Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Young person icon
Jag är en person

Läs mer om hur du deltar, registrerar dig och loggar in på ditt personliga konto


Organisation icon
Vi är en organisation

Läs mer om hur din organisation deltar och loggar in på organisationsportalen


Länkar

Eurodesk 

Nätverk som främjar möjligheter för unga människor över hela kontinenten att åka utomlands för att studera och bli aktiva EU-medborgare. 

Det består av nationella samordnare som är anslutna till över 1 600 lokala informationsleverantörer i 36 europeiska länder. 

Salto-ungdomsresurscentrum

En grupp av sex centrum i olika EU-länder som främjar och stöder ungdomsarbete genom att erbjuda utbildning, verktyg och moderna strategier. Varje centrum är inriktat på ett särskilt ämne eller en särskild region:

Europeiska solidaritetskårens resurscentrum

Ger stöd till nationella programkontor, Salto och bidragsmottagare i praktiska frågor som rör kåren.

Ungdomspasset

Passet ger dig möjlighet att få officiellt erkännande för icke-formellt och informellt lärande i samband med ditt deltagande i ungdomsprojekt (mer information).

EuroPeers

Nätverk av ungdomar som redan har skaffat sig en del europeisk erfarenhet genom EU:s ungdomsprogram (Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren) och vill dela med sig av vad de lärt sig till dig och andra i samma generation.

Europeiska solidaritetsnätverket

Det europeiska solidaritetsnätverket (EuSN) är ett ungt samfund som grundades våren 2019. Det hålls samman av gemensamma intressen och en vision om att skapa ett europeiskt nätverk där alla samarbetar för att ge unga kårdeltagare optimala upplevelser.