Skip to main content

EU:s ungdomsstrategi

EU har tagit fram en särskild ungdomsstrategi och vill att unga människor ska engagera sig i demokratin och bli aktiva samhällsmedborgare. Berätta vad som är viktigt för dig genom att delta i EU:s ungdomsdialog.