Skip to main content

Voda koja život znači

Plakati s naše izložbe uz Svjetski dan voda 2022.

02/02/2022 09:00

30/03/2022 14:30

[GMT] Srednje vrijeme po Greenwichu

VODA KOJA ŽIVOT ZNAČI

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine kako bi se skrenula pozornost ljudi diljem svijeta na važnost očuvanja vode za piće. Cilj je Svjetskog dana voda upozoriti i podići svijest o očuvanju i pristupu pitkoj vodi, što naglašava i UN-ova Agenda 2030 održivog razvoja (SDG 6): Voda i odvodnja za sve do 2030. g. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda 2022. su „Podzemne vode“, s motom „Podzemne vode – učinimo nevidljivo vidljivim“. Daleko od očiju, pod našim nogama, podzemne vode su skriveno blago koje obogaćuje naše živote. Naša voda za piće i higijena, naša opskrba hranom i prirodni okoliš – sve to počiva na podzemnim vodama.
Na mnogim mjestima ljudske aktivnosti prekomjerno se koriste i zagađuju podzemne vode. Prekomjerno iskorištavanje vode može dovesti do nestabilnosti i slijeganja tla, dok u priobalnim područjima može doći do prodora morske vode ispod kopna. Podzemne vode su onečišćene u mnogim područjima, a sanacija je često dug i težak proces. Na drugim mjestima ne znamo koliko podzemne vode leži ispod nas, što znači da možda ne uspijevamo iskoristiti potencijalno vitalni vodni resurs. Istraživanje, zaštita i održivo korištenje podzemnih voda bit će ključno za preživljavanje i prilagodbu klimatskim promjenama i zadovoljavanje potreba rastuće populacije. Što možemo učiniti danas? Moramo zaštititi podzemne vode od onečišćenja i koristiti ih održivo, uravnotežujući potrebe ljudi i svijeta. Vitalna uloga podzemnih voda u sustavima vode i kanalizacije, poljoprivredi, industriji, ekosustavima i prilagodbi na klimatske promjene mora se odraziti u kreiranju politike održivog razvoja.
Zato budimo odgovorni i brinimo za kakvoću svih voda na Zemlji! Svoj odnos prema vodi, njezinom značenju za ljudski život i planet Zemlju, naši su učenici izrazili kroz školski projekt VODA KOJA ŽIVOT ZNAČI u nastavi biologije, kao i u nastavi geografije, izradom edukativnih plakata, radionicom uz potok Vuger, mjerenjem kakvoće vode i mjerenjem protoka vode potoka Vuger u blizini škole te edukativnom šetnjom uz potok Vuger.

INFORMACIJE O AKTIVNOSTI
Format aktivnosti Uz fizičku prisutnost
Datum početka 02/02/2022 09:00
Završetak 30/03/2022 14:30
Vremenska zona [GMT] Srednje vrijeme po Greenwichu
Organizator Profesori biologije, kemije, geografije i knjižničarka, Gimnazija Sesvete
Internetska stranica organizacije http://gimnazija-sesvete.skole.hr/
E-adresa za kontakt ruza.jozic2@skole.hr
Ciljana dob (raspon) 14-17
Jezik aktivnosti hrvatski
Vrsta aktivnosti Radionica
Teme aktivnosti Sudjelovanje i angažman; Mladi i svijet; Zdravlje, dobrobit i sport; Klima i okoliš
Ciljevi za mlade s kojima je aktivnost povezana Prostor i sudjelovanje za sve; Održiva zelena Europa
Povezano s konferencijom o budućnosti Europe Ne
Broj očekivanih sudionika (procjena) 120
dehaze