Skip to main content

Europske snage solidarnosti

Zajedno snažniji.

Osposobljavanje i potpora za sudionike

Europske snage solidarnosti sudionicima nude niz usluga koje im pomažu da što bolje iskoriste svoje iskustvo i što više nauče.  

Opće mrežno osposobljavanje 

Svim registriranim kandidatima i sudionicima dostupno je opće mrežno osposobljavanje na stranicama Snaga solidarnosti. Neki od modula su „Misija Europskih snaga solidarnosti”, „Uloge i odgovornosti sudionika”, „Međukulturna osviještenost” i „Zdravlje i sigurnost”.

Mrežna jezična potpora

Mrežna jezična potpora osmišljena je kako bi se sudionicima pomoglo da poboljšaju znanje jezika na kojem će raditi.

Dostupna je za sve službene jezike EU-a: bugarski, češki, danski, njemački, grčki, engleski, estonski, španjolski, finski, francuski, irski, hrvatski, mađarski, talijanski, litavski, latvijski, malteški, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski i švedski.

Možete se koristiti tom uslugom ako ste odabrani za jednu od aktivnosti Snaga (volontiranje, stažiranje ili zaposlenje) u trajanju od 2 mjeseca ili dulje. Kad vas odaberu, dobit ćete e-poruku organizacije domaćina s pojedinostima za prijavu.

Osposobljavanje

Sudionicima dugoročnih aktivnosti u Snagama nudi se niz aktivnosti osposobljavanja prije, tijekom i nakon angažmana. Tako se možete lakše prilagoditi kulturnim razlikama i drugim promjenama, saznati sve što trebate znati o svojim pravima i obvezama, praktičnim pitanjima i međukulturnoj komunikaciji, upoznati druge sudionike, biti u kontaktu s nacionalnim agencijama, procijeniti svoje iskustvo itd. 

Kao sudioniku dugoročne aktivnosti ponudit će vam se sljedeće sesije:

  • osposobljavanje prije polaska (samo za prekogranične aktivnosti) 
  • osposobljavanje po dolasku 
  • vrednovanje na sredini aktivnosti (samo za aktivnosti u trajanju od šest mjeseci i dulje) 
  • godišnji događaji Europskih snaga solidarnosti.

Mentorstvo

Na terenu biste trebali dobiti osobnu potporu u obliku mentorstva kako biste se lakše snašli u novoj zemlji i u organizaciji domaćinu.

Youthpass

Youthpass, koji je dostupan svim sudionicima Snaga, alat je koji vam pomaže da utvrdite i dokumentirate ishode učenja u okviru projekta. Omogućuje vam da opišete što ste radili i naučili, uključujući informalne ili neformalne vještine. 

Sve se to službeno dokumentira u potvrdi Youthpass. Više od milijun mladih već je koristilo taj alat i dobilo potvrdu Youthpass.  

Ovisno o tome kakvo vam je priznanje potrebno, izrada potvrde Youthpass može vam pomoći i u sastavljanju životopisa Europass

Osiguranje

Jedno od glavnih načela svih aktivnosti koje provode Snage je da sudionici moraju u svakom trenutku biti sigurni. 

Tijekom aktivnosti bit ćete osigurani od trenutka odlaska u državu domaćina do dva mjeseca nakon završetka aktivnosti, odnosno imat ćete:

za prekogranične aktivnosti:

  • dodatno osiguranje uz europsku karticu zdravstvenog osiguranja ili osiguranje u nacionalnom zdravstvenom sustavu zemlje domaćina (koje pruža Europska komisija) 
  • osnovno osiguranje koje pruža Komisija – ako ne možete besplatno dobiti europsku karticu zdravstvenog osiguranja i nemate pravo na osiguranje u zemlji domaćinu 

 za aktivnosti unutar zemlje:

  • naknadu svih troškova koji nisu pokriveni vašim nacionalnim sustavom zdravstvenog osiguranja.

Više pojedinosti o osiguranju i načinu prijave možete pronaći na internetskim stranicama osiguravajućeg društva.

Više informacija o obradi osobnih podataka radi pružanja usluga osiguranja nalazi se u obavijesti o zaštiti podataka

Potvrda o sudjelovanju

Potvrdom o sudjelovanju potvrđuje se da ste sudjelovali u aktivnostima Europskih snaga solidarnosti. 

Na kraju vašeg sudjelovanja u Snagama jedna od organizacija uključenih u aktivnost izdat će vam potvrdu o sudjelovanju putem ove internetske stranice. Vi samo morate prethodno ispuniti anketu o svojem iskustvu s nama.

Dokaz o radu u okviru Snaga solidarnosti bit će vrijedan dodatak vašem životopisu. I, naravno, možete se pozvati na njega ako tražite posao preko EURES-a, europskog portala za poslovnu mobilnost.

Ugovori sa sudionicima

Prije započinjanja aktivnosti, bilo da je riječ o volontiranju, stažiranju ili zaposlenju, morate potpisati ugovor o sudjelovanju kojim se utvrđuju barem sljedeći aspekti vaše aktivnosti:

  • prava i odgovornosti u pogledu osiguranja i financijskih doprinosa iz Snaga 
  • zadaće koje se moraju odraditi tijekom aktivnosti (za volontiranje
  • očekivani ishodi učenja (za volontiranje). 

Za stažiranje i zaposlenje morat ćete potpisati dodatni ugovor u skladu s propisima zemlje domaćina. 

Vize i dozvole boravka

Ako putujete u inozemstvo da biste sudjelovali u aktivnosti Snaga, možda će vam trebati viza ili dozvola boravka, ili oboje. 
/!\  Zahtjev za bilo koju vrstu putne ili boravišne dozvole predajte dovoljno rano jer postupak može trajati i nekoliko tjedana.

Za pojedinosti se obratite nacionalnoj agenciji ili izvršnoj agenciji 

Opće informacije o vizama i dozvolama za kratkoročan i dugoročan boravak potražite na portalu EU-a za imigraciju.