Skip to main content

Straitéis AE i leith na hÓige

D'fhorbair an tAontas Straitéis AE i leith na hÓige agus is mian leis daoine óga a spreagadh chun bheith ina saoránaigh ghníomhacha agus chun páirt a ghlacadh sa daonlathas agus sa tsochaí. Is maith linn go n-inseoidh daoine óga dúinn na rudaí atá tábhachtach dóibh trí pháirt a ghlacadh in Idirphlé Óige an Aontais.

Evidence-based policy-making

The EU Youth Strategy should be evidence-based and anchored in the real needs and situations of young people. That requires continuous research, knowledge development and outreach to young people and youth organisations.

Statistics, indicators and data collection sources

The European Commission gathers and analyses data on young people and so do other organisations like the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-operation and Development, and national authorities. Here are some sources:

Níl an t-ábhar seo le fáil i Gaeilge faoi láthair