Skip to main content

Projekt POGLEDAJ GORE!

Pozivni letak za školski projekt.

30/09/2022 14:00

20/12/2022 15:00

[CET] Kesk-Euroopa aeg

Ususret Danu europske kulturne baštine a uz 50. godišnjica UN-ove Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, krajem rujna 2022. započeli smo s našim učenicima 2. razreda Gimnazije Sesvete u nastavi latinskog jezika međuškolski projekt u suradnji s učenicima Gimnazije Lucijana Vranjanina Zagreb, pod nazivom POGLEDAJ GORE!. U projektu će učenici fotografirati, upoznati i istražiti u literaturi i drugim izvorima arhitektonsku skulpturu i plastiku sa zagrebačkih pročelja, umjetničke pravce klasicizam i historicizam te uraditi ilustracije odabranih likova i skulptura, oslikati mitološke i ostale likove sa zagrebačkih pročelja. Cilj projekta je pojačati interes učenika za upoznavanjem kulturne baštine svoga grada i uključenje u zaštitu i očuvanje okoliša u gradu Zagrebu. Snimiti zagrebačke fasade i pročelja, ukazati na problem grafita na mnogim zagrebačkim fasadama - hir mladih, ruglo ili umjetničko izražavanje?

Za početak rada na školskom projektu Pogledaj gore! učenici 2. razreda su vikendom odlazili u grad i fotografirali skulpture na pročeljima gradskih ulica, zatim su istraživali u literaturi i mrežnim izvorima te su opisali mitološke likove uklopljene u arhitektonske elemente. Učenici likovne grupe počeli su rad na oslikavanju tih likova u suradnji s profesoricom likovne umjetnosti i školskom knjižničarkom. Profesorica latinskog jezika uređuje tekstove koje su pripremili učenici o skulpturama na zagrebačkim pročeljima. Tekstove i fotografije pripremamo za brošuru na kraju projekta, kao i ilustracije učenika kada budu završene. Gotove likovne radove sa QR kodovima knjižničarka će pripremiti i oblikovati za plakate i za cjelovitu izložbu u školi, kao i za manifestaciju Knjižna BOOKA 2023. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Uz izložbu fotografija i ilustracija, učenici obiju škola izradit će video materijal, a zajednički pripremamo brošuru o našem projektu. Sve će biti predstavljeno i u Gimnaziji Sesvete i u Gimnaziji Lucijana Vranjanina u Zagrebu.

TEGEVUSE ÜKSIKASJAD
Tegevuse vorm Füüsiline osalemine
Tegevuse alguskuupäev 30/09/2022 14:00
Lõpeb 20/12/2022 15:00
Ajavöönd [CET] Kesk-Euroopa aeg
Korraldaja Ruža Jozić, Marija Sušac, Ina Jozić - za Gimnaziju Sesvete
Organisatsiooni veebisait http://gimnazija-sesvete.skole.hr/
E-posti aadress ruza.jozic2@skole.hr
Sihtvanuserühm 14-17
Keel Croatian
Tegevuse liik Muu
Tegevuse valdkonnad Osalemine ja kaasamine; Euroopa väärtused; Noored ja maailm; Meediapädevus ja desinformatsioon; Kultuur; Teadusuuringud ja innovatsioon
Juurdepääs ratastooliga Ratastooliga osaliselt juurdepääsetav
Tegevus on seotud järgmise noorte eesmärgiga Kaasav ühiskond; Teave ja konstruktiivne dialoog; Kvaliteetne haridus; Koht ja osalusvõimalused kõigile; Noorteorganisatsioonid ja Euroopa programmid
Tegevus on seotud Euroopa tuleviku teemalise konverentsiga Ei
Eeldatav osalejate arv (hinnanguline) 100
dehaze