Skip to main content

Euroopan solidaarisuusjoukot

VAHVOJA YHDESSÄ

Young person icon
Olen nuori

Lue lisää osallistumisesta, rekisteröitymisestä ja omasta käyttäjätilistä


Organisation icon
Edustan organisaatiota

Lue lisää osallistumisesta ja organisaatioportaalista


Linkkejä

Eurodesk 

Eurodesk-verkosto edistää nuorten mahdollisuuksia lähteä ulkomaille oppimaan ja kasvamaan aktiivisiksi eurooppalaisiksi. 

Verkostoon kuuluu kansallisia koordinaattoreita, joilla on yhteydet yli 1 600 paikalliseen tietolähteeseen 36 maassa eri puolilla Eurooppaa. 

Nuorisoalan SALTO-resurssikeskukset

Eri EU-maissa toimii yhteensä kuusi resurssikeskusta, jotka edistävät ja tukevat nuorisotyötä tarjoamalla koulutusta ja laatimalla alan strategioita ja välineistöä. Kullakin resurssikeskuksella on oma erityisalansa tai alueensa, johon se keskittyy:

Euroopan solidaarisuusjoukkojen resurssikeskus

Euroopan solidaarisuusjoukkojen resurssikeskus tukee kansallisia toimistoja, SALTO-resurssikeskuksia ja tuensaajia kaikissa solidaarisuusjoukkoihin liittyvissä käytännön kysymyksissä.

Youthpass

Youthpass-järjestelmän avulla nuorisohankkeen osallistuja voi saada todistuksen epävirallisen ja arkioppimisen kautta saavuttamistaan taidoista (lisätietoa).

EuroPeers-verkosto

Verkosto nuorille, joilla on jo jonkin EU:n nuoriso-ohjelman (Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot) kautta saatua kokemusta eurooppalaisesta yhteistyöstä. Verkoston kautta he voivat jakaa kokemuksiaan kaltaistensa kanssa.

Euroopan solidaarisuusverkosto

Euroopan solidaarisuusverkosto (EuSN) on perustettu keväällä 2019. Siihen kuuluu nuoria, jotka haluavat yhdessä kehittää solidaarisuusjoukkojen toimintaa.