Skip to main content

Strategija EU-a za mlade

EU je razvio Strategiju za mlade kako bi se mladi angažirali u društvu i doprinijeli demokraciji. Zanima nas što je mladima važno pa ih pozivamo na sudjelovanje u Dijalogu EU-a s mladima.