Skip to main content

Projekt Native Americans – suradnja Gimnazije Sesvete sa Srednjom školom Ilok

Učenici Gimnazije Sesvete u Iloku na zajedničkom projektu

15/10/2022 07:00

10/11/2022 22:30

[CET] Ora Europei Centrale

Projekt Native Americans – suradnja Gimnazije Sesvete sa Srednjom školom Ilok

Učenici trećih i četvrtih razreda Gimnazije Sesvete koji pohađaju fakultativnu nastavu Američka kultura i civilizacija posjetili su Ilok od 4. do 6. studenoga 2022. te započeli suradnju u projektu Native Americans zajedno s učenicima drugog razreda gimnazije Srednje škole Ilok. Na projektu smo radili čitav mjesec dana budući da je studeni Native American Heritage Month.
U sklopu projekta Native Americans, 15 učenika Gimnazije Sesvete posjetilo je Srednju školu Ilok u pratnji profesorice engleskog jezika Vlatke Ostojić i profesorice fizike i informatike Lucije Tustanić. Učenici su tijekom dva dana sudjelovali u različitim radionicama na kojima su puno naučili o povijesti američkih domorodaca te dolasku Kristofora Kolumba i Europljana u Ameriku. Pri tom su igrali igre koje su pripadnici domorodačkih naroda igrali u slobodno vrijeme, posjetili smo vinski podrum Srednje škole Ilok, a ni kiša nas nije spriječila da s Iločanima prošećemo po gradu te da nam pokažu glavne znamenitosti svoga grada: rijeku Dunav, crkvu sv. Ivana Kapistrana i franjevački samostan, dvorac Odescalchi koji je kroz povijest imao različite namjene, a danas se u njemu nalazi Muzej grada Iloka i gradska galerija, zatim stare gradske zidine i Iločki park, te Stari vinski podrum Iločkih podruma.

DETALII DESPRE ACTIVITATE
Formatul Cu prezență față în față
Începe la 15/10/2022 07:00
Se încheie la 10/11/2022 22:30
Zona orară [CET] Ora Europei Centrale
Organizată de Profesorica Vlatka Ostojić, Gimnazija Sesvete
Site-ul organizației http://gimnazija-sesvete.skole.hr/
Adresa de e-mail de contact vlatka.ostojic@skole.hr
Intervalul de vârstă țintă 14-17
Limba de desfășurare a activității Croată
Tip de activitate Altă variantă
Temele activității Participare și implicare; Valorile europene; Tinerii europeni și restul lumii; Incluziune și egalitate; Educația în domeniul mass-mediei și dezinformarea; Schimburi în scop educațional; Cultură
Obiectivele pentru tineret de care se leagă activitatea Societăți favorabile incluziunii; Informare și dialog constructiv; Învățare de calitate; Spațiu și participare pentru toți
Legată de Conferința privind viitorul Europei Nu
Numărul preconizat de participanți 80
dehaze