Skip to main content

U traganju za slobodnim vremenom mladih

Jedan od nših izložbenih plakata na kojima smo prikazali istraživanje.

20/09/2022 09:00

20/11/2022 14:00

[GMT] Tempo Médio de Greenwich

Ovogodišnji je Mjeseca hrvatske knjige 2022. posvećen mladima, s motom Nije lako kad si mlad!, jer je i ova godina proglašena Europskom godinom mladih 2022. Mjesec hrvatske knjige posvetili smo i velikom francuskom i svjetskom književniku Marcelu Proustu (1871.-1922.) i njegovom ciklusu romana U traganju za izgubljenim vremenom, u povodu 100. obljetnice njegove smrti. Naš smo projekt nazvali U traganju za slobodnim vremenom mladih u Europskoj godini mladih, s osvrtom na Proustovo traganje za izgubljenim vremenom kraja 19. i početka 20. stoljeća. Upravo nam Proustovo književno djelo i nakon 100 godina od njegove smrti, može pružiti svu ljepotu književne riječi.
Na primjeru književnika Marcela Prousta naši su učenici istražili i usporedili život mladih prije sto godina u Europi i današnjih mladih, uočili su probleme i izazove s kojima se mladi danas suočavaju u eri informacijske tehnologije i digitalnih medija. U nastavi sociologije učenici su istražili Proustovo doba (kraj 19. i početak 20. stoljeća), navike i slobodno vrijeme mladih ljudi krajem 19. i početkom 20. stoljeća te utjecaj izuma na slobodno vrijeme mladih u Proustovo doba. Učenice 3.a razreda koje pohađaju nastavu medijskog odgoja, provele su školsko istraživanje o čitateljskim navikama naših učenika pod nazivom Čitanje i slobodno vrijeme mladih. Anketom su obuhvatile blizu 200 naših učenika od 1. do 4. razreda. Cilj nam je bio istražiti interese učenika u provođenju slobodnog vremena, ispitati njihovu uključenost u razne školske i sve druge aktivnosti. Učenice su obradile dobivene podatke iz ankete i prikazale na zajedničkoj izložbi u predvorju škole.

INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE
Formato da atividade Presencial
Início em 20/09/2022 09:00
Termina em 20/11/2022 14:00
Fuso horário [GMT] Tempo Médio de Greenwich
Organizada por Ruža Jozić, Draženka Čutura i Ljiljana Dujmović, Gimnazija Sesvete
Sítio Web da organização http://gimnazija-sesvete.skole.hr/
Email de contacto ruza.jozic2@skole.hr
Grupo etário visado 14-17
Língua da atividade croata
Tipo de atividade Exposição
Temas da atividade Valores europeus; A juventude no mundo
Objetivos no domínio da juventude relacionados com a atividade Conectar a União Europeia com a juventude; Sociedades inclusivas
Relacionado com a Conferência sobre o Futuro da Europa Não
Número previsto de participantes (estimativa) 150
dehaze