Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Общност на Европейския корпус за солидарност

Когато създадохме Европейския корпус за солидарност, искахме изграждането на общност да бъде една от основните цели на програмата, за да покажем на младите хора как те биха могли да дадат своя значим принос за обществото.

Вижте какво се случва в тази насока и как бихте могли да участвате!