Skip to main content

Međunarodni dan pismenosti - Povijest čitanja

Izložbeni plakati

02/09/2022 08:00

20/09/2022 15:00

[GMT] ώρα Γκρίνουιτς

Od pokretanja obilježavanja Međunarodnoga dana pismenosti, šezdesetih godina prošloga stoljeća, pa do danas, shvaćanje pojma pismenosti kontinuirano se razvijalo i mijenjalo kako su se mijenjale i društvene, političke, znanstvene, tehničke i druge okolnosti.
Osnovno shvaćanje pismenosti prvenstveno podrazumijeva kompetencije u području čitanja i pisanja. Iako se precizna definicija pismenosti razlikuje od zemlje do zemlje, danas ona obuhvaća mnoge više te vrlo često, uz vještine pisanja, čitanja i računanja, uključuje i osposobljenost za čitanje s razumijevanjem, vještine komuniciranja, znanja stranih jezika i korištenja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, osposobljenost za rješavanje problema, vještine i spremnosti za timski rad, prihvaćanje drugih i drukčijih te osposobljenost za trajno učenje. Danas, osim opće pismenosti, govorimo i o raznim drugim vrstama pismenosti: čitalačka, informacijska, matematička, informatička, digitalna, financijska, ekološka, znanstvena pismenost itd.
Pismenost u svim svojim dimenzijama donosi korist pojedincu i društvima, utječe na rast samopouzdanja, osnažuje za individualnu i kolektivnu akciju, oslobađa kreativnost i osposobljava za kritičku refleksiju stvarnosti. Pismenost je puno više od samog učenja kako čitati i pisati, cilj joj je prenositi znanje i promicati društveno sudjelovanje. Pismeno društvo je društvo gdje se aktivno razmjenjuju ideje i vode rasprave. Nepismenost je često prepreka boljemu životu te čak može voditi porastu isključivosti i nasilja.

Zato je borba za pismenost zadaća svakog pojedinca, jer su čitanje i pismenost prioriteti današnjeg vremena, kad bogati nisu oni koji imaju resurse, već globalnu moć imaju oni koji posjeduju i prenose informacije i znanje. Pismenost budi nadu ne samo u društvo nego i u pojedinca koji teži ispunjenju, sreći i osobnoj koristi od čitanja i pisanja. O povijesti čitanja te razvoju i vrstama pismenosti, moglo se više saznati na našoj izložbi u predvorju škole i školskoj čitaonici, a može se pročitati i u digitalnoj publikaciji ISSUU na poveznici:
https://issuu.com/rjozic/docs/povijest_itanja .

Λεπτομερή στοιχεία δραστηριότητας
Μορφή δραστηριότητας Με φυσική παρουσία
Αρχίζει στις 02/09/2022 08:00
Λήξη 20/09/2022 15:00
Ζώνη ώρας [GMT] ώρα Γκρίνουιτς
Διοργανώνεται από Ruža Jozić, Gimnazija Sesvete
Ιστότοπος οργανισμού http://gimnazija-sesvete.skole.hr/
Email αρμοδίου επικοινωνίας ruza.jozic2@skole.hr
Ηλικιακή ομάδα-στόχος 14-17
Γλώσσα της δραστηριότητας Croatian
Είδος δραστηριότητας Έκθεση
Θέματα της δραστηριότητας Ευρωπαϊκές αξίες; Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και παραπληροφόρηση; Εκπαίδευση; Πολιτισμός
Στόχοι για τη νεολαία με τους οποίους συνδέεται αυτή η δραστηριότητα Ενημέρωση και εποικοδομητικός διάλογος; Ποιοτική μάθηση
Αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης Όχι
Αριθμός αναμενόμενων συμμετεχόντων (εκτίμηση) 120
dehaze