Skip to main content

Voda koja život znači

Plakati s naše izložbe uz Svjetski dan voda 2022.

02/02/2022 09:00

30/03/2022 14:30

[GMT] Meán-am Greenwich

VODA KOJA ŽIVOT ZNAČI

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine kako bi se skrenula pozornost ljudi diljem svijeta na važnost očuvanja vode za piće. Cilj je Svjetskog dana voda upozoriti i podići svijest o očuvanju i pristupu pitkoj vodi, što naglašava i UN-ova Agenda 2030 održivog razvoja (SDG 6): Voda i odvodnja za sve do 2030. g. Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda 2022. su „Podzemne vode“, s motom „Podzemne vode – učinimo nevidljivo vidljivim“. Daleko od očiju, pod našim nogama, podzemne vode su skriveno blago koje obogaćuje naše živote. Naša voda za piće i higijena, naša opskrba hranom i prirodni okoliš – sve to počiva na podzemnim vodama.
Na mnogim mjestima ljudske aktivnosti prekomjerno se koriste i zagađuju podzemne vode. Prekomjerno iskorištavanje vode može dovesti do nestabilnosti i slijeganja tla, dok u priobalnim područjima može doći do prodora morske vode ispod kopna. Podzemne vode su onečišćene u mnogim područjima, a sanacija je često dug i težak proces. Na drugim mjestima ne znamo koliko podzemne vode leži ispod nas, što znači da možda ne uspijevamo iskoristiti potencijalno vitalni vodni resurs. Istraživanje, zaštita i održivo korištenje podzemnih voda bit će ključno za preživljavanje i prilagodbu klimatskim promjenama i zadovoljavanje potreba rastuće populacije. Što možemo učiniti danas? Moramo zaštititi podzemne vode od onečišćenja i koristiti ih održivo, uravnotežujući potrebe ljudi i svijeta. Vitalna uloga podzemnih voda u sustavima vode i kanalizacije, poljoprivredi, industriji, ekosustavima i prilagodbi na klimatske promjene mora se odraziti u kreiranju politike održivog razvoja.
Zato budimo odgovorni i brinimo za kakvoću svih voda na Zemlji! Svoj odnos prema vodi, njezinom značenju za ljudski život i planet Zemlju, naši su učenici izrazili kroz školski projekt VODA KOJA ŽIVOT ZNAČI u nastavi biologije, kao i u nastavi geografije, izradom edukativnih plakata, radionicom uz potok Vuger, mjerenjem kakvoće vode i mjerenjem protoka vode potoka Vuger u blizini škole te edukativnom šetnjom uz potok Vuger.

SONRAÍ NA GNÍOMHAÍOCHTA
Formáid na gníomhaíochta Láithreacht aghaidh ar aghaidh
Ag tosú an 02/02/2022 09:00
Ag críochnú an 30/03/2022 14:30
Amchrios [GMT] Meán-am Greenwich
Arna heagrú ag Profesori biologije, kemije, geografije i knjižničarka, Gimnazija Sesvete
Suíomh gréasáin na heagraíochta http://gimnazija-sesvete.skole.hr/
Ríomhphost teagmhála ruza.jozic2@skole.hr
Raon spriocaoise 14-17
Teanga na gníomhaíochta Cróitis
An cineál gníomhaíochta Ceardlann
Ábhair na gníomhaíochta Rannpháirtíocht agus teagmháil; An óige agus an domhan; An tsláinte, folláine agus spóirt; An aeráid agus an comhshaol
Na Spriocanna don Óige atá nasctha leis an ngníomhaíocht seo Spás agus Rannpháirtíocht do Chách; An Eoraip Inbhuanaithe Ghlas
Bainteach leis an gComhdháil ar Thodhchaí na hEorpa Níl agus ní raibh
Líon na rannpháirtithe a bhfuiltear ag súil leis (meastachán) 120
dehaze