Cesta rozvoje, z.s.

Cesta rozvoje, z.s.

Cesta rozvoje, z.s.

, , , Czech Republic

Organizacja ta posiada znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Znak jakości poświadcza, że organizacja jest w stanie realizować projekty zgodnie z zasadami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zakres Wolontariat

Rola Data ważności
Organizacja przyjmująca31/12/2027
OID: E10042546
Ostatnia aktualizacja 20/06/22