Skip to main content

Strategia UE na rzecz młodzieży

Unia Europejska opracowała strategię UE na rzecz młodzieży i pragnie w jej ramach wspierać aktywizację młodych ludzi, tak aby stali się aktywnymi obywatelami zaangażowanymi w życie demokratyczne i społeczne. Chcemy, aby młodzi ludzie opowiadali nam o tym, co dla nich ważne, uczestnicząc w dialogu UE z młodzieżą.

EU Youth Strategy Platform

What is the EU Youth Strategy Platform?

The EU Youth Strategy Platform facilitates participatory governance and coordination of the implementation of the Strategy.

The platform also aims to build a basis for a regular civic dialogue, to give stakeholders a greater role in coordinating the implementation of the strategy and to offer opportunities to exchange information on activities and results.

How will the EU Youth Strategy Platform work?

The European Commission will organise dedicated meetings to bring together, as appropriate, representatives of EU institutions, Member States, National Agencies of Erasmus+ and the European Solidarity Corps, youth organisations and other relevant stakeholders as well as local and regional authorities.


Find out more

Tekst jest obecnie niedostępny w języku Polski.