"H2O"-Associação de Jovens de Arrouquelas

"H2O"-Associação de Jovens de Arrouquelas

"H2O"-Associação de Jovens de Arrouquelas

Rua Fundadores da Junta de Freguesia, nº73, 2040-031, ARROUQUELAS, Portugal

www.h2o.org.pt - +351962747045

Den här organisationen har fått Europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärkning, som intygar att organisationens projekt är i linje med kårens mål och principer.

Typ av verksamhet Volontärarbete

Roll T.o.m.
Stödjande31/12/2027
Värd31/12/2027
PIC: 948226896 OID: E10014850
Senaste uppdatering 06/10/21