DRUSTVO BARKA

DRUSTVO BARKA

DRUSTVO BARKA

ZBILJE 1 K, 1215, MEDVODE, Slovenia

barka.skup@guest.arnes.si - +38613616458

Organizacja ta posiada znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Znak jakości poświadcza, że organizacja jest w stanie realizować projekty zgodnie z zasadami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zakres Wolontariat

Rola Data ważności
Organizacja przyjmująca31/12/2027
PIC: 934503045 OID: E10162428
Ostatnia aktualizacja 06/05/22