Skip to main content

Izjava o varstvu osebnih podatkov – dejavnosti komuniciranja za evropsko leto mladih 2022

1. Uvod

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je zavezana varstvu osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in nadalje obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 45/2001).

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, zakaj vaše osebne podatke obdelujemo, kako vse predložene osebne podatke zbiramo, z njimi ravnamo in jih varujemo, kako jih uporabljamo ter katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so navedeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavljate svoje pravice, pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

V nadaljevanju so predstavljene informacije o dejanjih obdelave podatkov za dejavnosti komuniciranja za evropsko leto mladih z referenčno oznako DPR-EC-12988.1, ki jih izvaja enota DG.EAC.B.3. 
 

2. Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke 

Namen obdelave osebnih podatkov: Opisane osebne podatke (v razdelku 4) obdelujemo, da bi ponazorili in spodbudili spodaj opisane dejavnosti komuniciranja, ki se izvajajo v okviru evropskega leta mladih 2022. Te osebne podatke obdelujemo na podlagi izrecne privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, vključno z objavo njihovih osebnih podatkov širši javnosti. 
Dejavnosti komuniciranja vključujejo dejavnosti, kot so:

 1. pogovori z različnimi skupinami deležnikov, ki jih opravijo mladi, ki so del skupine mladih novinarjev, in priložnostni prispevki mladih;
 2. fotografija ali videoposnetek za namene natečaja ali kot priloga ideji v okviru evropskega leta mladih 2022;
 3. lastnoročno posneti videoposnetki, na primer za kampanjo „#SHEU leads“;
 4. prispevki k idejam (v pisni obliki), ki so predloženi v razdelku za mnenja in pričakovanja na evropskem mladinskem portalu;
 5. lastnoročno posneta sporočila o zamislih, pričakovanjih in mnenjih na platformi Youth Voice;
 6. tiskano/spletno gradivo.

2. 1. Skupina mladih novinarjev

Skupina mladih novinarjev, ki jo je organizirala mreža Eurodesk, je bila ustanovljena v luči evropskega leta mladih 2022. Skupina združuje mlade evropske novinarje in novinarke iz vse Evrope, ki v različnih oblikah (članki, videoposnetki, podkasti in drugo) prispevajo vsebine, ki temeljijo na njihovem mnenju, o različnih temah, ki zanimajo mlade. Mladi evropski novinarji spadajo med posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, saj so njihovo ime in drugi osebni podatki objavljeni poleg njihove vsebine. Med opravljanjem svoje dejavnosti bodo morda mladi novinarji morali zbrati tudi osebne podatke različnih oseb, ki bodo prav tako spadale med posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki (na primer pri opravljanju pogovorov z različnimi deležniki). 

Mreža Eurodesk bo odgovorna za pridobivanje privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Na podlagi izrecne privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, bo vsebina objavljena v ustreznem razdelku spletišča evropskega leta mladih na evropskem mladinskem portalu ter razširjena prek profilov evropskega mladinskega portala na družbenih medijih (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) in drugih ustreznih kanalov (glej razdelek 7). 

Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabili za samodejno sprejemanje odločitev, vključno s profiliranjem. 

2.2. Natečaj za fotografije in videoposnetke

Za promocijo evropskega leta mladih 2022 so lahko organizirani natečaji, vključno z natečajem za fotografije in videoposnetke. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, bodo morali izpolniti obrazec za privolitev in obrazec za dovoljenje za uporabo videoposnetka/fotografije, ki ju bo obdelal upravljavec podatkov. Za mladoletne osebe mora obrazca izpolniti nosilec starševske odgovornosti za otroka. Na podlagi izrecne privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, bo vsebina objavljena v ustreznem razdelku spletišča evropskega leta mladih na evropskem mladinskem portalu ter razširjena prek profilov evropskega mladinskega portala na družbenih medijih (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) in drugih ustreznih kanalov (glej razdelek 7). 

Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabili za samodejno sprejemanje odločitev, vključno s profiliranjem. 

2.3. Lastnoročno posneti videoposnetki, vključno s kampanjo „#SHEU leads“

Lastnoročno posnete avdiovizualne vsebine, vključno s slikami in videoposnetki, ki prikazujejo različne deležnike, se bodo uporabljale za spodbujanje dejavnosti komuniciranja v okviru evropskega leta mladih 2022, kot je kampanja „#SHEU leads“. 

Kampanja „#SHEU leads“ bo izpostavila zgodbe deklet in mladih žensk (mlajših od 30 let) s področja izobraževanja, mladinskega dela, kulture, športa ter raziskav in inovacij (v obliki video zgodbe), ki so neposredno ali posredno povezane s programi EU. Kandidatke bodo lastnoročno posnele videoposnetek in priložile svojo fotografijo. 

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, bodo morali izpolniti obrazec za privolitev in obrazec za dovoljenje za uporabo videoposnetka/fotografije, ki ju bo obdelal upravljavec podatkov. Na podlagi izrecne privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, se bo vsebina uporabljala v okviru dejavnosti komuniciranja za evropsko leto mladih 2022, vključno s kampanjo „#SHEU leads“, in bo objavljena na različnih medijskih platformah (glej razdelek 7). 

Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabili za samodejno sprejemanje odločitev, vključno s profiliranjem. 

2.4. Prispevek k razdelku za mnenja in pričakovanja

Mladi, vključno z mladoletniki, delijo kratke pisne prispevke o svojih pričakovanjih, željah in sanjah glede prihodnosti ter k pisnim prispevkom priložijo svojo fotografijo. Dejavnost se izvaja v sodelovanju s Skupnim raziskovalnim središčem in vključuje prispevke, prejete v okviru Konference o prihodnosti Evrope/#OurFutures. Skupno raziskovalno središče bo enoti DG.EAC.B.3 zagotovilo prispevke, prejete v okviru Konference o prihodnosti Evrope. 

Skupno raziskovalno središče bo odgovorno za pridobivanje privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Na podlagi izrecne privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, bo vsebina objavljena v ustreznem razdelku spletišča evropskega leta mladih na evropskem mladinskem portalu ter razširjena prek profilov evropskega mladinskega portala na družbenih medijih (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) in drugih ustreznih kanalov (glej razdelek 7). 

Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabili za samodejno sprejemanje odločitev, vključno s profiliranjem. 

2.5. Lastnoročno posneta sporočila o zamislih, pričakovanjih in mnenjih za platformo Youth Voice

Vaše osebne podatke zbiramo in nadalje obdelujemo, da bi vam zagotovili informacije o tem, kaj meni velik del mlade generacije, ter posredovali vsa mnenja in prispevke mladih, ki jim oblikovalci politik ne prisluhnejo dovolj, in sicer s snemanjem in objavljanjem vašega mnenja na platformi.

Platforma Youth Voice, ki deluje v okviru evropskega leta mladih, je odprto orodje, ki mlade Evropejce in Evropejke vabi, da na glas predstavijo skupna in posamezna razmišljanja. V oddanih in posnetih glasovnih prispevkih bodo udeleženci govorili v svojem jeziku, platforma pa bo z uporabo avtomatizirane programske opreme za njihova sporočila samodejno pripravila angleško transkripcijo. Uporabljen bo tudi filter za zaznavanje nespodobnega jezika, ki bo preverjal, ali je v besedilu uporabljen dostojen jezik. Pri analizi besedila se bo za pridobivanje metapodatkov iz vsebin, kot so koncepti, entitete, ključne besede, kategorije, razpoloženje, čustva, odnosi, semantične vloge in sintaksa, uporabljala storitev razumevanja naravnega jezika. Vsi pridobljeni metapodatki za posamezen posnetek bodo na voljo na nadzorni plošči zalednega sistema. 

Po posnetem glasovnem prispevku bodo moderatorji najprej ocenili njegovo vsebino, vi pa boste prejeli sporočilo takoj, ko bo vsebina odobrena in objavljena. Ko bo glasovni posnetek odobren in objavljen na platformi, ga bodo obiskovalci platforme lahko poslušali.
Po prejemu privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko skupina za družbene medije pri GD za izobraževanje, mladino, šport in kulturo pridobi zvočne posnetke in jih uporabi za deljenje na družbenih medijih in drugih ustreznih kanalih (glej razdelek 7). Ko je glasovni posnetek odobren in objavljen na platformi, ga lahko obiskovalci delijo zunaj platforme (na druge kanale, kot so družbeni mediji). 

Izvajalec Rainbow Consortium (ki ga sestavljata podjetji ICF NEXT S.A. in MEDIABRANDS) bo odgovoren za pridobivanje privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. To bo potekalo na platformi Youthvoices.eu, tik preden bodo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, oddali svojo vsebino, in sicer tako, da bodo odkljukali okence/-a na spletnem obrazcu za registracijo.

Svojo privolitev v te storitve lahko kadar koli prekličete tako, da se obrnete na upravljavca podatkov, čigar kontaktni podatki so objavljeni spodaj (glej razdelek 9), ali izpolnite obrazec, ki je na voljo na spletišču Youthvoices.eu. 

Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabili za samodejno sprejemanje odločitev, vključno s profiliranjem.

2.6. Tiskano/fizično in spletno gradivo

Za promocijo evropskega leta mladih 2022 so lahko ustvarjene različne vrste fizičnega in spletnega gradiva. Ta se lahko deli prek ustreznih promocijskih kanalov (glej razdelek 7). Izvajalec Rainbow Consortium (ki ga sestavljata podjetji ICF NEXT S.A. in MEDIABRANDS) bo odgovoren za pridobivanje privolitve posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabili za samodejno sprejemanje odločitev, vključno s profiliranjem.

3. Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke

Osebne podatke obdelujemo, ker:

(d) je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

V skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) 2018/1725, ki obravnava privolitev otrok, je v zvezi s storitvami informacijske družbe, ki se ponujajo neposredno otroku, obdelava osebnih podatkov otroka zakonita, kadar ima otrok vsaj 13 let. Kadar je otrok mlajši od 13 let, takšno privolitev da ali odobri nosilec starševske odgovornosti za otroka.
 

4. Katere osebne podatke zbiramo in nadalje obdelujemo 

Za ta dejanja obdelave lahko enota DG.EAC.B.3 neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali prek tretjih oseb (tj. prek izvajalca, Skupnega raziskovalnega središča, mreže Eurodesk in novinarjev) zbira naslednje kategorije osebnih podatkov. Glede na vrsto dejavnosti se bodo zbirali in nadalje obdelali vsi ali nekateri spodaj navedeni osebni podatki: 

 • ime in priimek;
 • funkcija;
 • kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona, podjetje in oddelek, država prebivališča, naslov IP, družbeni mediji); 
 • informacije za ocenjevanje meril za izbor ali meril za primernost: starost, spol, strokovno znanje, tehnična znanja in spretnosti ter znanje jezikov, izobrazba, poklicne izkušnje, vključno s podrobnostmi o trenutni in preteklih zaposlitvah;
 • država izvora;
 • državljanstvo;
 • jezik;
 • avdiovizualna vsebina: fotografija/videoposnetek osebe ali katera koli druga vsebina, iz katere je mogoče vizualno prepoznati osebo;
 • zvočna vsebina: glasovni posnetki;
 • pisna vsebina: novice, članki, mnenja, citati, biografije, stališča, eseji, raziskave, sporočila za javnost, poročila, avtobiografije, zgodbe, prevodi, transkripcije. 

Zagotavljanje osebnih podatkov ni obvezno. 


5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Upravljavec podatkov hrani vaše osebne podatke samo tako dolgo, kolikor je nujno potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave, in sicer dve leti po koncu evropskega leta mladih 2022. 

Izvajalci Evropske komisije so pogodbeno zavezani, da osebne podatke obdelujejo v imenu upravljavca podatkov in v skladu z njegovimi navodili, da vse obdelane podatke obravnavajo kot zaupne in jih varujejo pred nepooblaščenim dostopom, uporabo in hrambo.

6. Kako varujemo vaše osebne podatke

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska pošta, dokumenti, podatkovne zbirke, naložene serije podatkov itd.) so shranjeni na strežnikih Evropske komisije in/ali na strežnikih njenega izvajalca Rainbow Consortium (ki ga sestavljata podjetji ICF NEXT S.A. in MEDIABRANDS) do konca obdobja hrambe. Vsa dejanja obdelave podatkov se izvajajo v skladu s Sklepom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Izvajalce Komisije zavezujejo posebna pogodbena klavzula, ki velja za vsa dejanja obdelave vaših podatkov v imenu Komisije, in obveznosti glede zaupnosti, ki izhajajo iz prenosa splošne uredbe o varstvu podatkov v zakonodajo držav članic EU (Uredba (EU) 2016/679). 

Za varovanje vaših osebnih podatkov je Komisija uvedla številne tehnične in organizacijske ukrepe. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganja izgube podatkov, spremembe podatkov ali nepooblaščenega dostopa, pri čemer se upoštevata tveganje, ki ga predstavlja obdelava, in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov zgolj na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene dejanja obdelave.

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se razkrijejo

7.1. Razkritje osebnih podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov bodo imele samo službe Evropske komisije (ki sodelujejo pri izvajanju evropskega leta mladih 2022) in osebje izvajalca, odgovorno za izvajanje teh dejanj obdelave, ter pooblaščeno osebje v skladu z načelom potrebe po seznanitvi. To osebje zavezujejo zakonsko določeni in po potrebi dodatni sporazumi o zaupnosti. 

Med uporabnike osebnih podatkov lahko spadajo (seznam ni izčrpen, saj je odvisen od dejanja obdelave):

 • osebje Evropske komisije (iz služb Evropske komisije in generalnih direktoratov, ki sodelujejo pri izvajanju evropskega leta mladih 2022); 
 • deležniki evropske mladine; 
 • osebje Evropskega parlamenta, Odbora regij, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora; 
 • agencije EU;
 • izvajalec na področju komuniciranja, ki je pristojen za dejavnosti komuniciranja, povezane z evropskim letom mladih 2022: Rainbow Consortium, ki ga sestavljata podjetji ICF NEXT S.A. in MEDIABRANDS; 

Opisani podatki (glej razdelek 4) se hranijo izključno za ponazarjanje in spodbujanje dejavnosti komuniciranja v okviru evropskega leta mladih 2022. Glede na dejavnost komuniciranja, izvedeno v okviru evropskega leta mladih 2022, bodo širša javnost in zgoraj navedene kategorije uporabnikov podatkov videle ustrezne osebne podatke vseh oseb, ki jih pooblaščeni uredniki navedejo pri posameznem članku, novici itd. (glej razdelek 2), na primer ime avtorja prispevka.

Objava osebnih podatkov ne presega okvira dejanja obdelave podatkov, v katero je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil. Objavljeni bodo samo osebni podatki, za katere je posameznik dal privolitev. Drugi osebni podatki, razen tistih, ki so objavljeni za dejavnosti komuniciranja, se lahko obdelujejo za namene uspešnega izvajanja dejavnosti (npr. pri izbirnem postopku). Dostop do teh osebnih podatkov bo imelo samo osebje Evropske komisije in izvajalca, odgovorno za izvajanje teh dejanj obdelave, ter pooblaščeno osebje v skladu z načelom potrebe po seznanitvi. Predloženi podatki, za katere je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil, da se lahko objavijo, se lahko objavijo na naslednjih platformah.

Osebni podatki posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko objavijo na platformah in promocijskih kanalih Evropske komisije, kot so njeni profili v družbenih medijih, ki z vidika obdelave osebnih podatkov o posameznikih v EU spadajo na področje uporabe splošne uredbe o varstvu podatkov, tudi če se uporabljajo orodja tretjih oseb. Natančneje, podatki se lahko objavijo na spletišču evropskega leta mladih in na evropskem mladinskem portalu, platformi Youth Voice, kanalih Evropske komisije v družbenih medijih (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), intranetnem spletišču Komisije, spletišču Evropske komisije Social Media Wiki in na vseh drugih platformah Evropske komisije in spletiščih ali medijskih platformah tretjih oseb, ki bi lahko bile pomembne za promocijo.

7. 2. Piškotki

Piškotki so kratke besedilne datoteke, ki jih na uporabnikovi napravi (kot je računalnik, tablica ali telefon) shrani obiskano spletno mesto. Piškotki se uporabljajo za tehnično delovanje spletnega mesta (funkcionalni piškotki) ali za zbiranje statističnih podatkov (analitični piškotki).

Piškotke hrani skupna služba Europa Analytics, ki meri uspešnost in učinkovitost spletnih mest Evropske komisije na portalu EUROPA.

Več informacij je na voljo v evidenci dejavnosti obdelave DPR-EC-00685 (Europa Analytics).

Omogočanje piškotkov ni nujno potrebno za delovanje spletnega mesta, vendar izboljša uporabniško izkušnjo. Piškotke lahko izbrišete ali blokirate, vendar v tem primeru nekatere funkcije spletišča morda ne bodo delovale, kot je bilo predvideno.

Informacije, zbrane s piškotki, se ne uporabljajo za identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, podatki o vzorcih uporabe pa so v celoti pod nadzorom Komisije. Piškotki se uporabljajo izključno za navedene namene.

Če želite svoje osebne podatke izključiti iz naših anonimiziranih združenih statističnih podatkov, lahko to storite na spletni strani o piškotkih. Piškotke lahko nadzirate in/ali jih izbrišete, če to želite.

a) na platformi Youth Voice

Analitični piškotek – izvajalec bo analitične piškotke uporabljal izključno za notranje raziskave, namenjene izboljšanju storitev, ki jih zagotavlja vsem našim uporabnikom.

S piškotki se zgolj oceni, kako uporabljate spletišče kot anonimni uporabnik (z zbranimi podatki vas ni mogoče osebno identificirati).

Poleg tega se ti podatki ne izmenjujejo s tretjimi osebami in se ne uporabljajo za druge namene. Anonimizirani statistični podatki se posredujejo izvajalcem, ki sodelujejo v projektu Copernicus, v skladu s pogodbo s Komisijo.

Kljub temu lahko tovrstne piškotke sprejmete ali zavrnete, in sicer v obvestilu o piškotkih, ki se pojavi na prvi strani, ki jo boste obiskali.
 

Ime

Storitev

Namen

Vrsta piškotka in trajanje

_pk_id*

Matomo

Piškotek namesti Matomo. Piškotek se uporablja za shranjevanje edinstvene uporabniške identifikacijske kode in spremljanje uporabe spletišča za analitično poročilo spletišča. Piškotki anonimno shranjujejo informacije in dodelijo naključno ustvarjeno številko za identifikacijo edinstvenih obiskovalcev.

trajni lastni piškotek, 13 mesecev

_pk_ses*

Matomo

Piškotek namesti Matomo. Piškotek se uporablja za shranjevanje informacij o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletišče, in pomaga pri pripravi analitičnega poročila o delovanju spletišča. Zbiranje podatkov v anonimni obliki, vključno s številom obiskovalcev, virom, od koder prihajajo, in obiskanimi stranmi.

Začasni lastni piškotek, 30 minut

7. 3. Orodja informacijske tehnologije tretjih oseb, vključno z družbenimi mediji

Za obveščanje o zgoraj opisanih dejavnostih (glej razdelek 2) in njihovo promocijo prek široko uporabljanih komunikacijskih kanalov, vključno z družbenimi mediji, lahko uporabljamo orodja informacijske tehnologije tretjih oseb. Za podrobne informacije o tem, kako Evropska komisija uporablja družbene medije, glej evidenco dejavnosti obdelave DPR-EC-00073 (Uporaba družbenih medijev s strani Evropske komisije).

Zaradi varstva vaše zasebnosti se pri uporabi orodij informacijske tehnologije tretjih oseb za povezavo do teh storitev pri nalaganju strani našega spletišča na vaš računalnik (ali druge naprave) ne namestijo piškotki, prav tako ne boste takoj preusmerjeni na te družbene medije ali druga spletišča. Samo če kliknete gumb družbenih medijev ali predvajate videoposnetek, se piškotek podjetja, ki upravlja družbeni medij, namesti na vašo napravo. Če ne kliknete gumbov družbenih medijev ali videoposnetkov na njih, tretje osebe na vašo napravo ne bodo namestile piškotkov.

Če si želite na naših spletiščih ogledati te vsebine tretjih oseb, se bo prikazalo obvestilo, ki vas bo opozorilo, da morate sprejeti posebne pogoje uporabe tretjih oseb, vključno z njihovo politiko o piškotkih, ki je Komisija ne nadzoruje.

Uporabnikom priporočamo, da skrbno preberejo ustrezne politike uporabljenih orodij družbenih medijev o varstvu zasebnosti. Te pojasnjujejo politiko posameznega podjetja glede zbiranja osebnih podatkov in njihove nadaljnje obdelave, uporabe podatkov, pravic uporabnikov ter načinov, na katere lahko uporabniki varujejo svojo zasebnost, kadar uporabljajo te storitve.

Uporaba orodja informacijske tehnologije tretje osebe nikakor ne pomeni, da Evropska komisija podpira to orodje ali politiko o varstvu zasebnosti, ki jo uporablja tretja oseba. V primeru, da eno ali več orodij informacijske tehnologije tretje osebe občasno ni na voljo, ne prevzemamo nobene odgovornosti glede pomanjkljivosti storitve zaradi izpada njihovega delovanja.
 

8. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate 

Kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“ imate v skladu s poglavjem III (členi 14–25) Uredbe (EU) 2018/1725 določene pravice, zlasti pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov in njihovega popravka, če ti niso točni ali popolni. Kadar je primerno, imate pravico do izbrisa svojih osebnih podatkov, omejitve njihove obdelave in ugovarjanja njihovi obdelavi ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Privolili ste, da boste enoti DG.EAC.B.3 za to dejanje obdelave zagotovili svoje osebne podatke. Privolitev lahko kadar koli prekličete, in sicer tako, da o tem obvestite upravljavca podatkov. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov, izvedene pred preklicem privolitve.

Za uveljavljanje svojih pravic se obrnite na upravljavca podatkov, v primeru spora pa na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov. Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so navedeni v razdelku 9. 

Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z enim ali več specifičnimi dejanji obdelave, jih jasno navedite v svojem zahtevku (tj. navedite njihovo referenčno oznako, kot je navedena v razdelku 10).

Ko bo izjava o varstvu osebnih podatkov pripravljena in objavljena, bo na voljo na spletišču evropskega leta mladih na evropskem mladinskem portalu, in sicer v razdelku „Zasebnost“ na dnu spletnega mesta. Poleg tega bo izjava o varstvu osebnih podatkov poslana posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, takoj ko bo znan njihov elektronski naslov. 

9. Kontaktni podatki

 • Upravljavec podatkov

Za uveljavljanje svojih pravic v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 ali za vprašanja, pripombe, pomisleke ali pritožbe v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov se obrnite na upravljavca podatkov, in sicer enoto DG.EAC.B.3 na elektronskem naslovu EYY2022@ec.europa.eu. 

 • Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Evropski komisiji

Za vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Če menite, da je upravljavec podatkov z obdelavo osebnih podatkov kršil vaše pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725, se lahko pritožite Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

10. Več informacij

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh dokumentiranih in priglašenih dejanj obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Komisija. Dostop do registra je na voljo na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_sl.

To dejanje obdelave podatkov se v javnem registru pooblaščene osebe za varstvo podatkov vodi pod referenčno oznako: DPR-EC-12988.1.


 

 

dehaze