Skip to main content

Declarație de confidențialitate – Activități de comunicare pentru Anul european al tineretului 2022

1. Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) s-a angajat să asigure protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și respectarea dreptului dumneavoastră la viață privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date [și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001].

Prezenta declarație de confidențialitate explică de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum colectăm, procesăm și protejăm toate datele personale furnizate, cum utilizăm aceste informații și ce drepturi aveți în acest context. De asemenea, în declarație se precizează datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Mai jos sunt prezentate informațiile referitoare la operațiunea de prelucrare DPR-EC-12988.1 pentru activitățile de comunicare din cadrul Anului european al tineretului, desfășurată de DG.EAC.B.3. 
 

2. De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Scopul prelucrării datelor: Prelucrăm datele cu caracter personal descrise (la punctul 4) pentru a ilustra și a promova activitățile de comunicare prezentate mai jos, întreprinse pentru Anul european al tineretului 2022. Prelucrăm aceste date cu caracter personal pe baza consimțământului explicit primit de la persoanele vizate, inclusiv în ceea ce privește publicarea datelor lor cu caracter personal către publicul larg. 
Activitățile de comunicare includ:

 1. interviuri cu diferite grupuri de părți interesate, care pot fi realizate de tineri care fac parte din grupul de tineri jurnaliști sau contribuții ad-hoc din partea tinerilor;
 2. fotografii sau înregistrări video care au fost realizate în scopul unui concurs sau care ilustrează o idee în contextul Anului european al tineretului 2022;
 3. materiale video autoînregistrate, cum ar fi, de exemplu, în cadrul campaniei „#SHEU leads”;
 4. contribuții (sub formă de text) pe marginea anumitor idei, precum cele incluse în secțiunea „Opinii și speranțe pentru viitor” a Portalului european pentru tineret;
 5. mesaje autoînregistrate cu privire la idei, speranțe și opinii prezentate pe platforma „Youth Voice”;
 6. materiale tipărite/online.

2. 1. Grupul de tineri jurnaliști

Grupul de tineri jurnaliști a fost creat, la inițiativa Eurodesk, în contextul Anului european al tineretului 2022. Acesta reunește tineri jurnaliști din întreaga Europă, care își prezintă opiniile pe diverse teme de interes pentru tineri prin diferite tipuri de formate (articole, materiale video, podcasturi și altele). Tinerii jurnaliști europeni sunt persoane vizate de protecția datelor, deoarece numele lor și alte informații cu caracter personal sunt publicate împreună cu conținutul pe care îl propun. În cursul activităților pe care le desfășoară, tinerii jurnaliști ar putea fi nevoiți să colecteze date cu caracter personal ale mai multor persoane. Acestea vor deveni, la rândul lor, persoane vizate (de exemplu, în cazul interviurilor cu diferite părți interesate). 

Eurodesk va răspunde de obținerea consimțământului persoanelor vizate. Pe baza consimțământului explicit al persoanelor vizate, conținutul va fi publicat în secțiunea specifică a paginii dedicate Anului european al tineretului de pe Portalul european pentru tineret și va fi difuzat pe canalele platformelor sociale ale tineretului european (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) și orice alt canal relevant (a se vedea punctul 7). 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.  

2.2. Concurs foto sau video

Pentru a promova Anul european al tineretului 2022, pot fi organizate concursuri, inclusiv foto sau video. Persoanelor vizate li se va solicita să completeze un formular de consimțământ și un formular de licență video/foto, care vor fi apoi prelucrate de operatorul de date. Pentru minori, aceste formulare vor trebui completate de titularul răspunderii părintești asupra copilului. Pe baza consimțământului explicit al persoanelor vizate, conținutul va fi publicat în secțiunea specifică a paginii dedicate Anului european al tineretului de pe Portalul european pentru tineret și va fi difuzat pe canalele platformelor sociale ale tineretului european (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) și orice alt canal relevant (a se vedea punctul 7). 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri. 

2.3. Materiale video autoînregistrate, inclusiv în cadrul campaniei „#SHEU leads”

Conținutul audiovizual autoînregistrat, inclusiv fotografiile și materialele video care prezintă diferite părți interesate, va fi utilizat pentru a promova activitățile de comunicare derulate în cadrul Anului european al tineretului 2022, cum ar fi campania „#SHEU leads”. 

Campania „#SHEU leads” va evidenția poveștile fetelor și femeilor tinere (sub 30 de ani) din domeniile educației, tineretului, culturii, sportului și cercetării și inovării (într-un format de prezentare video), care sunt legate, direct sau indirect, de programele UE. Candidații vor înregistra personal un material video și vor furniza o fotografie de-a lor. 

Persoanelor vizate li se va solicita să completeze un formular de consimțământ și un formular de licență video/foto, care vor fi apoi prelucrate de operatorul de date. Pe baza consimțământului explicit al persoanelor vizate, conținutul va fi utilizat în cadrul activităților de comunicare pentru EYY2022, inclusiv campania „#SHEU lead”, și va fi publicat pe diferite platforme media (a se vedea punctul 7). 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri. 

2,4. Contribuția la secțiunea „Opinii și speranțe pentru viitor”

Tinerii, inclusiv minorii, își descriu pe scurt speranțele, aspirațiile și visurile legate de viitor. Contribuția scrisă trebuie să fie însoțită de fotografia autorului. Această activitate este organizată în colaborare cu JRC și se bazează inclusiv pe contribuțiile primite pentru Conferința privind viitorul Europei #OurFutures. Conținutul primit pentru Conferința privind viitorul Europei va fi pus la dispoziția DG.EAC.B.3 de către JRC. 

JRC va răspunde de obținerea consimțământului persoanelor vizate. Pe baza consimțământului explicit al persoanelor vizate, conținutul va fi publicat în secțiunea specifică a paginii dedicate Anului european al tineretului de pe Portalul european pentru tineret și va fi difuzat pe canalele platformelor sociale ale tineretului european (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) și orice alt canal relevant (a se vedea punctul 7). 

Datele dumneavoastră cu caracter personalnu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri. 

2.5. Mesajele autoînregistrate cu privire la idei, speranțe și opinii prezentate pe platforma „Youth Voice”

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă oferi informații cu privire la ceea ce crede în mare parte tânăra generație și pentru a transmite toate opiniile și contribuțiile tinerilor care nu sunt ascultați suficient de către factorii de decizie politică, prin înregistrarea și publicarea opiniilor lor pe platformă.

Ca parte a Anului european al tineretului, platforma „Youth Voice” este un instrument deschis care îi invită pe tinerii europeni să își prezinte opiniile colective și individuale. Atunci când își trimit și își înregistrează vocea, participanții vor vorbi în propria limbă, iar platforma le va transcrie automat mesajele în limba engleză, utilizând un software de traducere automată. Se va utiliza, de asemenea, un serviciu de filtrare a limbajului ofensator pentru a verifica decența exprimării. Atunci când textul este analizat, se va utiliza un serviciu de înțelegere a limbajului natural pentru a extrage metadate din conținuturi precum conceptele, entitățile, cuvintele-cheie, categoriile, sentimentele, emoțiile, relațiile, rolurile semantice și sintaxa. Toate metadatele generate vor fi puse la dispoziție pentru fiecare înregistrare în cadrul tabloului de bord back-end. 

După înregistrarea notei vocale, moderatorii îi vor evalua conținutul și veți primi un mesaj de îndată ce conținutul a fost aprobat și publicat. Odată ce înregistrarea vocală este aprobată și publicată pe platformă, vizitatorii o vor putea asculta.
După primirea consimțământului din partea persoanelor vizate, fișierele audio pot fi extrase și utilizate de echipa pentru platforme de comunicare socială a EAC în vederea partajării pe platformele de comunicare socială și pe orice alte canale relevante (a se vedea punctul 7). În plus, odată ce înregistrarea vocală este aprobată și publicată pe platformă, vizitatorii pot partaja înregistrările vocale în exterior (către alte canale, cum ar fi canalele de comunicare socială). 

Contractantul Rainbow Consortium (format din ICF NEXT S.A și MEDIABRANDS) va răspunde de obținerea consimțământului persoanelor vizate. Acest lucru se va realiza prin intermediul platformei Youthvoices.eu, chiar înainte ca persoanele vizate să își transmită conținutul, prin bifarea căsuței (căsuțelor) din formularul de înregistrare online.

Vă puteți retrage consimțământul pentru aceste servicii în orice moment, contactând operatorul la adresa de mai jos (a se vedea punctul 9) sau prin intermediul formularului disponibil pe site-ul Youthvoices.eu. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

2.6. Materialele tipărite/fizice și online

Pentru a promova Anul european al tineretului 2022, pot fi create diverse tipuri de materiale fizice și online. Acestea ar putea fi partajate prin intermediul canalelor de promovare relevante (a se vedea punctul 7). Contractantul Rainbow Consortium (format din ICF NEXT S.A și MEDIABRANDS) va răspunde de obținerea consimțământului persoanelor vizate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

3. Care este temeiul juridic în baza căruia prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru că:

(d) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul 2018/1725 privind consimțământul copiilor, în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale direct unui copil, prelucrarea este legală în cazul în care copilul are cel puțin 13 ani. În cazul copiilor cu vârsta sub 13 ani, consimțământul va fi acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.
 

4. Ce date personale colectăm și prelucrăm? 

Pentru a efectua aceste operațiuni de prelucrare, DG.EAC.B.3 poate colecta, direct de la persoana vizată sau prin intermediul unor terți (și anume contractantul, JRC, Eurodesk și jurnaliștii), categoriile de date cu caracter personal menționate mai jos. În funcție de tipul de activitate, toate sau o parte din datele cu caracter personal de mai jos vor fi colectate și prelucrate ulterior: 

 • prenumele și numele;
 • funcția;
 • datele de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, societatea și departamentul, țara de reședință, adresa IP, platformele de comunicare socială); 
 • informații pentru evaluarea criteriilor de selecție sau a criteriilor de eligibilitate: vârsta, sexul, expertiza, competențele tehnice și lingvistice, studiile, experiența profesională, inclusiv detalii privind locurile de muncă actuale și anterioare;
 • țara de origine;
 • cetățenia;
 • limba;
 • conținutul audiovizual: fotografia/înregistrarea video a subiectului sau orice alt conținut din care subiectul poate fi recunoscut vizual;
 • conținutul audio: înregistrarea vocii;
 • conținutul scris: știri, articole, documente de opinie, citate, biografii, opinii, eseuri, documente de cercetare, comunicate de presă, rapoarte, autobiografii, povești, traduceri, transcrieri. 

Furnizarea de date cu caracter personal nu este obligatorie. 


5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul de date păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe perioada necesară îndeplinirii scopului colectării sau prelucrării ulterioare, și anume timp de 2 ani de la încheierea Anului european al tineretului 2022. 

Contractanții Comisiei Europene au obligația contractuală de a prelucra datele cu caracter personal în numele și în conformitate cu instrucțiunile operatorului de date, de a păstra confidențialitatea oricăror date pe care le prelucrează și de a le proteja împotriva accesului, utilizării și păstrării neautorizate.

6. Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, loturi de date încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene și/sau ale contractantului acesteia – Rainbow Consortium (format din ICF NEXT S.A și MEDIABRANDS) – până la sfârșitul perioadei lor de păstrare. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Contractanții Comisiei au obligația de a respecta atât o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră în numele Comisiei, cât și obligațiile de confidențialitate care decurg din transpunerea Regulamentului general privind protecția datelor în statele membre ale UE („RGPD”, Regulamentul (UE) 2016/679). 

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate pentru a garanta securitatea online, pentru a evita riscul pierderii datelor, modificarea datelor sau accesul neautorizat la acestea, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor personale prelucrate. Măsurile organizatorice includ acordarea accesului la datele cu caracter personal doar persoanelor autorizate care au un interes legitim să le cunoască în contextul acestei operațiuni de prelucrare.

7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt divulgate?

7.1. Divulgarea datelor cu caracter personal

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal le este acordat serviciilor Comisiei Europene (implicate în desfășurarea Anului european al tineretului 2022), personalului contractantului responsabil cu efectuarea acestor operațiuni de prelucrare, precum și personalului autorizat, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul menționat trebuie să respecte dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare. 

Categoria destinatarilor datelor poate fi (listă neexhaustivă, în funcție de operațiunea de prelucrare):

 • personalul Comisiei Europene (serviciile Comisiei Europene și direcțiile generale implicate în desfășurarea Anului european al tineretului 2022); 
 • părțile europene interesate din domeniul tineretului; 
 • personalul Parlamentului European, al Comitetului Regiunilor, al Comitetului Economic și Social European; 
 • agențiile UE;
 • contractantul responsabil cu comunicarea, care se ocupă de activitățile de comunicare legate de Anul european al tineretului 2022: Rainbow Consortium, format din ICF NEXT S.A și MEDIABRANDS. 

Datele descrise (a se vedea punctul 4) sunt păstrate exclusiv în scopul ilustrării sau promovării activităților de comunicare din cadrul Anului european al tineretului 2022. În funcție de activitatea de comunicare întreprinsă pentru Anul european al tineretului 2022, publicul larg și categoriile de destinatari ai datelor de mai sus vor vedea datele cu caracter personal relevante ale tuturor persoanelor adăugate de editorii autorizați la articole, știri etc. (a se vedea punctul 2), de exemplu numele unui contribuitor la un articol de știri.

Publicarea datelor cu caracter personal nu va depăși cadrul operațiunii la care persoana vizată a fost de acord să participe. Vor fi publicate numai datele cu caracter personal pentru care persoana în cauză și-a dat consimțământul. Alte date cu caracter personal, în afară de cele publicate pentru activitățile de comunicare, pot fi prelucrate pentru buna desfășurare a activităților (de exemplu, în timpul unei proceduri de selecție). Numai personalul Comisiei Europene și al contractantului responsabil cu efectuarea acestor operațiuni de prelucrare și personalul autorizat în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște” vor avea acces la aceste date cu caracter personal. Datele furnizate pentru care persoana vizată a fost de acord cu publicarea lor ar putea fi menționate pe platformele de mai jos.

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate ar putea fi publicate pe platformele și canalele promoționale ale Comisiei Europene, cum ar fi conturile sale de pe platformele de comunicare socială, care, chiar dacă utilizează instrumente ale terților, intră în mod legal sub incidența Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) atunci când prelucrează date cu caracter personal referitoare la persoane fizice în UE. Mai precis, datele pot fi publicate prin intermediul paginii web dedicate Anului european al tineretului și al Portalului european pentru tineret, al platformei „Youth Voice”, al canalelor de comunicare socială ale Comisiei Europene (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), al site-ului Intracomm al Comisiei Europene, al platformelor de comunicare socială Wiki ale Comisiei Europene și al oricăror alte platforme ale Comisiei Europene, precum și al site-urilor web ale terților sau al platformelor media care pot fi relevante pentru promovare.

7. 2. Cookie-uri

Cookie-urile sunt mici fișiere text stocate pe dispozitivul unui utilizator (de exemplu, un calculator, o tabletă sau un telefon) prin intermediul site-urilor web. Cookie-urile sunt utilizate pentru funcționarea tehnică a unui site web (cookie-uri funcționale) sau pentru colectarea de date statistice (cookie-uri de analiză).

Cookie-urile sunt stocate de Europa Analytics, un serviciu care măsoară eficacitatea și eficiența site-urilor web ale Comisiei Europene de pe portalul EUROPA.

Mai multe informații sunt disponibile în referința de înregistrare a operațiunii de prelucrare DPR-EC-00685 (Europa Analytics).

Activarea acestor cookie-uri nu este strict necesară pentru funcționarea site-ului, dar vă poate îmbunătăți experiența de navigare. Le puteți șterge sau bloca, dar anumite funcționalități ale site-ului vor fi limitate în acest caz.

Informațiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a identifica persoanele vizate, iar datele privind tiparele sunt pe deplin sub controlul Comisiei. Aceste cookie-uri nu sunt utilizate în alt scop decât cel descris aici.

În cazul în care doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să nu fie cuprinse în statisticile noastre anonimizate, agregate, puteți alege această opțiune pe pagina noastră dedicată cookie-urilor. În special, puteți controla și/sau șterge cookie-urile respective după cum doriți.

a) Pe platforma „Youth Voice”

Cookie de analiză – Contractantul va utiliza cookie-urile de analiză doar pentru cercetarea internă cu privire la modalitățile de îmbunătățire a serviciilor oferite utilizatorilor noștri.

Cookie-urile doar evaluează modul în care interacționați cu site-ul nostru ca utilizator anonim (datele colectate nu vă identifică personal).

De asemenea, aceste date nu sunt partajate cu nicio parte terță și nu sunt utilizate în alte scopuri. Statisticile anonimizate pot fi partajate cu contractanții care lucrează la proiectul Copernicus, în baza unui acord contractual cu Comisia.

Aveți libertatea de a accepta sau de a refuza acest tip de cookie-uri chiar de pe prima pagină pe care o vizitați, prin intermediul bannerului dedicat modulelor cookie.
 

Nume

Serviciu

Obiectiv

Tipul și durata modulului cookie

_pk_id*

Matomo

Acest cookie este instalat de Matomo. Cookie-ul este utilizat pentru a stoca un identificator unic de utilizator și pentru a urmări utilizarea site-ului în vederea elaborării raportului analitic. Cookie-urile stochează informații în mod anonim și atribuie un număr generat aleatoriu pentru a identifica vizitatorii unici.

Cookie original persistent, 13 luni

_pk_ses*

Matomo

Acest cookie este instalat de Matomo. Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații cu privire la modul în care vizitatorii utilizează un site și contribuie la crearea unui raport analitic despre funcționarea site-ului. Datele colectate, inclusiv numărul de vizitatori, sursa de la care provin și paginile vizitate într-o formă anonimă.

Cookie original de sesiune, 30 de minute

7. 3. Instrumentele informatice puse la dispoziție de terți, inclusiv platformele de comunicare socială

S-ar putea să utilizăm instrumente informatice puse la dispoziție de terți pentru a populariza și promova activitățile descrise mai sus (a se vedea punctul 2) prin canale de comunicare utilizate pe scară largă, inclusiv prin platformele de comunicare socială. Pentru informații detaliate cu privire la utilizarea platformelor de comunicare socială de către Comisia Europeană, consultați declarația înregistrată cu referința DPR-EC-00073 (Utilizarea platformelor de comunicare socială de către Comisia Europeană).

Pentru a vă proteja viața privată, când utilizăm instrumente informatice oferite de terți pentru a ne conecta la aceste servicii, nu vor fi instalate cookie-uri atunci când paginile noastre de internet sunt încărcate pe calculatorul dumneavoastră (sau pe alte dispozitive) și nici nu veți fi redirecționat imediat către platformele de comunicare socială respective sau către alte site-uri web. În schimb, dacă faceți clic pe un buton sau pe un material video pentru a-l viziona, pe dispozitivul dumneavoastră va fi instalat un cookie pe care îl va utiliza societatea care deține platforma de comunicare socială în cauză. Dacă nu faceți clic pe niciun buton de pe platformele de comunicare socială și pe niciun material video, terții în cauză nu vor instala cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră.

Pentru a vizualiza conținut oferit de terți pe site-urile noastre, veți fi avertizat că trebuie să acceptați termenii și condițiile specifice ale acestor terți, inclusiv politicile lor referitoare la cookie-uri, asupra cărora Comisia nu deține niciun control.

Recomandăm utilizatorilor să citească cu atenție politicile relevante de confidențialitate ale platformelor de comunicare socială utilizate. În acestea se explică politica de colectare și de prelucrare ulterioară a datelor cu caracter personal, utilizarea datelor, drepturile utilizatorilor și modalitățile prin care utilizatorii își pot proteja viața privată atunci când utilizează serviciile respective.

Utilizarea unui instrument informatic pus la dispoziție de terți nu implică în niciun fel aprobarea acestuia sau a politicii de confidențialitate aferente de către Comisia Europeană. Dacă se întâmplă ca unul sau mai multe instrumente informatice oferite de terți să nu fie disponibile, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru lipsa serviciului din cauza perioadelor de indisponibilitate.
 

8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita? 

Beneficiați de drepturi specifice în calitate de „persoană vizată” în temeiul capitolului III (articolele 14-25) din Regulamentul (UE) 2018/1725, în special de dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal și de a rectifica aceste date în cazul în care sunt inexacte sau incomplete. După caz, aveți dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea lor sau de a vă opune acesteia, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Ați consimțit să furnizați DG.EAC.B.3 datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul efectuării prezentei operațiuni de prelucrare. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin notificarea operatorului de date. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de această retragere.

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în cazul unui conflict, responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa, de asemenea, Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Informațiile de contact ale acestora figurează la punctul 9 de mai jos. 

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să le descrieți în cererea dumneavoastră (și anume să furnizați numărul/numerele de referință, după cum se specifică la punctul 10 de mai jos).

Odată finalizată și publicată, această declarație de confidențialitate poate fi consultată pe pagina dedicată Anului european al tineretului de pe Portalul european pentru tineret, în secțiunea „Privacy” din subsolul paginii. În plus, declarația de confidențialitate le va fi comunicată persoanelor vizate, de îndată ce li se cunoaște adresa de e-mail. 

9. Informații de contact

 • Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul de date, DG.EAC.B.3, la adresa de e-mail EYY2022@ec.europa.eu. 

 • Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

 • Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Dacă sunteți de părere că drepturile de care beneficiați în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate de către operatorul de date ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere și la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu).

10. Unde puteți găsi mai multe informații

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie, așa cum au fost documentate și notificate. Puteți consulta registrul accesând linkul următor: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu numărul de referință DPR-EC-12988.1


 

 

dehaze