Κατάλογος διαπιστευμένων οργανώσεων

5471 organisations found
Associação Questão Perene

Θεματικά αντικείμενα


Culture; Inclusion; Education and training


Estoril, Portugal

www.proatlantico.com

OID: E10264537

Διαβάστε περισσότερα
FRÖBEL Bildung und Erziehung gemeinnützige GmbH Kindergarten Biedermann

Θεματικά αντικείμενα


Education and training; Culture; Social assistance and welfare


Leipzig, Germany

www.kita-biedermann.de

PIC: 943744235

OID: E10133523

Διαβάστε περισσότερα
INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI ODV

Θεματικά αντικείμενα


Education and training; Social assistance and welfare; Physical education and sport


FROSINONE, Italy

www.nuoviorizzonti.org

PIC: 949698774

OID: E10109802

Διαβάστε περισσότερα
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION " FAMILY FOR PERSONS WITH DISABILITY "

Θεματικά αντικείμενα


Community development; Youthwork; Culture


KYIV, Ukraine

www.rodyna.org

PIC: 944668548

OID: E10197108

Διαβάστε περισσότερα
S/I Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Θεματικά αντικείμενα


Skills development; Education and training


Hjørring, Denmark

www.halvorsminde.dk

PIC: 896810979

OID: E10228665

Διαβάστε περισσότερα
The Tactical Tech Collective

Θεματικά αντικείμενα


Human rights; Skills development; Citizenship and democratic participation


Berlin, Germany

www.tacticaltech.org

OID: E10247163

Διαβάστε περισσότερα
"AFS Latvija" Starpkultūru programmas.

Θεματικά αντικείμενα


Digital youth work; Bridging intercultural, intergenerational and social divide; Inclusion


Rīga, Latvia

www.afs.lv

PIC: 945653680

OID: E10056583

Διαβάστε περισσότερα
"Arabkir" Medical Center & Institute of Child and Adolescent Health

Θεματικά αντικείμενα


Community development; Inclusion


Yerevan, Armenia

OID: E10287096

Διαβάστε περισσότερα
"Bona Fide Latvia"

Θεματικά αντικείμενα


Inclusion; Citizenship and democratic participation; Equality and non-discrimination


Sigulda, Latvia

www.bonafidelatvia.lv

PIC: 904850242

OID: E10011260

Διαβάστε περισσότερα
"Bright Future" Youth Public Union

Mingachevir, Azerbaijan

PIC: 913827883

OID: E10086062

Διαβάστε περισσότερα
"Centre for Community Mobilization and Support" NGO

Θεματικά αντικείμενα


Culture; European identity and values; Rural development and urban regeneration


Alaverdi, Armenia

www.armccms.org

PIC: 943785751

OID: E10136610

Διαβάστε περισσότερα
"Ecomission 21st Century" assosiation

Θεματικά αντικείμενα


Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή; Υγιεινός τρόπος ζωής, ενεργός γήρανση; Νεολαία (συμμετοχή, δραστηριότητες και πολιτική για τη νεολαία)


Lovech, Bulgaria

www.ecomission21.com

PIC: 949416310

OID: E10091450

Διαβάστε περισσότερα
"Erasmus Student Network - Azerbaijan" public union

Θεματικά αντικείμενα


European identity and values; Culture; Skills development


Baku, Azerbaijan

www.esn.az

PIC: 896483895

OID: E10234973

Διαβάστε περισσότερα
"Microkosmos" Associazione Culturale Italo-Ellenica per la Formazione

Θεματικά αντικείμενα


Employability and entrepreneurship; Skills development; Education and training


Torino, Italy

www.microkosmos.org

PIC: 912779410

OID: E10056958

Διαβάστε περισσότερα
"MIHI"

Θεματικά αντικείμενα


Green skills; Inclusion; Community development


Saldus, Latvia

PIC: 899124138

OID: E10008414

Διαβάστε περισσότερα