Skip to main content

Rječničko blago

Jedna od radionica u školskoj knjižnici. @Slika se može preuzeti

26/09/2022 08:45

21/10/2022 14:00

[GMT] Griničas laiks

Izložbu RJEČNIČKO BLAGO, posvetili smo Danu rječnika, koji se obilježava svake godine 16. listopada u spomen na američkog leksikografa, pravopisnog reformatora engleskog jezika u Americi Noaha Webstera (r. 16. 10. 1758.) i njegov rječnik An American Dictionary of the English Language, 1828. i sva kasnija izdanja rječnika. Učenici su upoznali leksikografska djela (enciklopedije, leksikoni, rječnici) koja prikazuju ukupnost ljudskih znanja (opće enciklopedije, opći leksikoni) ili se ograničavaju na neko uže područje (struku, neku posebnu tehniku) pa je tada riječ o strukovnim enciklopedijama, leksikonima i rječnicima (medicinska, pravna, športska, pomorska, šumarska, mitološka, matematička, filmska, glazbena, filozofska, poljoprivredna, ekonomska, kemijska, građevinska, elektrotehnička, strojarska, brodograđevna …).
Tijekom rujna i listopada naše profesorice engleskog jezika Vlatka Švec i Vlatka Ostojić razgovarale su s maturantima o utjecaju engleskoga jezika kao globalnoga jezika, o važnosti očuvanja manjinskih jezika te poticanju višejezičnosti. Razvijali smo svijest o jeziku kao živom organizmu, proučavali smo kako nastaju nove riječi, te tko i na temelju čega odlučuje kada se nova riječ uvrštava u rječnik standardnog jezika. Učenici su samostalno istražili stranicu Oxford Dictionary Word of the Year te proučili koje su to nove riječi „ušle“ u rječnik proteklih godina, a poseban naglasak smo stavili i na utjecaj pandemije na nastanak novih riječi.

Iako danas prevladavaju online rječnici, koji nam omogućuju sistematizaciju ljudskih znanja i spoznaja, brže učenje novih pojmova, njihovo korištenje i čuvanje, i dalje je potrebno korištenje raznih vrsta rječnika kojih još nema u potpunosti u virtualnom svijetu. Rječnicima su se bavile i profesorice Jasmina Kranjčević Ćosić i Eva Lokotar Vojnović na nastavi engleskoga jezika, koje su s učenicima provele razne jezične vježbe, igre, kvizove i istraživanja na različitim izdanjima i vrstama rječnika stranih jezika koje posjedujemo u školskoj knjižnici. Školska je knjižničarka bila suorganizator i pomoć nastavnicima u provedbi mnogih aktivnosti vezanih za rječnike.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA PAR DARBĪBU
Pasākuma formāts Klātienē
Sākas 26/09/2022 08:45
Līdz: 21/10/2022 14:00
Laika zona [GMT] Griničas laiks
Organizators Profesori stranih jezika i knjižničarka Ruža Jozić, Gimnazija Sesvete
Organizatora tīmekļvietne http://gimnazija-sesvete.skole.hr/
E-pasta adrese saziņai ruza.jozic2@skole.hr
Mērķauditorijas vecums 14-17
Pasākuma valoda horvātu
Pasākuma veids Darbseminārs
Pasākuma temati Eiropas vērtības; Jaunatne un pasaule; Izglītība
Jaunatnes mērķi, ar kuriem pasākums saistīts ES un jauniešu saiknes veidošana; Iekļaujoša sabiedrība; Kvalitatīva mācīšanās
Saistība ar konferenci par Eiropas nākotni
Paredzamais dalībnieku skaits (aplēse) 150
dehaze