Skip to main content

Adatvédelmi nyilatkozat – Az ifjúság európai évének (2022) kommunikációs tevékenységei

1. Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tiszteletben tartja a felhasználók magánéletét és elkötelezetten védi személyes adataikat. A Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli a személyes adatokat.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokát, a személyes adatok gyűjtésének, kezelésének, védelmének és felhasználásának módját, valamint az egyének saját személyes adataikkal kapcsolatos jogait. A nyilatkozat ezenfelül az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait is tartalmazza. Ha Ön érvényt kíván szerezni jogainak, az illetékes adatkezelőhöz kell fordulnia.

Az alábbiakban ismertetjük a DG.EAC.B.3 által az ifjúság európai éve keretében végzett kommunikációs tevékenységekre vonatkozó DPR-EC-12988.1 adatkezelési művelettel kapcsolatos információkat. 
 

2. Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait? 

Az adatkezelés célja: A felsorolt személyes adatokat (lásd a 4. pontot) az ifjúság európai éve (2022) keretében végzett, alább ismertetett kommunikációs tevékenységek szemléltetése és népszerűsítése érdekében kezeljük. Ezeket a személyes adatokat az érintettek kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük, többek között az adatok nyilvánosságra hozatala céljából. 
A kommunikációs tevékenységek többek között a következőket foglalják magukban:

 1. Interjúk különböző érdekképviseleti csoportokkal – ezeket az interjúkat készíthetik a Fiatal Újságírók Csoportjának tagjai, vagy ad hoc alapon publikáló fiatalok
 2. Az ifjúság európai éve (2022) keretében meghirdetett verseny céljaira készített vagy ötletet kísérő fénykép/videó
 3. Saját készítésű videók, például a „#SHEU leads” kampány keretében
 4. Hozzászólások az Európai Ifjúsági Portál „Nézetek és elvárások” részében javasolt ötletekhez (szöveg)
 5. Az Ifjúság Hangja Platformon közzétett saját készítésű felvételek elképzelésekről, reményekről és véleményekről
 6. Nyomtatott/online anyagok

2. 1. Fiatal Újságírók Csoportja

Az Eurodesk által szervezett Fiatal Újságírók Csoportja az ifjúság európai évének (2022) apropójából jött létre. A csoport fiatal újságírókat tömörít Európa minden tájáról, akik a fiatalokat érdeklő, változatos témákról különböző formátumokban (cikk, videó, podcast stb.) véleményalapú tartalmakat hoznak létre. A fiatal európai újságírók az adatkezelés által érintett személyeknek minősülnek, mivel az általuk létrehozott tartalom mellett nevüket és egyéb személyes adataikat is közzéteszik. Előfordulhat, hogy a fiatal újságíróknak tevékenységeik során különböző személyek személyes adatait kell gyűjteniük (pl. az érdekelt felekkel készített interjúk okán), akik ezért szintén érintettekké válnak. 

Az Eurodesk felel az érintettek hozzájárulásának beszerzéséért. Az érintettek kifejezett hozzájárulása alapján a tartalom az Európai Ifjúsági Portálon – az ifjúság európai évével foglalkozó weboldal erre a célra fenntartott részén – és az európai ifjúsági közösségi médiacsatornákon (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU), illetve egyéb releváns csatornákon kerül közzétételre (lásd a 7. pontot). 

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, így profilalkotásra sem.  

2.2. Fotó- vagy videopályázat

Az ifjúság európai évének (2022) népszerűsítése érdekében versenyek, többek között fotó- vagy videóversenyek szervezésére kerülhet sor. Az érintettek felkérést kapnak arra, hogy töltsenek ki egy hozzájárulási űrlapot és egy, a videofelvételek/fényképek felhasználásának engedélyezésére szolgáló űrlapot, amelyeket az adatkezelő aztán feldolgoz. Kiskorúak esetében ezeket az űrlapokat a gondviselőnek kell kitöltenie. Az érintettek kifejezett hozzájárulása alapján a tartalom az Európai Ifjúsági Portálon – az ifjúság európai évével foglalkozó weboldal erre a célra fenntartott részén – és az európai ifjúsági közösségi médiacsatornákon (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU), illetve egyéb releváns csatornákon kerül közzétételre (lásd a 7. pontot). 

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, így profilalkotásra sem.  

2.3. Saját felvételt tartalmazó videók, beleértve a „#SHEU leads” kampányt

A saját készítésű audiovizuális tartalmak – többek között az érdekelt feleket ábrázoló képek és videók – az ifjúság európai éve (2022) keretében végzett kommunikációs tevékenységek, például a „#SHEU leads” kampány promóciója céljából kerülnek felhasználásra. 

A „#SHEU leads” kampány az oktatás, az ifjúság, a kultúra, a sport, valamint a kutatás és innováció területén tevékenykedő lányok és fiatal (30 év alatti) nők történeteit fogja bemutatni („video story” formátumban), amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak az uniós programokhoz. A pályázóknak videót kell készíteniük és be kell küldeniük egy képet saját magukról. 

Az érintettek felkérést kapnak arra, hogy töltsenek ki egy hozzájárulási űrlapot és egy, a videofelvételek/fényképek felhasználásának engedélyezésére szolgáló űrlapot, amelyeket az adatkezelő aztán feldolgoz. Az érintettek kifejezett hozzájárulása alapján a tartalom az ifjúság európai éve (2022) kommunikációs tevékenységeinek keretében kerül felhasználásra, beleértve a „#SHEU leads” kampányt is, és különböző médiaplatformokon lesznek közzé téve (lásd a 7. pontot). 

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, így profilalkotásra sem.  

2.4. Tartalom benyújtása a „Vélemények és elvárások” rovatba

A fiatalok (beleértve a kiskorúakat is) egy róluk készült kép kíséretében rövid írott történeteket osztanak meg reményeikről, ambícióikról és a jövőre vonatkozó álmaikról. Ez a tevékenység a JRC-vel közösen valósul meg, és az Európa jövőjéről szóló konferencia/#OurFutures keretében beérkezett hozzászólásokon alapul. Az Európa jövőjéről szóló konferenciára beérkezett tartalmakat a JRC bocsátja a DG.EAC.B.3 rendelkezésére. 

Az adatkezelés érintettjeinek hozzájárulását a JRC gyűjti be. Az érintettek kifejezett hozzájárulása alapján a tartalom az Európai Ifjúsági Portálon – az ifjúság európai évével foglalkozó weboldal erre a célra fenntartott részén – és az európai ifjúsági közösségi médiacsatornákon (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU), illetve egyéb releváns csatornákon kerülnek közzétételre (lásd a 7. pontot). 

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, így profilalkotásra sem.  

2.5. Az Ifjúság Hangja Platformon elérhető, elképzelésekről, reményekről és véleményekről szóló saját rögzítésű üzenetek

Személyes adatait összegyűjtjük és tovább kezeljük, hogy tájékoztatást nyújthassunk arról, mit gondol a fiatal generáció nagy része, illetve közölhessük a platformon a fiatalok meglátásait és hozzászólásait, amelyeket a szakpolitikai döntéshozók nem hallgatnak meg kellő mértékben.

Az ifjúság európai évéhez szervesen kapcsolódó Ifjúság Hangja Platform olyan nyílt eszköz, amely felkéri az európai fiatalokat, hogy adjanak hangot közös és egyéni véleményüknek. A résztvevők saját nyelvükön készítik el a hangfelvételeiket, és a platform automatizált szoftver segítségével angol nyelvű átiratokat készít hozzájuk. A hozzászólásokat ellenőrizzük sértő, illetve obszcén nyelvet kiszűrő alkalmazás használatával. Természetes nyelvelemző szolgáltatás révén metaadatokat – például fogalmakat, entitásokat, kulcsszavakat, kategóriákat, hangulatot, érzelmeket, kapcsolatokat, szemantikai szerepeket, szintaxist – nyerünk ki különböző típusú tartalmakból. Az összes generált metaadatot a hátoldali irányítópulton minden egyes rögzítéshez elérhetővé tesszük. 

A hangfelvétel rögzítését követően a moderátorok értékelik annak tartalmát, és értesítést küldenek a tartalom jóváhagyása és közzététele után. A hangfelvétel jóváhagyását és a platformon való közzétételét követően a látogatók meghallgathatják a hangfelvételt.
Az érintettek hozzájárulását követően az EAC közösségimédia-csoportja kivonhatja és felhasználhatja az audiofájlokat a közösségi médiában és bármely más releváns csatornán (lásd a 7. pontot). Továbbá, a hangfelvétel jóváhagyását és a platformon való közzétételét követően a látogatók a hangfelvételt megoszthatják (más csatornákon, például a közösségimédiában). 

Az érintettek hozzájárulását az ICF NEXT S.A. és MEDIABRANDS alkotta Rainbow Consortium szerzi be. Erre a Youthvoices.eu platformon, az online regisztrációs űrlapon található négyzet(ek) bejelölésével kerül sor közvetlenül azelőtt, hogy az érintettek benyújtanák tartalmaikat.

E szolgáltatásokkal kapcsolatos hozzájárulásukat az érintettek bármikor visszavonhatják az adatkezelővel való kapcsolatfelvétel révén, az alábbi elérhetőségeken (lásd a 9. pontot) vagy a Youthvoices.eu webhelyen elérhető űrlapon. 

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, így profilalkotásra sem.

2.6. Nyomtatott és online anyagok

Az ifjúság európai évének (2022) népszerűsítése érdekében különböző típusú fizikai és online anyagok létrehozására kerülhet sor. Ezek a megfelelő promóciós csatornákon keresztül is megoszthatók (lásd a 7. pontot). Az érintettek hozzájárulását az ICF NEXT S.A. és MEDIABRANDS alkotta Rainbow Consortium szerzi be.

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, így profilalkotásra sem.

3. Milyen jogi előírások alapján kezeljük a személyes adatokat?

A személyes adatokat azért kezeljük, mert:

az érintett a hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az (EU) 2018/1725 rendelet gyermekek hozzájárulására vonatkozó 8. cikkének (1) bekezdése szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások közvetlenül gyermekeknek történő nyújtása tekintetében az adatkezelés akkor jogszerű, ha a gyermek legalább 13 éves. 13 év alatti gyermekek esetében a hozzájárulást a gondviselő adhatja meg vagy engedélyezheti.
 

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk? 

Ezen adatkezelési művelet végrehajtása érdekében a DG.EAC.B.3 közvetlenül az érintettől vagy harmadik feleken (azaz a szerződéses vállalkozón, a JRC-n, az Eurodesk-en és az újságírókon) keresztül gyűjtheti a személyes adatok alábbi kategóriáit. A tevékenység típusától függően az alábbi személyes adatok összességének vagy egy részének gyűjtésére és további kezelésére kerül sor: 

 • Vezeték- és utónév
 • Tisztség
 • Elérhetőségi adatok (e-mail-cím, telefonszám, mobiltelefonszám, vállalat és szervezeti egység, lakóhely szerinti ország, IP-cím, közösségi média) 
 • A kiválasztási kritériumok vagy támogathatósági kritériumok értékeléséhez szükséges információk: életkor, nem, szakértelem, technikai készségek és nyelvek, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, beleértve a jelenlegi és a múltbeli foglalkoztatás részleteit
 • Származási ország
 • Állampolgárság
 • Nyelv
 • Audiovizuális tartalom: az érintett fényképe/videója vagy bármely más olyan tartalom, amely révén az érintett vizuálisan felismerhető
 • Audiovizuális tartalom: hangrögzítés
 • Írott tartalom: hírek, cikkek, vélemények, idézetek, életrajzok, nézetek, esszék, kutatási dokumentumok, sajtóközlemények, jelentések, önéletrajzok, történetek, fordítások, átiratok 

A személyes adatok megadása nem kötelező. 


5. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő csak a gyűjtés vagy további adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig, azaz az ifjúság európai évének (2022) végét követő két évig őrzi meg az Ön személyes adatait. 

Az Európai Bizottság szerződéses vállalkozóinak szerződéses kötelezettsége, hogy az adatkezelő nevében, az adatkezelő utasításaival összhangban és bizalmasan dolgozzák fel a személyes adatokat, valamint megvédjék azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól és megőrzéstől.

6. Hogyan gondoskodunk a személyes adatok védelméről?

Az elektronikus formátumú személyes adatokat (e-maileket, dokumentumokat, adatbázisokat, feltöltött adatfájlokat stb.) vagy az Európai Bizottság és/vagy szerződéses megbízottja, a Rainbow Consortium (melyet az ICF NEXT S.A és a MEDIABRANDS alkot) szerverein tároljuk a megőrzési időszak végéig. Az összes adatkezelési művelet az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban történik.

A Bizottság szerződéses vállalkozóinak a személyes adatok kezelésekor be kell tartaniuk a személyes adatoknak a Bizottság nevében történő feldolgozására vonatkozó külön szerződési kikötést, valamint az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletből eredő titoktartási kötelezettségeket. 

A személyes adatok védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések többek között az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van a jelen adatkezelési művelet elvégzéséhez.

7. Ki fér hozzá a személyes adatokhoz, és ki kaphatja meg azokat?

7.1. A személyes adatok közlése

Az Ön személyes adataihoz az Európai Bizottság szolgálatai (amelyek részt vesznek az ifjúság európai éve [2022] végrehajtásában) és a szerződéses vállalkozó ezen adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős személyzete, valamint a felhatalmazott személyzet a „szükséges ismeret” elvének megfelelően férhet hozzá. E munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve adott esetben külön titoktartási megállapodások előírásai kötik. 

Az adatok címzettjeinek kategóriája lehet (a teljesség igénye nélkül, az adatkezelési művelettől függően):

 • Az Európai Bizottság munkatársai (az Európai Bizottság szolgálatai és a 2022-es ifjúsági európai év végrehajtásában részt vevő főigazgatóságok) 
 • Az európai ifjúság érdekelt felei 
 • Az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság személyzete 
 • Uniós ügynökségek
 • Az ifjúság európai évéhez (2022) kapcsolódó kommunikációs tevékenységekért felelős kommunikációs vállalkozó: az ICF NEXT S.A és a MEDIABRANDS alkotta Rainbow Consortium 

Az ismertetett adatokat (lásd a 4. pontot) kizárólag az ifjúság európai éve (2022) keretében végzett kommunikációs tevékenységek szemléltetése vagy népszerűsítése céljából őrizzük meg. Az ifjúság európai éve (2022) kapcsán végzett kommunikációs tevékenységtől függően a nagyközönség és az adatok címzettjeinek fenti kategóriái megtekinthetik a felhatalmazott szerkesztők által cikkekbe, hírekbe stb. belefoglalt személyek releváns személyes adatait (lásd a 2. pontot), például hírszolgáltatók nevét.

A személyes adatok közzététele nem haladhatja meg annak a műveletnek a kereteit, amelyben az érintett a saját beleegyezése alapján részt vesz. Csak azoknak a személyes adatoknak a közzétételére kerül sor, amelyek esetében az érintett ehhez hozzájárult. A kommunikációs tevékenységek során közzétetteken kívül más személyes adatok is kezelhetők a tevékenység sikeres lefolytatása érdekében (pl. kiválasztási eljárás során). Az ilyen személyes adatokhoz kizárólag az Európai Bizottság és a szerződéses vállalkozó ezen adatkezelési művelet végrehajtásáért felelős munkatársai, valamint a szükséges ismeret elvének megfelelően felhatalmazott munkatársak férhetnek hozzá. Az alábbi platformokon közzétehetők azok a szolgáltatott adatok, amelyek nyilvánosságra hozatalához az érintett hozzájárult.

Az érintett személyes adatait közzé lehet tenni az Európai Bizottság platformjain és promóciós csatornáin, például közösségimédia-felületein, amelyek – még ha harmadik felek eszközeit használják is – jogszerűen az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatálya alá tartoznak, amikor az EU-ban egyének személyes adatait kezelik. Konkrétabban, az adatok közzétehetők az ifjúság európai évének honlapján, az Európai Ifjúsági Portálon, az Ifjúság Hangja Platformon, az Európai Bizottság közösségimédia-csatornáin (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), az Európai Bizottság belső honlapján (Intracomm), az Európai Bizottság közösségimédia-hálózatához tartozó felületeken, valamint az Európai Bizottság bármely más platformjain és harmadik felek weboldalain vagy médiaplatformjain, amelyek relevánsak lehetnek a promóció szempontjából.

7. 2. Cookie-k

A cookie-k a felhasználó eszközén (például számítógépen, táblagépen vagy telefonon) a weboldal által tárolt rövid szöveges fájlok. A cookie-kat a weboldalak technikai működéséhez (funkcionális cookie-k) vagy statisztikák gyűjtéséhez (analitikai cookie-k) használják.

A cookie-k tárolását az Europa Analytics, az Európai Bizottság EUROPA portálon megjelenő weboldalainak hatékonyságát és eredményességét mérő szervezeti szolgáltatás végzi.

További információk az adatkezelési nyilvántartásban (DPR-EC-00685 – Europa Analytics) találhatók.

A cookie-k használatának engedélyezése nem feltétlenül szükséges a weboldal megfelelő működéséhez, viszont javítja a böngészés élményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a cookie-kat, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

A cookie-k által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és az adatok teljes mértékben a Bizottság ellenőrzése alatt állnak. A cookie-k által tárolt információkat kizárólag az itt leírt célokra használjuk fel.

Amennyiben személyes adatait ki szeretné vonni az anonimizált, összesített statisztikánkból, megteheti ezt a cookie-használati elveket ismertető oldalunkon. Lényeges, hogy ezeket a cookie-kat kívánsága szerint ellenőrizheti és/vagy törölheti.

a) Az Ifjúság Hangja Platformon

Analitikai cookie-k – A szerződés vállalkozó kizárólag belső kutatáshoz használja az analitikai cookie-kat, hogy megállapítsa, hogyan javíthatja az általa valamennyi felhasználónk számára nyújtott szolgáltatást.

A cookie-k látogatóink oldalhasználati szokásait elemzik anonim módon (tehát a gyűjtött adatok nem teszik lehetővé a látogatók beazonosítását).

Ezeket az adatokat továbbá nem osztjuk meg harmadik féllel, és semmilyen más célra nem használjuk fel őket. Az anonimizált statisztikákat megoszthatjuk külső vállalkozókkal, akik a Bizottsággal kötött szerződés alapján kommunikációs projekteken dolgoznak.

Önnek azonban lehetősége van arra, hogy elutasítsa ezeknek a cookie-knak a használatát – válassza ki a megfelelő opciót az első meglátogatott oldal tetején, a cookie-k használatára vonatkozó üzenetben.
 

Elnevezés

Szolgáltatás

Cél

A cookie-k típusa és használatuk időtartama

_pk_id*

Matomo

Ezt a cookie-t a Matomo telepítette. A cookie-t arra használják, hogy egyedi felhasználói azonosítót tároljon, és nyomon kövesse az oldal használatát a webhely elemzési jelentéséhez. A cookie-k anonim módon tárolják az információkat, és véletlenszerűen generált számot rendelnek az egyedi látogatók azonosításához.

Belső tartós cookie, 13 hónap

_pk_ses*

Matomo

Ezt a cookie-t a Matomo telepítette. A cookie-t arra használják, hogy információkat tároljon arról, hogy a látogatók hogyan használják a honlapot, és segít a weboldal működéséről szóló elemzési jelentés elkészítésében. Az összegyűjtött adatok közé tartoznak a következők: a látogatók száma, ahonnan az oldalra látogattak, valamint a felkeresett oldalak anonimizált formában.

Belső munkameneti cookie, 30 perc

7. 3. Harmadik fél informatikai eszközei, beleértve a közösségi platformokat is

A fent leírt tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztató és promóciós anyagokat (lásd a 2. pontot) széles körben használt kommunikációs csatornákon – többek között a közösségi médiában – tesszük közzé, adott esetben harmadik felek informatikai eszközeinek használatával. A DPR-EC-00073 sz. adatkezelési műveletre (A közösségi média használata az Európai Bizottságnál) vonatkozó nyilatkozat részletes információkat tartalmaz arról, hogy az Európai Bizottság miként használja a közösségi médiát.

A magánélet védelme érdekében a harmadik feleknek az említett szolgáltatásokhoz való kapcsolódásra szolgáló informatikai eszközeinek használata során nem települnek cookie-k az Ön számítógépére (vagy más eszközeire), és nem irányítják át Önt azonnal ezekre a közösségi felületekre vagy más weboldalakra. Csak abban az esetben települ az Ön eszközére az érintett közösségimédia-vállalat cookie-ja, ha rákattint egy gombra vagy „lejátszik”, azaz megtekint egy videófilmet. Ha nem kattint a közösségi platformok egyik parancsgombjára vagy videójára sem, nem fognak harmadik felek cookie-kat telepíteni az Ön eszközére.

Ahhoz, hogy a Bizottság weboldalain Ön harmadik felektől származó tartalmakat tekinthessen meg, a képernyőn megjelenő figyelmeztető üzenetre válaszképpen el kell fogadnia a harmadik fél konkrét feltételeit, beleértve a cookie-k használatára vonatkozó feltételeket, amelyekre a Bizottság nincs befolyással.

Javasoljuk a felhasználóknak, hogy figyelmesen olvassák el a használt közösségimédia-eszközökre vonatkozó adatvédelmi szabályokat. Ezek ismertetik az egyes vállalatok személyes adatok gyűjtésére és további kezelésére vonatkozó szabályzatát, az adatok felhasználásával kapcsolatos tudnivalókat, a felhasználói jogokat, valamint azt, hogy a felhasználók hogyan védhetik meg magánéletüket e szolgáltatások igénybevétele során.

A harmadik felek informatikai eszközeinek használata semmilyen módon nem jelenti azt, hogy az Európai Bizottság jóváhagyja a kérdéses eszközöket vagy a harmadik fél adatvédelmi politikáját. Abban az esetben, ha egy vagy több harmadik fél informatikai eszköze alkalmanként nem áll rendelkezésre, a Bizottság nem vonható felelősségre a szolgáltatás állásidő miatti kimaradásáért.
 

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat? 

Az adatkezelés érintettjeként Önt megilletik bizonyos, az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) meghatározott jogok, különösen a személyes adataihoz való hozzáférés joga, valamint a személyes adatainak helyesbítéséhez fűződő jog abban az esetben, ha személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak. Adott esetben Ön jogosult arra, hogy személyes adatait törölje, korlátozza kezelésüket, kifogást emeljen a személyes adatainak kezelése ellen, valamint joga van ahhoz, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatóság).

Ön hozzájárult ahhoz, hogy benyújtott személyes adatait a DG.EAC.B.3 a jelenlegi adatkezelési művelet céljaira felhasználja. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha erről értesíti az adatkezelőt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha úgy ítéli meg, hogy jogai sérültek, azok érvényre juttatásáért lépjen kapcsolatba az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Elérhetőségi adataikat a 9. pont ismerteti. 

Ha Ön egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban kívánja gyakorolni a jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd a 10. pontot).

Miután elkészült és közzé lett téve, ez az adatvédelmi nyilatkozat megtekinthető az Európai Ifjúsági Portálon, azon belül is az ifjúság európai évével foglalkozó weboldalon, a lábléc „Adatvédelem” részében. Ezenkívül az adatvédelmi nyilatkozatot azonnal megosztjuk az érintettekkel, amint e-mail-címük ismertté válik. 

9. Elérhetőségek

 • Adatkezelő

Ha érvényre szeretné juttatni az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, vagy panaszt kíván benyújtani a személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az adatkezelővel (DG.EAC.B.3) a következő e-mail-címen: EYY2022@ec.europa.eu. 

 • A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezeléséhez kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

 • Az európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő által végzett személyesadat-kezelés során sérültek az Önt az (EU) 2018/1725 rendelet szerint megillető jogok, jogorvoslati kérelmével (panaszával) az európai adatvédelmi biztoshoz fordulhat a következő e-mail-címen: edps@edps.europa.eu.

10. További információk

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes – dokumentált és bejelentett – személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: ttp://ec.europa.eu/dpo-register.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-12988.1


 

 

dehaze