Skip to main content

Strategia UE na rzecz młodzieży

Unia Europejska opracowała strategię UE na rzecz młodzieży i pragnie w jej ramach wspierać aktywizację młodych ludzi, tak aby stali się aktywnymi obywatelami zaangażowanymi w życie demokratyczne i społeczne. Chcemy, aby młodzi ludzie opowiadali nam o tym, co dla nich ważne, uczestnicząc w dialogu UE z młodzieżą.

EU Youth Coordinator

What is the EU Youth Coordinator?

European Commission proposals for the EU Youth Strategy 2019-2027 included the establishment of an EU Youth Coordinator within the European Commission, with the objective of enhancing cross-sectoral cooperation, as well as knowledge development and exchange on youth issues within the European Commission services.

The EU Youth Coordinator will work hand in hand with various stakeholders to ensure a coherent communication towards young people.


Find out more

Tekst jest obecnie niedostępny w języku Polski.