Gminny Osrodek Kultury w Michalowie

Gminny Osrodek Kultury w Michalowie

GOK w Michalowie

Bialostocka 19, 16-050, Michalowo, Poland

www.gokmichalowo.pl - +48857189019

opis organizacji

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie jest miejsko-gminną instytucją kultury. Podstawowym celem jest przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa oraz rozwijania kultury na terenie Gminy.
W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą:

* Centrum Młodzieży w Michałowie,
* Centra Wsi w Sokolu, Nowej Woli, Bondarach, Jałówce, Juszkowym Grodzie, Szymkach i Hieronimowie,
* Centrum Produktu Lokalnego z siedzibą w Domu Ludowym im. Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokolu.

Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest szeroko rozumiana edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę realizowane poprzez:
* tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
* kultywowanie tradycji wielokulturowości oraz działania na rzecz zachowania folkloru i rękodzieła ludowego,
* dokumentowanie i udostępnianie dóbr kultury związanych Gminą Michałowo oraz Podlasia,
* współpracę z państwami przygranicznymi w zakresie promocji kultury.

Wśród propozycji programowych można znaleźć zajęcia artystyczne oraz cykle warsztatowe, jak również organizację wystaw, seminariów i konferencji.

Do stałych form naszej działalności należą zajęcia: wokalne, koła plastycznego, nauki gry na instrumentach i tańca nowoczesnego. Jesteśmy organizatorami przedsięwzięć plenerowych: imprez kulturalno-rozrywkowych od lokalnych do międzynarodowych.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie pracuje 18 osób.
Dyrektor, Zastępca Dyrektora, specjalista ds. kadr, Instruktor Centrum Wsi w Hieronimowie
operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych, pracownicy gospodarczy, pracownicy Centrum Młodzieży.
Instruktorzy i kierownicy artystyczni: instruktor plastyki i arteterapii, rzemiosła artystycznego instruktor ds. kulturalno-oświatowych Centrum Wsi, ds. promocji i grafiki komputerowej, 2x ds. organizacji imprez.

zagadnienia związane z integracją

This organisation is willing to involve volunteers who face situations which make their participation in activities more difficult, from the following categories for different types of project:

  • Geographical obstacles
  • Cultural differences

Organizacja ta posiada znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Znak jakości poświadcza, że organizacja jest w stanie realizować projekty zgodnie z zasadami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zakres Wolontariat

Rola Data ważności
Organizacja przyjmująca31/12/2027
PIC: 911286580 OID: E10021720
Ostatnia aktualizacja 05/10/21

Tematyka organizacji

Community development

Rural development and urban regeneration

Culture