Skip to main content

Projekt POGLEDAJ GORE!

Pozivni letak za školski projekt.

30/09/2022 14:00

20/12/2022 15:00

(CET) Hora de Europa central

Ususret Danu europske kulturne baštine a uz 50. godišnjica UN-ove Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, krajem rujna 2022. započeli smo s našim učenicima 2. razreda Gimnazije Sesvete u nastavi latinskog jezika međuškolski projekt u suradnji s učenicima Gimnazije Lucijana Vranjanina Zagreb, pod nazivom POGLEDAJ GORE!. U projektu će učenici fotografirati, upoznati i istražiti u literaturi i drugim izvorima arhitektonsku skulpturu i plastiku sa zagrebačkih pročelja, umjetničke pravce klasicizam i historicizam te uraditi ilustracije odabranih likova i skulptura, oslikati mitološke i ostale likove sa zagrebačkih pročelja. Cilj projekta je pojačati interes učenika za upoznavanjem kulturne baštine svoga grada i uključenje u zaštitu i očuvanje okoliša u gradu Zagrebu. Snimiti zagrebačke fasade i pročelja, ukazati na problem grafita na mnogim zagrebačkim fasadama - hir mladih, ruglo ili umjetničko izražavanje?

Za početak rada na školskom projektu Pogledaj gore! učenici 2. razreda su vikendom odlazili u grad i fotografirali skulpture na pročeljima gradskih ulica, zatim su istraživali u literaturi i mrežnim izvorima te su opisali mitološke likove uklopljene u arhitektonske elemente. Učenici likovne grupe počeli su rad na oslikavanju tih likova u suradnji s profesoricom likovne umjetnosti i školskom knjižničarkom. Profesorica latinskog jezika uređuje tekstove koje su pripremili učenici o skulpturama na zagrebačkim pročeljima. Tekstove i fotografije pripremamo za brošuru na kraju projekta, kao i ilustracije učenika kada budu završene. Gotove likovne radove sa QR kodovima knjižničarka će pripremiti i oblikovati za plakate i za cjelovitu izložbu u školi, kao i za manifestaciju Knjižna BOOKA 2023. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Uz izložbu fotografija i ilustracija, učenici obiju škola izradit će video materijal, a zajednički pripremamo brošuru o našem projektu. Sve će biti predstavljeno i u Gimnaziji Sesvete i u Gimnaziji Lucijana Vranjanina u Zagrebu.

Datos de la actividad
Formato de la actividad Presencial
Comienza el 30/09/2022 14:00
Acaba el 20/12/2022 15:00
Huso horario (CET) Hora de Europa central
Organizada por Ruža Jozić, Marija Sušac, Ina Jozić - za Gimnaziju Sesvete
Sitio web de la organización http://gimnazija-sesvete.skole.hr/
Correo electrónico de contacto ruza.jozic2@skole.hr
Edades a las que se dirige 14-17
Idioma de la actividad Croatian
Tipo de actividad Otro
Temas de la actividad Participación y compromiso; Valores europeos; La juventud y el mundo; Alfabetización mediática y desinformación; Cultura; Investigación e innovación
Accesibilidad para sillas de ruedas Parcialmente accesible en silla de ruedas
Metas de la Juventud relacionadas con esta actividad Sociedades inclusivas; Información y diálogo constructivo; Aprendizaje de calidad; Espacio y participación para todos; Programas europeos y organizaciones juveniles
Relacionada con la Conferencia sobre el Futuro de Europa No
Número de participantes previstos (estimación) 100
dehaze