Skip to main content

Strategie EU pro mládež

EU má vlastní strategii pro oblast mládeže. Chce, aby se mladí lidé angažovali a stali se aktivními občany, kteří budou pečovat o demokracii a o své okolí. Díky iniciativě „Dialog EU s mládeží“ mohou mladí s EU komunikovat o tom, co je pro ně důležité.

Evidence-based policy-making

The EU Youth Strategy should be evidence-based and anchored in the real needs and situations of young people. That requires continuous research, knowledge development and outreach to young people and youth organisations.

Statistics, indicators and data collection sources

The European Commission gathers and analyses data on young people and so do other organisations like the Council of Europe, the Organisation for Economic Co-operation and Development, and national authorities. Here are some sources:

Tento obsah není v současné době k dispozici v Čeština.