Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Young person icon
Pro jednotlivce

Další informace, jak se aktivně zapojit, zaregistrovat a přihlásit se do osobního účtu.


Organisation icon
Pro organizace

Další informace o tom, jak se aktivně zapojit a využívat portál pro organizace.


Užitečné odkazy

Portál Eurodesk 

Síť, která propaguje a podporuje příležitosti určené mladým lidem: studium, stáže, aktivní zapojení do života komunit na celém evropském kontinentu. 

Síť tvoří koordinátoři v jednotlivých zemích napojení na více než 1 600 místních poskytovatelů informací v 36 evropských zemích. 

Centra SALTO Youth

Skupina 6 center v různých zemích EU, která propagují a podporují práci s mládeží tím, že nabízí odbornou přípravu, nástroje a nejmodernější strategie. Každé středisko se zaměřuje na konkrétní téma nebo region:

Centrum zdrojů Evropského sboru solidarity

Poskytuje podporu národním agenturám, střediskům SALTO a příjemcům grantů ohledně praktických aspektů týkajících se sboru.

Pas mládeže (Youthpass)

Nástroj, který vám umožní nechat si oficiálně uznat výsledky jakékoli neformálního či informálního učení, které jste dosáhli během vaší účasti na projektech mládeže (další informace).

Europeers

Síť mladých lidí, kteří již získali určité zkušenosti v rámci evropských programů pro mládež (Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity), a chtějí se se svými vrstevníky podělit o to, co jim účast přinesla.

Evropský sbor solidarity

Evropská síť solidarity (EuSN) je nedávno založená komunita fungující od jara 2019. Její zakladatele spojují společné zájmy a vize vytvořit evropskou síť usilující o zkvalitnění činnosti sboru v zájmu všech jeho členů.