Skip to main content

Accredited organisation

Zwiazek Mlodziezy Wiejskiej Czestochowa

ZMW Czestochowa

Waszyngtona 73/15, Unknown, Czestochowa, Polónia

www.zmwczestochowa.pl - +48343249725

Descrição da organização

Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja zrzeszająca osoby do 35 roku życia. Działamy na arenie kraju od 1928 roku reprezentując interesy młodzieży z obszarów wiejskich oraz małych miasteczek. Głównym założeniem jest praca na rzecz młodych ludzi zamieszkujących tereny peryferyjne. Zajmujemy się organizowaniem szkoleń, spotkań, wyjazdów i prelekcji. Prowadzimy wiejskiej świetlice środowiskowe, organizując czas wolny młodzieży. Docelowym rezultatem naszej pracy jest wyrównywanie różnic rozwojowych młodzieży zamieszkującej obszary peryferyjne. Realizujemy działania z edukacji poza formalnej, propagujemy idee Unii Europejskiej.
Kwestią istotną w działaniach ZMW jest pełnowartościowy udział młodych ludzi w życiu obywatelskim zarówno w naszym kraju jak i Europie. Dziś w kosmopolitycznym Świecie jesteśmy wiodącą organizacją korzystającą z wymian międzynarodowych czy staży zagranicznych dla młodych ludzi.Dzięki ZMW młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje i zainteresowania, ale również zdobywać nowe kwalifikacje i poszerzać horyzonty. Możliwość rozwoju osobowościowego sprawia, że działacze Związku Młodzieży Wiejskiej mają możliwość korzystania z dóbr jakie stwarza rozwój Polski, a także członkostwo w Unii Europejskiej.

  • Esta organização é titular de um Selo de Qualidade do Corpo Europeu de Solidariedade, que certifica que a organização tem capacidade para levar a cabo projetos em conformidade com os princípios e objetivos do Corpo Europeu de Solidariedade.

Âmbito Voluntariado

Papel Data de validade
Hosting 31/12/2027
Apoio 31/12/2027
PIC: 947395412 OID: E10171324

Temas da organização

Cidadania e participação democrática

Cultura

Educação e formação