Skip to main content

Domovina u slici i pjesničkoj riječi

Mali dio naše izložbe u predvorju škole

02/01/2022 08:00

30/01/2022 14:00

[GMT] Tempo Médio de Greenwich

Nakon proglašenja samostalnosti i suverenosti, prije trideset godina, 15. siječnja 1992. godine Republika Hrvatska je postigla međunarodno priznanje svoje neovisnosti, čime joj je priznato mjesto među slobodnim nacijama svijeta. Republiku Hrvatsku 15. siječnja 1992. godine, kao neovisnu i suverenu državu priznalo je svih dvanaest zemalja članica tadašnje Europske zajednice, a ubrzo nakon toga priznanje je uslijedilo i od Austrije, Bugarske, Kanade, Mađarske, Malte, Poljske, Norveške i Švicarske. Priznanje Europske zajednice potaknulo je i niz drugih država te su do kraja siječnja 1992. godine Republiku Hrvatsku priznale ukupno 44 države. Priznanje su još i prije uputili Island (19. prosinca 1991.), Sveta Stolica i San Marino (13. i 14. siječnja 1992.), a tijekom jeseni 1991. godine Slovenija, Litva, Ukrajina, Latvija i Estonija, koje i same u to vrijeme još nisu bile međunarodno priznate. Istoga datuma, šest godina kasnije, 1998. godine Republika Hrvatska je okončala i mirnu reintegraciju u ratu okupiranog hrvatskog Podunavlja.
Na ovaj datum prisjećamo se i svih stradanja i patnji kroz koje je hrvatski narod prošao na putu stvaranja neovisnosti i svoje samostalnosti. S posebnim poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo se onih koji su u taj put ugradili i svoj vlastiti život. Danas, 30 godina nakon što je međunarodno priznata, Republika Hrvatske je ponosna punopravna članica Europske unije, UN-a, UNESCO-a i mnogih drugih europskih i međunarodnih organizacija.
U čast ovoga jubileja pogledajte našu izložbu pod nazivom Domovina u slici i riječi – značajni događaji iz hrvatske povijesti na slikama naših slikara, uz poetsku riječ naših pjesnika. Više u digitalnoj publikaciji ISSUU na poveznici: https://issuu.com/rjozic/docs/domovina_u_slici_i_pjesni_koj_rije_i

INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE
Formato da atividade Presencial
Início em 02/01/2022 08:00
Termina em 30/01/2022 14:00
Fuso horário [GMT] Tempo Médio de Greenwich
Organizada por Ruža Jozić i profesori povijesti, Gimnazija Sesvete
Sítio Web da organização http://gimnazija-sesvete.skole.hr/
Email de contacto ruza.jozic2@skole.hr
Grupo etário visado 14-17
Língua da atividade croata
Tipo de atividade Exposição
Temas da atividade Valores europeus; Inclusão e igualdade; Cultura
Objetivos no domínio da juventude relacionados com a atividade Sociedades inclusivas; Informação e diálogo construtivo
Relacionado com a Conferência sobre o Futuro da Europa Não
Número previsto de participantes (estimativa) 120
dehaze