Alanya Üniversitesi

Alanya Üniversitesi

Alanya University

Cikcilli Mahallesi Saraybeleni Cad. No:7, 07400, Alanya, Türkiye

www.alanyauniversity.edu.tr

kuruluşun tanımı

Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı’nın kuruculuğunu üstlendiği Alanya HEP Üniversitesi’ne ilişkin kuruluş yasası TBMM’de kabul edilerek 3 Mart 2011’de Resmi Gazete de yayınlanmıştır. 2014-2015 akademik yılında faaliyete başlayan üniversite, Alanya’nın ilk üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır. Üniversitemizin kuruluş ilkeleri arasında yer alan teknolojik yeniliklere açık olma felsefesi doğrultusunda 10.08.2016 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı doğrultusunda Türkiye’de bulunan ikinci Açık ve Uzaktan Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi üniversitemizde kurulmuştur. Böylelikle, üniversitemizin günümüzde sahip olduğu güçlü uzaktan öğrenme alt yapısının temelleri atılmıştır.

Üniversitemizce Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına (BAKA) sunulan “2015 yılı Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı”nın “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar” kategorisinde TR61/15/ARGEK/0005 referans numarasına sahip “Alanya ve Civarındaki Gıda İşletmelerinin Ürün Katma Değerini / Gıda Güvenliğini Artırıcı AR-GE Çalışmalarının Geliştirilmesi” isimli proje, % 80 hibe oranıyla desteklenmeye hak kazanmıştır. Söz konusu dönemde 1 milyon Türk Lirası bütçeye sahip olan projenin sonunda Üniversitemiz Türkiye’de Gıda Araştırmaları Laboratuvarına sahip tek Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüne sahip üniversite olmuştur.

Alanya HEP Üniversitesi 2019-2020 Akademik yılı Bahar Döneminde yapılan stratejik plan toplantıları ile “Akdeniz’in Dijital Üniversitesi” sloganı ile Yeni YÖK’ün Dijital Dönüşüm Stratejisi çerçevesinde üniversitemizin dijitalleşmesi üzerine yoğunlaşan bir stratejik hedefler bütünü doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Misyonumuz bölgenin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini̇ göz önüne alarak; özellikle turizm, tarım ve kıyısal kaynaklar yönetimi̇ alanlarında kentsel ve bölgesel kalkınmaya katkı ve katılım sağlayan öncü ve örnek bir üniversite olmaya yönelik faaliyetler ve hizmetleri sunmaktır. Vizyonumuz ulusal ve uluslararası alanda yenilikçi, yaratıcı, ve öğrenci odaklı öğrenme yaklaşımlarını kullanan, toplumsal yararı gözeten, geleceği şekillendirmek üzere teknolojiyi yakından takip eden çağdaş ve öncü bir üniversite olmaktır.

Bu misyon ve vizyon doğrultusunda Üniversitemizin stratejik hedefleri şunlardır;

- Üniversitenin nitelikli iş gücü kaynağının artırılması ve uzmanlık alanları oluşturulması
- Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni fakülte ve bölümler açmak ve bilimsel araştırmalar yapmak
- Eğitim-öğretim içeriğini paydaşların ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlemek
- Öğrenciler ve personel için cazibe merkezi olmak
- Mezunlarımızın özel sektör tarafından öncelikli tercih edildiği bir üniversite olmak
- İç ve dış paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak toplumsal değer yaratan projeler geliştirmeyi

TEMEL DEĞER VE İLKELER

- Çağdaşlık
- Teknoloji
- Kalite
- Etik değerlere bağlılık ve liyakat
- Şeffaflık
- Yaratıcılık, özgünlük
- Girişimcilik
- Katılımcılık
- Akademik özerklik, özgürlük ve sorumluluk bilinci
- Sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik

Üniversitemiz 4 fakülte , 2 yüksek okul ve 1 enstitü ile 421 yerli yabancı öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sağlamaktadır.

This organisation holds a European Solidarity Corps Quality Label. The Quality Label certifies that the organisation is able to run projects in compliance with the principles and objectives of the European Solidarity Corps.

Scope Gönüllülük

Role Sona erme tarihi
Host31/12/2027
Supporting31/12/2027
PIC: 927443676 OID: E10095586
Last updated on 02/12/23