Skip to main content

Stratégia EÚ pre mládež

Stratégia EÚ pre mládež, ktorou chce Únia podnietiť mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi občanmi presadzujúcimi demokraciu a zapojenými do života spoločnosti. Vyzývame mladých ľudí, aby sa zapojili do dialógu EÚ s mládežou a dali nám vedieť, na čom im záleží.

Evidence-based policy-making

The EU Youth Strategy should be evidence-based and anchored in the real needs and situations of young people. That requires continuous research, knowledge development and outreach to young people and youth organisations.

Statistics, indicators and data collection sources

The European Commission gathers and analyses data on young people and so do other organisations like the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-operation and Development, and national authorities. Here are some sources:

Tento obsah v súčasnosti nie je k dispozícii v tomto jazyku: Slovenčina