Skip to main content

EU-strategie voor jongeren

De EU heeft een strategie voor jongeren ontwikkeld en wil dat zij zich als geëngageerde actieve burgers gaan inzetten voor de democratie en de samenleving. Bij de jongerendialoog kunnen zij de EU vertellen wat er voor hen belangrijk is.

Evidence-based policy-making

The EU Youth Strategy should be evidence-based and anchored in the real needs and situations of young people. That requires continuous research, knowledge development and outreach to young people and youth organisations.

Statistics, indicators and data collection sources

The European Commission gathers and analyses data on young people and so do other organisations like the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-operation and Development, and national authorities. Here are some sources:

Deze informatie bestaat nog niet in het Nederlands.