Skip to main content

Europos solidarumo korpusas

GALIA VEIKTI DRAUGE.

Mokymas ir parama dalyviams

Europos solidarumo korpusas dalyviams teikia įvairias paramos paslaugas, kad ne tik įgytumėte vertingiausios patirties, bet ir kuo daugiau išmoktumėte.  

Internetinė bendro mokymo programa 

Internetinė bendro mokymo programa – tai visiems registruotiems kandidatams ir dalyviams skirta atviros prieigos mokymo priemonė, prie kurios galima prisijungti Solidarumo korpuso svetainėje. Siūloma įvairių modulių: Europos solidarumo korpuso misija, Dalyvių vaidmuo ir pareigos, Kultūrinis sąmoningumas, Sveikata ir sauga ir kt.

Internetinė kalbinė parama

Internetinės kalbinės paramos priemonė (angl. OLS) skirta padėti dalyviams pagerinti kalbos, kurią vartos vykdydami veiklą, žinias.

Ši paslauga prieinama visomis oficialiosiomis ES kalbomis: airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.

Šia paslauga galite naudotis, jei esate atrinkti dalyvauti ne trumpesnės kaip 2 mėnesių trukmės korpuso veikloje (savanoriškoje veikloje, stažuotėje ar dirbti). Kai būsite atrinkti, gausite priimančiosios organizacijos e. laišką su prisijungimo informacija.

Mokymas

Tai įvairūs ilgalaikės veiklos dalyviams skirti mokymo renginiai. Per juos jums teikiamos nuolatinės konsultacijos ir parama visą jūsų dalyvavimo korpuso veikloje laikotarpį. Jie jums padeda įveikti kultūrinius ir asmeninius iššūkius, sužinoti daugiau apie savo teises ir pareigas, praktinius klausimus ir tarpkultūrinį bendravimą, susipažinti su kitais dalyviais, palaikyti ryšius su nacionalinėmis agentūromis, įvertinti savo patirtį ir pan. 

Jei dalyvausite ilgalaikėje veikloje, galėsite dalyvauti tokiose mokymo sesijose:

  • mokymas prieš išvykimą (tik dalyvaujant tarpvalstybinėje veikloje); 
  • mokymas atvykus; 
  • laikotarpio vidurio vertinimas (tik dalyvaujant ne trumpesnėje kaip 6 mėnesių veikloje); 
  • Europos solidarumo korpuso metiniai renginiai.

Mentorystė

Vietoje jums turėtų būti teikiama asmeninė mentoriaus parama, kad jums būtų lengviau įsikurti tiek naujoje šalyje, tiek priimančiojoje organizacijoje.

„Youthpass“

Priemone „Youthpass“ gali naudotis visi korpuso dalyviai. Ji padeda užfiksuoti ir dokumentuoti dalyvaujant projektą pasiektus mokymosi rezultatus. Naudodamiesi šia priemone galite aprašyti, ką nuveikėte, ir parodyti, ką išmokote, įskaitant savaiminio ar neformaliojo mokymosi būdu įgytus įgūdžius. 

Visa tai oficialiai įrašoma „Youthpass“ pažymėjime. Iki šiol šia priemone pasinaudojo ir pažymėjimus gavo daugiau kaip 1 mln. žmonių.  

Atsižvelgiant į tai, kokio pripažinimo jums reikia, „Youthpass“ pažymėjimas gali padėti perkelti informaciją į gyvenimo aprašymą (CV) ir jį sukurti portale „Europass“. 

Draudimas

Vienas pagrindinių visos korpuso veiklos principų – dalyviai turi visada būti saugūs. 

Visą veiklos laikotarpį nuo pat išvykimo į priimančiąją šalį ir dar du mėnesius pasibaigus veiklai būsite apdrausti:

tarpvalstybinės veiklos atveju:

  • papildomu draudimu – jis papildys jūsų Europos sveikatos draudimo kortelę arba priimančiosios šalies nacionalinės sveikatos sistemą (jį teikia Europos Komisija), arba 
  • tiesioginiu draudimu – jį teikia Komisija, jei negalite gauti Europos sveikatos draudimo kortelės nemokamai arba neturite teisės būti apdrausti priimančiojoje šalyje; 

 savo šalyje vykdomos veiklos atveju:

  • kompensuojamos visos išlaidos, kurių nepadengia nacionalinė sveikatos sistema.

Daugiau informacijos apie draudimą ir apie tai, kaip jį gauti, rasite draudimo bendrovės interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą draudimo tarnybose galima rasti šiame Duomenų apsaugos pranešime

Dalyvavimo pažymėjimas

Dalyvavimo pažymėjimu patvirtinama, kad dalyvavote Europos solidarumo korpuso veikloje. 

Pasibaigus jūsų dalyvavimui korpuso veikloje, viena iš veiklą vykdžiusių organizacijų šioje svetainėje jums išduos dalyvavimo pažymėjimą. Jums tereiks pirmiausia užpildyti apklausą ir papasakoti, kaip sekėsi.

Darbo Solidarumo korpuse patirties įrodymas bus vertinga informacija jūsų gyvenimo aprašyme. Žinoma, šią patirtį taip pat galite nurodyti Europos darbo mobilumo portale EURES.

Sutartys su dalyviais

Prieš išvykdami pradėti veiklą – ar tai būtų individuali savanoriška veikla, stažuotė, ar darbas – turite pasirašyti dalyvio sutartį, kurioje būtų aprašyti bent šie jūsų veiklos aspektai:

  • teisės ir atsakomybė, susijusios su draudimu ir korpuso finansiniu įnašu; 
  • užduotys, kurias reikės atlikti vykdant veiklą (savanoriškos veiklos atveju); 
  • užsibrėžti mokymosi rezultatai (savanoriškos veiklos atveju). 

Stažuočių ir įdarbinimo atveju turėsite pasirašyti papildomą sutartį pagal priimančiosios šalies įstatymus. 

Vizos ir leidimai gyventi

Tam, kad galėtumėte vykti iš vienos šalies į kitą dalyvauti korpuso veikloje, jums gali prireikti vizos arba leidimo gyventi (arba jų abiejų). 
/!\  Labai rekomenduojame prašymą dėl kelionės leidimo ar leidimo gyventi pateikti pakankamai anksti, nes procesas gali užtrukti kelias savaites.

Dėl daugiau informacijos kreipkitės į savo nacionalinę agentūrą arba vykdomąją įstaigą

Bendroji informacija apie trumpalaikes ir ilgalaikes vizas ir leidimus gyventi pateikta ES imigracijos portale.