinvolvi ruħu bħala ċittadin attiv, juri solidarjetà ma’ nies f’pajjiżi barra mill-UE li ffaċċjaw diżastri umanitarji jew jeħtieġ li jżidu t-tħejjija tagħhom għal diżastri possibbli fil-futur, filwaqt li wieħed jitgħallem ħiliet, kulturi u modi ta’ ħajja ġodda – b’mod definittiv esperjenza li tibdel il-ħajja!

Lil hinn mit-tħejjija għad-diżastri u l-għajnuna wara d-diżastri, il-proġetti li se tipparteċipa fihom ikopru firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet, dawn huma biss ftit eżempji: il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-protezzjoni tan-nisa u t-tfal, il-protezzjoni tar-refuġjati u tal-persuni spostati internament, il-protezzjoni tal-migranti mingħajr dokumenti, il-mitigazzjoni tal-effetti tat-tibdil fil-klima, it-titjib tas-sigurtà tal-ikel, eċċ.

Għandek l-għażla bejn volontarjat individwali u volontarjat f’timijiet, għal perjodu qasir jew itwal.

Volontarjat individwali

 • jista’ jdum minn xahrejn sa 12-il xahar
 • huwa full-time (bejn 30 u 38 siegħa fil-ġimgħa) 
 • jippermettilek tikkontribwixxi kuljum biex twettaq il-kompiti meħtieġa biex tappoġġja l-attivitajiet imwettqa mill-organizzazzjoni ospitanti, li hija organizzazzjoni attiva fil-qasam tal-għajnuna umanitarja
 • huwa “transfruntier” – jiġifieri f’pajjiż differenti minn fejn tgħix – u jseħħ f’pajjiż terz fejn hemm għaddejjin attivitajiet u operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja

Volontarjat f’tim 

Jekk ma tistax timpenja ruħek għal perjodu twil, iżda xorta tixtieq tgħin, mela ċċekkja l-volontarjat f’tim, li:

 • jista’ jdum bejn ġimagħtejn u xahrejn
 • huwa full-time (bejn 30 u 38 siegħa fil-ġimgħa)
 • fih tkun voluntier ma’ nies minn tal-anqas 2 pajjiżi differenti
 • il-grupp se jkun bejn 5 u 40 voluntier li se jintgħażlu mill-organizzazzjonijiet ta’ appoġġ u ospitanti 
 • iseħħ f’pajjiż terz fejn ikunu għaddejjin attivitajiet u operazzjonijiet ta’ għajnuna umanitarja

Organizzazzjonijiet ta’ appoġġ u ospitanti

Jekktintgħażel biex tmur barra minn pajjiżek għal xi volontarjat ta’ għajnuna umanitarja, se jkunu involuti mill-inqas 3 organizzazzjonijiet:

 • Mill-inqas 2 organizzazzjoni ta’ appoġġ – minn Stati Membri differenti tal-UE jew pajjiżi terzi assoċjati mal-programm (l-Iżlanda, il-Liechtenstein, it-Turkija u r-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq). Dawn l-organizzazzjonijiet jgħinuk tħejji għall-esperjenza tiegħek barra minn pajjiżek. 
 • Mill-inqas organizzazzjoni waħda ospitanti – ibbażata f’pajjiż terz mhux assoċjat mal-programm fejn ma jkunux għaddejjin kunflitti armati internazzjonali jew mhux internazzjonali u fejn iseħħu attivitajiet ta’ għajnuna umanitarja. Din l-organizzazzjoni se takkumpanjak matul l-attivitajiet ta’ volontarjat tiegħek barra minn pajjiżek. 
 • L-ewwel opportunitajiet huma mistennija li jiġu ppubblikati fit-tieni kwart tal-2023. Se tingħata aktar informazzjoni.   

Min jista’ jkun voluntier?

L-attivitajiet ta’ volontarjat tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà huma miftuħa għal nies li għandhom bejn 18 u 30 (35 għall-volontarjat fil-qasam tal-Għajnuna umanitarja) li jgħixu legalment fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm (l-Iżlanda, il-Liechtenstein, it-Turkija u r-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq) u li rreġistraw fil-Portal tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

X’inhu kopert?

 • Int kopert b’assigurazzjoni komplementari
 • Tista’ taċċessa firxa ta’ servizzi ta’ appoġġ bħall-appoġġ lingwistiku u t-taħriġ
 • L-ispejjeż bażiċi tiegħek se jkunu koperti (l-ivvjaġġar tiegħek lejn u mill-proġett, l-akkomodazzjoni u l-ikel)
 • Int se tirċievi wkoll allowance żgħira għall-ispejjeż personali. 
 • Jekk għandek ħtiġijiet speċifiċi (eż. diżabbiltà), dawn l-ispejjeż jistgħu jiġu koperti wkoll

Kif tirreġistra

Tista’ tirreġistra hawnhekk u tesprimi l-interess tiegħek fil-Volontarjat għall-għajnuna umanitarja. L-attivitajiet ta’ volontarjat fil-qasam tal-għajnuna umanitarja se jsiru mill-2023. Qabel attività ta’ volontarjat il-voluntiera jridu jkunu lestew b’suċċess awtovalutazzjoni, taħriġ online u wiċċ imb’wiċċ.

/!\ Ir-reġistrazzjoni fil-Korp ma tiggarantix li se tieħu sehem f’attività.