Skip to main content

Стратегия на ЕС за младежта

ЕС изготви стратегия за младежта, чиято цел е младите хора да се ангажират и да станат активни граждани, участващи в демократичните и обществените процеси. Бихме искали младите хора да ни казват какво е важно за тях, като участват в диалога по въпросите на младежта в ЕС.

EU Youth Coordinator

What is the EU Youth Coordinator?

European Commission proposals for the EU Youth Strategy 2019-2027 included the establishment of an EU Youth Coordinator within the European Commission, with the objective of enhancing cross-sectoral cooperation, as well as knowledge development and exchange on youth issues within the European Commission services.

The EU Youth Coordinator will work hand in hand with various stakeholders to ensure a coherent communication towards young people.


Find out more

Понастоящем това съдържание не е достъпно на Български.