Skip to main content

Stratégia EÚ pre mládež

Stratégia EÚ pre mládež, ktorou chce Únia podnietiť mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi občanmi presadzujúcimi demokraciu a zapojenými do života spoločnosti. Vyzývame mladých ľudí, aby sa zapojili do dialógu EÚ s mládežou a dali nám vedieť, na čom im záleží.