Skip to main content

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Η ισχύς εν τη ενώσει

Κατάρτιση & υποστήριξη για τους συμμετέχοντες

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης στους συμμετέχοντες, ώστε να εξασφαλίζεται όχι μόνο ότι αξιοποιείς την εμπειρία σου στο έπακρο, αλλά και ότι μαθαίνεις όσο το δυνατόν περισσότερα.  

Γενική διαδικτυακή κατάρτιση 

Η γενική διαδικτυακή κατάρτιση είναι μια κατάρτιση προσβάσιμη από όλους, μέσω του ιστότοπου του Σώματος Αλληλεγγύης, για όλους τους εγγεγραμμένους υποψηφίους και τους συμμετέχοντες. Οι ενότητες περιλαμβάνουν την «Αποστολή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης», τους «Ρόλους και ευθύνες των συμμετεχόντων», τη «Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση», την «Υγεία και ασφάλεια» και λοιπές.

Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (ΔΓΥ) έχει στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τη γλώσσα στην οποία θα εργάζονται.

Το έντυπο είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά (γαελικά), ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την υπηρεσία εάν έχεις επιλεγεί για μια δραστηριότητα του Σώματος (εθελοντισμός, περίοδος πρακτικής άσκησης ή εργασία) που διαρκεί 2 μήνες ή περισσότερο. Αφού επιλεγείς, θα λάβεις ηλεκτρονικό μήνυμα από τον φορέα υποδοχής με τα στοιχεία σύνδεσης.

Κατάρτιση

Πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων κατάρτισης για συμμετέχοντες σε μακροπρόθεσμες δραστηριότητες που σου παρέχουν συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρίας σου στο Σώμα. Σε βοηθά να προσαρμοστείς σε πολιτιστικές και προσωπικές προκλήσεις, να μάθεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου, πρακτικά θέματα, τη διαπολιτισμική επικοινωνία, να γνωρίσεις άλλους συμμετέχοντες, να έρθεις σε επαφή με τους εθνικούς φορείς, να αξιολογήσεις την εμπειρία σου, και άλλα. 

Ως συμμετέχων σε μακροπρόθεσμη δραστηριότητα, θα σου προταθούν οι ακόλουθες συνεδρίες κατάρτισης:

  • κατάρτιση προ της αναχώρησης (μόνο για τις διασυνοριακές δραστηριότητες) 
  • κατάρτιση κατά την άφιξη 
  • ενδιάμεση αξιολόγηση (μόνο για δραστηριότητες διάρκειας 6 μηνών και άνω) 
  • ετήσιες εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Καθοδήγηση

Θα σου παρασχεθεί επιτόπια προσωπική υποστήριξη υπό μορφή καθοδήγησης, ώστε να μπορέσεις να εγκατασταθείς στη νέα χώρα και να ενσωματωθείς στον φορέα υποδοχής.

Youthpass

Το Youthpass — που είναι ανοιχτό σε όλους τους συμμετέχοντες στο Σώμα — είναι ένα εργαλείο που σε βοηθά να εντοπίσεις και να τεκμηριώσεις τα μαθησιακά αποτελέσματα που πέτυχες κατά τη διάρκεια του έργου. Σου δίνει τη δυνατότητα να περιγράψεις τα πεπραγμένα και τις γνώσεις που απέκτησες — συμπεριλαμβανομένων των άτυπων ή των μη τυπικών δεξιοτήτων. 

Όλα τα ανωτέρω αναγράφονται επίσημα στο πιστοποιητικό Youthpass. Μέχρι σήμερα, πάνω από 1 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτό και έχουν λάβει το πιστοποιητικό.  

Ανάλογα με το είδος της αναγνώρισης που χρειάζεσαι, η δημιουργία πιστοποιητικού Youthpass μπορεί να σε βοηθήσει επίσης να το χρησιμοποιήσεις και να δημιουργήσεις το βιογραφικό σου σημείωμα στο Europass

Ασφάλιση

Μια βασική αρχή για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του Σώματος είναι ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή ασφαλείς. 

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς σου, θα διαθέτεις ασφάλιση από τη στιγμή που θα αναχωρείς για τη χώρα υποδοχής έως και για 2 μήνες μετά τη λήξη της δραστηριότητας, είτε:

Όσον αφορά τις διασυνοριακές δραστηριότητες:

  • με συμπληρωματική κάλυψη, η οποία συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας υποδοχής (παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 
  • με αρχική κάλυψη από την Επιτροπή — εάν δεν μπορείς να αποκτήσεις δωρεάν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, ούτε έχεις δικαίωμα κάλυψης στη χώρα υποδοχής 

 Όσον αφορά τις εντός χώρας δραστηριότητες:

  • με την επιστροφή των εξόδων που δεν καλύπτονται από το εθνικό σύστημα υγείας

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κάλυψη, καθώς και τον τρόπο εγγραφής, μπορείς να βρεις στον δικτυακό τόπο της ασφαλιστικής εταιρείας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των ασφαλιστικών υπηρεσιών διατίθενται στην παρούσα ανακοίνωση για την προστασία των δεδομένων

Πιστοποιητικό συμμετοχής

Το πιστοποιητικό συμμετοχής πιστοποιεί ότι συμμετείχες σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 

Αφού ολοκληρώσεις την παραμονή σου στο Σώμα, το πιστοποιητικό συμμετοχής εκδίδεται μέσω του παρόντος ιστοτόπου από έναν από τους φορείς που εμπλέκονται στη δραστηριότητα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συμπληρώσεις πρώτα μια έρευνα για να μας πεις πώς ήταν η εμπειρία σου.

Η απόδειξη της εργασίας σου στο Σώμα Αλληλεγγύης θα αποτελέσει πολύτιμη προσθήκη στο βιογραφικό σου. Και, φυσικά, μπορείς να το αναφέρεις εάν χρησιμοποιείς την πανευρωπαϊκή δικτυακή πύλη EURES για την επαγγελματική κινητικότητα.

Συμφωνίες με τους συμμετέχοντες

Προτού αναχωρήσεις για να αρχίσεις τη δραστηριότητά σου — είτε πρόκειται για ατομικό εθελοντισμό, για πρακτική άσκηση ή για θέση εργασίας — πρέπει να υπογράψεις συμφωνία συμμετέχοντος η οποία καθορίζει τουλάχιστον τις ακόλουθες πτυχές της δραστηριότητάς σου:

  • τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον αφορά την ασφάλιση και τη χρηματική συνεισφορά του Σώματος 
  • τα καθήκοντα που πρόκειται να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας (για τον εθελοντισμό
  • τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (για τον εθελοντισμό). 

Για την πρακτική άσκηση και την εργασία, θα πρέπει να υπογράψεις συμπληρωματική συμφωνία, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής. 

Θεωρήσεις (visas) και άδειες παραμονής

Μπορεί να χρειαστείς τη μία (ή και τις δύο) από αυτές, όταν μετακινείσαι μεταξύ χωρών για να συμμετάσχεις στη δραστηριότητα του Σώματος. 
/!\  Σου συνιστούμε θερμά να υποβάλεις το αίτημά σου για οποιαδήποτε τέτοια άδεια ταξιδίου ή διαμονής πολύ νωρίτερα, καθώς η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Για λεπτομέρειες, επικοινώνησε με τον σχετικό Εθνικό Οργανισμό ή τον Εκτελεστικό Οργανισμό

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις θεωρήσεις και τις άδειες διαμονής, τόσο για βραχεία όσο και για μακροχρόνια διαμονή, βλ. τη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη μετανάστευση.