Skip to main content

Strategia UE na rzecz młodzieży

Unia Europejska opracowała strategię UE na rzecz młodzieży i pragnie w jej ramach wspierać aktywizację młodych ludzi, tak aby stali się aktywnymi obywatelami zaangażowanymi w życie demokratyczne i społeczne. Chcemy, aby młodzi ludzie opowiadali nam o tym, co dla nich ważne, uczestnicząc w dialogu UE z młodzieżą.

Evidence-based policy-making

The EU Youth Strategy should be evidence-based and anchored in the real needs and situations of young people. That requires continuous research, knowledge development and outreach to young people and youth organisations.

Statistics, indicators and data collection sources

The European Commission gathers and analyses data on young people and so do other organisations like the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-operation and Development, and national authorities. Here are some sources:

Tekst jest obecnie niedostępny w języku Polski.