Skip to main content

EU:s ungdomsstrategi

EU har tagit fram en särskild ungdomsstrategi och vill att unga människor ska engagera sig i demokratin och bli aktiva samhällsmedborgare. Berätta vad som är viktigt för dig genom att delta i EU:s ungdomsdialog.

EU Youth Coordinator

What is the EU Youth Coordinator?

European Commission proposals for the EU Youth Strategy 2019-2027 included the establishment of an EU Youth Coordinator within the European Commission, with the objective of enhancing cross-sectoral cooperation, as well as knowledge development and exchange on youth issues within the European Commission services.

The EU Youth Coordinator will work hand in hand with various stakeholders to ensure a coherent communication towards young people.


Find out more

Innehållet finns för närvarande inte på Svenska