Skip to main content

Izjava o zaštiti osobnih podataka – Komunikacijske aktivnosti za Europsku godinu mladih 2022.

1. Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su informacije o postupku obrade DPR-EC-12988.1 za komunikacijske aktivnosti u okviru Europske godine mladih, koji provodi odjel B.3 Glavne uprave EAC. 
 

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke? 

Svrha postupka obrade: Opisane osobne podatke (u 4. odjeljku) obrađujemo kako bismo prikazali i promicali komunikacijske aktivnosti za Europsku godinu mladih 2022. opisane u nastavku. Te osobne podatke obrađujemo na temelju izričite privole ispitanika, među ostalim za objavu njihovih osobnih podataka široj javnosti. 
Komunikacijske aktivnosti obuhvaćaju:

 1. razgovore s različitim skupinama dionika, koje mogu provoditi mladi koji su dio skupine mladih novinara, ili mogu biti ad hoc doprinosi mladih
 2. fotografije ili videozapise za potrebe natječaja ili uz ideju u okviru Europske godine mladih 2022.
 3. videozapise koje mladi snimaju sami, na primjer u okviru kampanje „#SHEU leads”
 4. doprinose idejama (tekstove) kako su uneseni u rubriku „Stajališta i želje” Europskog portala za mlade
 5. samostalno snimljene poruke o idejama, nadama i mišljenjima na platformi „Youth Voice”
 6. tiskane/internetske materijale.

2. 1. Skupina mladih novinara

U okviru Europske godine mladih 2022. Eurodesk je organizirao skupinu mladih novinara. Oni dolaze iz cijele Europe i stvaraju sadržaj koji se temelji na njihovom mišljenju o raznim temama od interesa za mlade, i to u različitim formatima (članci, videozapisi, podcasti i drugi). Mladi europski novinari osobe su čiji se podaci obrađuju (tzv. ispitanici) jer se njihovo ime i druge osobne informacije objavljuju uz njihov sadržaj. Tijekom svojih aktivnosti mladi novinari možda će morati prikupljati osobne podatke različitih osoba (npr. kad s njima vode razgovore), koje time također postaju ispitanici. 

Eurodesk će biti zadužen za pribavljanje privole ispitanika. Na temelju izričite privole ispitanika sadržaj će biti objavljen u odgovarajućem odjeljku stranice Europske godine mladih na Europskom portalu za mlade i podijeljen putem kanala društvenih medija za mlade Europe (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) te bilo kojih drugih relevantnih kanala (vidjeti 7. odjeljak). 

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila. 

2.2. Natječaj za najbolju fotografiju ili videozapis

U svrhu promicanja Europske godine mladih 2022. mogu biti organizirani natječaji, uključujući one za najbolju fotografiju ili videozapis. Od ispitanika će se tražiti da ispune obrazac za privolu i obrazac licencije za videozapis/fotografiju, koje će zatim obrađivati voditelj obrade podataka. Za maloljetne osobe te obrasce treba ispuniti nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom. Na temelju izričite privole ispitanika sadržaj će biti objavljen u odgovarajućoj rubrici stranice Europske godine mladih na Europskom portalu za mlade i podijeljen putem kanala društvenih medija za mlade Europe (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) te bilo kojih drugih relevantnih kanala (vidjeti 7. odjeljak). 

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila. 

2.3. Videozapisi koje mladi snimaju sami, i u okviru kampanje „#SHEU leads”

Audiovizualni sadržaj koji mladi snimaju sami, uključujući slike i videozapise koji prikazuju druge osobe, koristit će se za promicanje komunikacijskih aktivnosti u okviru Europske godine mladih 2022., kao što je kampanja „#SHEU leads”. 

U kampanji „#SHEU leads” u prvom će planu biti priče djevojčica i mladih žena (do 30 godina) aktivnih u području obrazovanja, mladih, kulture, sporta te istraživanja i inovacija (u formatu videopriča) koje su izravno ili neizravno povezane s programima EU-a. Kandidatkinje će same snimiti videozapis i priložiti svoju sliku. 

Od ispitanika će se tražiti da ispune obrazac za privolu i obrazac licencije za videozapis/fotografiju, koje će zatim obrađivati voditelj obrade podataka. Na temelju izričite privole ispitanika sadržaj će se upotrebljavati u okviru komunikacijskih aktivnosti za Europsku godinu mladih 2022., uključujući kampanju „#SHEU leads”, te će biti objavljen na različitim medijskim platformama (vidjeti 7. odjeljak). 

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila. 

2.4. Doprinos odjeljku „Stajališta i želje”

Mladi, uključujući maloljetne osobe, objavljuju kratke priče o svojim nadama, težnjama i snovima o svojoj budućnosti te uz pisani tekst prilažu svoju sliku. Ta je aktivnost nastala u suradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom (JRC) i na temelju sadržaja zaprimljenog za Konferenciju o budućnosti Europe / #OurFutures. Sadržaj zaprimljen za Konferenciju o budućnosti Europe odjelu B.3 Glavne uprave EAC dostavit će JRC. 

JRC će biti zadužen za prikupljanje suglasnosti ispitanika. Na temelju izričite privole ispitanika sadržaj će biti objavljen u odgovarajućoj rubrici stranice Europske godine mladih na Europskom portalu za mlade i podijeljen putem kanala društvenih medija za mlade Europe (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) te bilo kojih drugih relevantnih kanala (vidjeti 7. odjeljak). 

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila. 

2.5. Samostalno snimljene poruke o idejama, nadama i mišljenjima na platformi „Youth Voice”

Prikupljamo i dalje obrađujemo osobne podatke mladih koji objavljuju svoje zvučne zapise na platformi. Na taj način možemo doznati kako mladi naraštaji razmišljaju, prenijeti njihova mišljenja i doprinose i omogućiti im da se njihov glas čuje, pa i među donositeljima političkih odluka.

Na otvorenoj platformi „Youth Voice” mladi Europljani u okviru Europske godine mladih mogu iznijeti svoje kolektivne i individualne stavove. Sudionici snimaju glasovne poruke na vlastitom jeziku, a po objavi na platformi one će automatski dobiti prijepis na engleski jezik. Za provjeru primjerenosti jezika koristit će se i filtar za psovke. U analizi teksta koristit će se usluga razumijevanja prirodnog jezika kako bi se iz sadržaja izdvojili metapodaci kao što su koncepti, subjekti, ključne riječi, kategorije, raspoloženje, emocije, odnosi, semantičke uloge i sintaksa. Svi generirani metapodaci bit će dostupni za svaki zapis na kontrolnom panelu u backendu. 

Nakon snimanja glasovne bilješke moderatori će ocijeniti njezin sadržaj, a vi ćete primiti poruku čim sadržaj bude odobren i objavljen. Kad zvučni zapis bude odobren i objavljen na platformi, posjetitelji će ga moći poslušati.
Nakon što dobije privolu od ispitanika, EAC-ov tim za društvene medije može ekstrahirati audiodatoteke i dijeliti ih putem društvenih medija i svih drugih relevantnih kanala (vidjeti 7. odjeljak). Osim toga, kad zvučni zapis bude odobren i objavljen na platformi, posjetitelji ga mogu dijeliti dalje (npr. putem društvenih medija). 

Ugovaratelj Rainbow Consortium (koji čine ICF NEXT S.A i MEDIABRANDS) bit će zadužen za pribavljanje privole ispitanika. U tu svrhu ispitanici neposredno prije objave sadržaja na platformi Youthvoices.eu trebaju označiti odgovarajuća polja na prijavnom obrascu.

Privolu za te usluge možete povući u bilo kojem trenutku tako da se obratite voditelju obrade podataka (podaci za kontakt nalaze se u 9. odjeljku) ili ispunite obrazac dostupan na platformi Youthvoices.eu. 

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

2.6. Tiskani/fizički i internetski materijali

U svrhu promicanja Europske godine mladih 2022. mogu biti izrađene razne vrste fizičkih i internetskih materijala. Oni se mogu dijeliti putem odgovarajućih promidžbenih kanala (vidjeti 7. odjeljak). Ugovaratelj Rainbow Consortium (koji čine ICF NEXT S.A i MEDIABRANDS) bit će zadužen za pribavljanje privole ispitanika.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

3. Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo:

jer ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

U skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe 2018/1725, koji se odnosi na privolu djeteta u pogledu nuđenja usluga informacijskog društva izravno djetetu, obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 13 godina. Ako je dijete mlađe od 13 godina, privolu daje ili odobrava nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.
 

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo? 

U svrhu tih postupaka obrade odjel B.3 Glave uprave EAC može prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka izravno od ispitanika ili preko trećih strana (tj. ugovaratelja, JRC-a, Eurodeska i novinara). Ovisno o vrsti aktivnosti svi ili neki osobni podaci u nastavku prikupljat će se i dalje obrađivati: 

 • ime i prezime
 • funkcija
 • podaci za kontakt (e-adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona, poduzeće i odjel, zemlja boravišta, IP adresa, društveni mediji) 
 • informacije za evaluaciju kriterija za odabir ili kriterija prihvatljivosti: dob, spol, struka, tehničke vještine i jezici, obrazovanje, radno iskustvo, uključujući pojedinosti o trenutačnom i prijašnjem zaposlenju
 • matična zemlja
 • državljanstvo
 • jezik
 • audiovizualni sadržaj: fotografija/videozapis osobe ili bilo koji drugi sadržaj u kojem se osobu može vizualno prepoznati
 • audiosadržaj: glasovna snimka
 • pisani sadržaj: vijesti, članci, dokumenti s mišljenjem, citati, biografije, stajališta, eseji, istraživački radovi, priopćenja za medije, izvješća, autobiografije, priče, prijevodi, transkripti. 

Navođenje osobnih podataka nije obvezno. 


5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Voditelj obrade podataka čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade, odnosno dvije godine po završetku Europske godine mladih 2022. 

Ugovaratelji Europske komisije imaju ugovornu obvezu obrađivati osobne podatke u ime i u skladu s uputama voditelja obrade podataka, čuvati povjerljivost svih podataka koje obrađuju i štititi ih od neovlaštenog pristupa, uporabe i zadržavanja.

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije i/ili njezina ugovaratelja Rainbow Consortium (koji čine ICF NEXT S.A i MEDIABRANDS) do kraja razdoblja njihova zadržavanja. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Ugovaratelji Komisije obvezani su posebnom ugovornom klauzulom pri svakoj obradi vaših podataka u ime Komisije i obvezama u pogledu povjerljivosti koje proizlaze iz primjene Opće uredbe o zaštiti podataka u državama članicama EU-a (OUZP, Uredba (EU) 2016/679). 

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja sigurnosti na internetu, rizika od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe kojima je taj pristup nužan za potrebe ovog postupka obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

7.1. Otkrivanje osobnih podataka

Pristup vašim osobnim podacima imaju službe Europske komisije (uključene u provedbu Europske godine mladih 2022.) i osoblje ugovaratelja odgovorno za te postupke obrade te ovlašteno osoblje prema načelu nužnog pristupa. To osoblje mora poštovati zakonske obveze i eventualne dodatne ugovore o povjerljivosti. 

Kategorija primatelja podataka može biti (popis nije potpun, ovisi o postupku obrade):

 • osoblje Europske komisije (službe Europske komisije i glavne uprave uključene u provedbu Europske godine mladih 2022.) 
 • dionici europske nevladine organizacije za mlade (European Youth) 
 • osoblje Europskog parlamenta, Odbora regija, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora 
 • agencije EU-a
 • ugovaratelj zadužen za komunikacijske aktivnosti povezane s Europskom godinom mladih 2022.: Rainbow Consortium, koji čine ICF NEXT S.A i MEDIABRANDS. 

Opisani podaci (vidjeti 4. odjeljak) zadržavaju se isključivo u svrhu prikazivanja ili promicanja komunikacijskih aktivnosti u okviru Europske godine mladih 2022. Ovisno o komunikacijskoj aktivnosti u okviru Europske godine mladih 2022. javnost i prethodno navedene kategorije primatelja podataka vidjet će relevantne osobne podatke osoba koje su ovlašteni urednici dodali u članke, novosti itd. (vidjeti 2. odjeljak), na primjer ime osobe koja je sudjelovala u stvaranju tog informativnog sadržaja.

Objava osobnih podataka ne prelazi okvir postupka u kojem je ispitanik pristao sudjelovati. Objavit će se samo osobni podaci za koje je ispitanik dao privolu. Ostali osobni podaci, osim onih koji su objavljeni za komunikacijske aktivnosti, mogu se obrađivati radi uspješne provedbe aktivnosti (npr. tijekom postupka odabira). Pristup takvim osobnim podacima imat će samo osoblje Europske komisije i ugovaratelja odgovorno za te postupke obrade te ovlašteno osoblje prema načelu nužnog pristupa. Dostavljeni podaci na čiju je objavu ispitanik pristao mogli bi biti objavljeni na platformama navedenima u nastavku.

Osobni podaci ispitanika mogli bi biti objavljeni na platformama i promotivnim kanalima Europske komisije, kao što su njezini kanali društvenih medija koji su, čak i kad se koriste alati trećih strana, pri obradi osobnih podataka o pojedincima u EU-u zakonski obuhvaćeni Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP). Konkretno, ti podaci mogu biti objavljeni na stranici Europske godine mladih i Europskom portalu za mlade, platformi „Youth Voice”, kanalima društvenih medija Europske komisije (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), Intracommu Europske komisije, Wikiju društvenih medija Europske komisije te svim drugim platformama Europske komisije i stranicama ili medijskim platformama trećih strana koje bi mogle biti relevantne za promidžbu.

7. 2. Kolačići

Kolačići su datoteke s kratkim tekstom koje se pohranjuju na korisnikovu uređaju (npr. računalu, tabletu ili telefonu) kad posjećuje internetsku stranicu. Kolačići se koriste za tehničko funkcioniranje internetske stranice (funkcionalni kolačići) ili za prikupljanje statističkih podataka (analitički kolačići).

Kolačiće pohranjuje Europa Analytics, interna usluga koja mjeri djelotvornost i učinkovitost internetskih stranica Europske komisije na portalu EUROPA.

Više informacija dostupno je pod brojem upisa postupka obrade DPR-EC-00685 (Europa Analytics).

Prihvaćanje kolačića nije nužno za rad stranica, ali omogućuje bolje pretraživanje. Možete ih izbrisati ili blokirati, ali u tom slučaju neke funkcije internetskih stranica možda neće raditi kako je predviđeno.

Informacije koje se prikupljaju pohranjivanjem kolačića ne koriste se za identifikaciju korisnika, a podaci o navikama pregledavanja pod potpunom su kontrolom Komisije. Kolačići se ne koriste ni u koje druge svrhe osim onih koje su ovdje opisane.

Ako želite da vaši osobni podaci budu isključeni iz naših anonimiziranih, zbirnih statističkih podataka, možete odabrati tu opciju na stranici s informacijama o kolačićima. Kolačićima možete upravljati kako želite i/ili ih izbrisati.

a) na platformi „Youth Voice”

Analitički kolačić – ugovaratelj će koristiti analitičke kolačiće isključivo za interno istraživanje kako bi mogao poboljšati usluge koje pruža našim korisnicima.

Ti kolačići samo registriraju vašu interakciju s našim internetskim stranicama. Vi ste pritom anonimni, tj. ne može vas se identificirati na temelju prikupljenih podataka.

Ti se podaci ne dijele ni s jednom trećom stranom niti koriste u druge svrhe. Anonimizirani statistički podaci prosljeđuju se ugovarateljima koji rade na projektu Copernicus na temelju ugovornog sporazuma s Komisijom.

Međutim, vi možete prihvatiti ili odbiti tu vrstu kolačića, i to u obavijesti o kolačićima na prvoj stranici koju posjetite.
 

Ime

Usluga

Svrha

Vrsta i trajanje kolačića

_pk_id*

Matomo

Ovaj kolačić instalira Matomo. Služi za pohranu jedinstvenog korisničkog imena radi praćenja korištenja stranica za potrebe analitičkog izvješća stranica. Kolačić pohranjuje anonimizirane informacije i svakom posjetitelju dodjeljuje nasumično generirani broj za identifikaciju.

Trajni kolačić prve strane, 13 mjeseci

_pk_ses*

Matomo

Ovaj kolačić instalira Matomo. Služi za pohranu informacija o tome kako posjetitelji koriste stranice i pomaže u izradi analitičkog izvješća o stranicama. Podaci koji se prikupljaju u anonimnom obliku uključuju broj posjetitelja, polaznu stranicu i posjećene stranice.

Sesijski kolačić prve strane, 30 min.

7. 3. Informatički alati trećih strana, uključujući društvene medije

Informatičke alate trećih strana možemo koristiti za informiranje i promidžbu opisanih aktivnosti (vidjeti 2. odjeljak) putem najkorištenijih komunikacijskih kanala, uključujući društvene medije. Za detaljne informacije o tome kako Europska komisija koristi društvene medije vidjeti upis postupka obrade DPR-EC-00073 (Kako Europska komisija koristi društvene medije).

Kad koristimo informatičke alate trećih strana za povezivanje s tim uslugama, radi zaštite vaše privatnosti se pri otvaranju naših stranica na vašem računalu (ili drugim uređajima) ne pohranjuju kolačići niti ćete odmah biti preusmjereni na te društvene medije ni druge internetske stranice. Kolačić društvenog medija instalirat će se na vaš uređaj samo ako kliknete na gumb ili pokrenete videozapis. Ako ne kliknete na videozapis ili gumb na društvenom mediju, na vaš uređaj neće se instalirati kolačići trećih strana.

Za prikaz sadržaja trećih strana na našim stranicama porukom ćemo vas upozoriti da morate prihvatiti posebne uvjete tih trećih strana, uključujući njihove politike o kolačićima, nad kojima Komisija nema kontrolu.

Savjetujemo korisnicima da prije korištenja usluge društvenih medija pažljivo pročitaju njihovu politike zaštite privatnosti. To su objašnjenja politike koju dotično društvo vodi u vezi s prikupljanjem i daljnjom obradom osobnih podataka, njihovom uporabom, pravima korisnika i načinima na koje korisnici mogu zaštititi svoju privatnost pri korištenju tih usluga.

Korištenje informatičkog alata treće strane ni u kojem slučaju ne podrazumijeva da Europska komisija odobrava te treće strane ili njihove politike zaštite privatnosti. U slučaju da informatički alati jedne ili više trećih strana povremeno nisu dostupni, ne preuzimamo nikakvu odgovornost zbog prekida usluge uzrokovanog njihovim prekidom rada.
 

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti? 

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, osobito pravo na pristup svojim osobnim podacima i njihov ispravak ako su netočni ili nepotpuni. U određenim slučajevima imate pravo na brisanje svojih osobnih podataka i ograničenje njihove obrade te pravo prigovora na njihovu obradu i pravo na prenosivost podataka.

Pristali ste dati svoje osobne podatke odjelu B.3 Glavne uprave EAC za ovaj postupak obrade. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

Da biste ostvarili svoja prava možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u 9. odjeljku. 

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz 10. odjeljka).

Kad bude spremna i objavljena, ova izjava o zaštiti osobnih podataka bit će dostupna na dnu stranice Europske godine mladih na Europskom portalu za mlade. Osim toga, bit će proslijeđena ispitanicima čim njihova e-adresa bude poznata. 

9. Podaci za kontakt

 • Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka u odjelu B.3 Glavne uprave EAC na adresu EYY2022@ec.europa.eu. 

 • Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka za koju je odgovoran voditelj obrade, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

10. Gdje možete pronaći više informacija?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-12988.1


 

 

dehaze