Skip to main content

Стратегия на ЕС за младежта

ЕС изготви стратегия за младежта, чиято цел е младите хора да се ангажират и да станат активни граждани, участващи в демократичните и обществените процеси. Бихме искали младите хора да ни казват какво е важно за тях, като участват в диалога по въпросите на младежта в ЕС.