Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Доброволческа дейност

Повечето възможности в рамките на Европейския корпус за солидарност са трансгранични доброволчески дейности. 

Тези проекти са отлична възможност да помогнеш, където е необходимо, да усвоиш нови умения, да прекараш време в чужбина, да научиш език и изобщо – да се върнеш с незабравими спомени. 

Като се имат предвид разнообразните теми на проектите (например околна среда, здравеопазване, приобщаване, цифрови технологии, култура, спорт), със сигурност можеш да намериш нещо, което да отговаря на твоите интереси и опит.

Можеш да избираш между индивидуална доброволческа дейност и дейност в екип.

Индивидуалната доброволческа дейност

 • може да продължи от 2 до 12 месеца
 • е на пълен работен ден (между 30 и 38 часа седмично) 
 • дава ти възможност да участваш в ежедневната дейност на организация, която активно работи в полза за местната общност 
 • обикновено е трансгранична, т.е. в друга страна, различна от тази, в която живееш (но може да бъде и в твоята страна – това са т. нар. вътрешни проекти). 
 • в някои случаи може да участваш в дейност за по-кратко време (от 2 седмици до 2 месеца) – например за участници с по-малко възможности или с увреждания

Доброволческа дейност в екип 

Ако не можеш да се ангажираш за дълъг период от време, но все пак желаеш да помогнеш на общността, разгледай възможностите за доброволческа дейност в екип, които:

 • може да бъдат с продължителност от 2 седмици до 2 месеца
 • са на пълен работен ден (между 30 и 38 часа седмично)
 • ти дават възможност да извършваш доброволческа дейност с хора от поне 2 различни държави
 • групата ще включва между 10 и 40 доброволци и в нея ще има хора с по-малко възможности
 • обикновено са в чужбина, въпреки че може да са и в твоята страна

Подкрепящи и приемащи организации

Ако пътуваш в чужбина за индивидуална доброволческа дейност, участват 2 организации: 

 • подкрепяща организация — със седалище в твоята страна, която ще ти помогне да се подготвиш за дейността в чужбина (тази организация преди се наричаше изпращаща организация). 
 • приемаща организация – ще те посрещне и ще ти помага в страната на местоназначение. 

Можеш да търсиш подкрепящи организации в базата данни за акредитирани / носещи знак за качество организации.

/!\ Ако извършваш доброволческа дейност в екип, не се нуждаеш от подкрепяща организация.

Кой може да бъде доброволец?

В доброволческите дейности на Европейския корпус за солидарност могат да участват лица на възраст от 18 до 30 години, които пребивават в държава по програмата или държава партньор.

Какво е включено?

 • Имаш допълнителна застраховка
 • Имаш достъп до редица услуги за подкрепа, като езикова подкрепа и обучение
 • Твоите основни разходи ще бъдат покрити (разходи за пътуването до и от мястото на проекта, за настаняване и храна)
 • Ще получиш и малка сума за лични разходи (3-6 евро на ден в зависимост от страната)
 • Ако имаш специални нужди (например увреждане), свързаните с тях разходи също може да бъдат покрити

/!\ Това покритие се прилага за доброволци по дейности на Европейския корпус за солидарност. 
Ако си избран чрез портала на корпуса от организация, която се финансира по линия на 8-те програми за финансиране на първата фаза на Европейския корпус за солидарност, твоята дейност попада в обхвата на правилата и процедурите на тази програма за финансиране и не всички горепосочени услуги ще важат за теб. Моля, провери в често задаваните въпроси (ЧЗВ) за други програми за финансиране в подкрепа на Европейския корпус за солидарност.

Как се извършва регистрацията 

За да се регистрираш: 

Когато се регистрираш за пръв път, ще трябва да създадеш профил в EU Login (системата на Европейската комисия за автентификация на потребители), преди да направиш профила си в Европейския доброволчески корпус.

След като създадеш профила си, ще имаш достъп до твоето табло, от което можеш да кандидатстваш за представените възможности, да имаш достъп до общото онлайн обучение, да участваш в конкурсите, да разглеждаш своите удостоверения и много други. 

/!\ Регистрацията за корпуса не ти гарантира участие в дейност.