"H2O"-Associação de Jovens de Arrouquelas

"H2O"-Associação de Jovens de Arrouquelas

"H2O"-Associação de Jovens de Arrouquelas

Rua Fundadores da Junta de Freguesia, nº73, 2040-031, ARROUQUELAS, Portugal

www.h2o.org.pt - +351962747045

Organizacja ta posiada znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Znak jakości poświadcza, że organizacja jest w stanie realizować projekty zgodnie z zasadami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zakres Wolontariat

Rola Data ważności
Organizacja przyjmująca31/12/2027
Organizacja przyjmująca31/12/2027
PIC: 948226896 OID: E10014850
Ostatnia aktualizacja 06/10/21