Skip to main content

ELi noortestrateegia

EL töötas välja ELi noortestrateegia ja soovib, et noored oleksid kaasatud ning osaleksid aktiivselt demokraatias ja ühiskonnas. Soovime, et noored räägiksid meile, mis on nende jaoks oluline, osaledes ELi noortedialoogis.