Skip to main content

Međunarodni dan pismenosti - Povijest čitanja

Izložbeni plakati

02/09/2022 08:00

20/09/2022 15:00

[TUC] Temps universel coordonné

Od pokretanja obilježavanja Međunarodnoga dana pismenosti, šezdesetih godina prošloga stoljeća, pa do danas, shvaćanje pojma pismenosti kontinuirano se razvijalo i mijenjalo kako su se mijenjale i društvene, političke, znanstvene, tehničke i druge okolnosti.
Osnovno shvaćanje pismenosti prvenstveno podrazumijeva kompetencije u području čitanja i pisanja. Iako se precizna definicija pismenosti razlikuje od zemlje do zemlje, danas ona obuhvaća mnoge više te vrlo često, uz vještine pisanja, čitanja i računanja, uključuje i osposobljenost za čitanje s razumijevanjem, vještine komuniciranja, znanja stranih jezika i korištenja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, osposobljenost za rješavanje problema, vještine i spremnosti za timski rad, prihvaćanje drugih i drukčijih te osposobljenost za trajno učenje. Danas, osim opće pismenosti, govorimo i o raznim drugim vrstama pismenosti: čitalačka, informacijska, matematička, informatička, digitalna, financijska, ekološka, znanstvena pismenost itd.
Pismenost u svim svojim dimenzijama donosi korist pojedincu i društvima, utječe na rast samopouzdanja, osnažuje za individualnu i kolektivnu akciju, oslobađa kreativnost i osposobljava za kritičku refleksiju stvarnosti. Pismenost je puno više od samog učenja kako čitati i pisati, cilj joj je prenositi znanje i promicati društveno sudjelovanje. Pismeno društvo je društvo gdje se aktivno razmjenjuju ideje i vode rasprave. Nepismenost je često prepreka boljemu životu te čak može voditi porastu isključivosti i nasilja.

Zato je borba za pismenost zadaća svakog pojedinca, jer su čitanje i pismenost prioriteti današnjeg vremena, kad bogati nisu oni koji imaju resurse, već globalnu moć imaju oni koji posjeduju i prenose informacije i znanje. Pismenost budi nadu ne samo u društvo nego i u pojedinca koji teži ispunjenju, sreći i osobnoj koristi od čitanja i pisanja. O povijesti čitanja te razvoju i vrstama pismenosti, moglo se više saznati na našoj izložbi u predvorju škole i školskoj čitaonici, a može se pročitati i u digitalnoj publikaciji ISSUU na poveznici:
https://issuu.com/rjozic/docs/povijest_itanja .

INFORMATIONS SUR L’ACTIVITÉ
Format de l'activité En présentiel
Date de début 02/09/2022 08:00
Se termine le 20/09/2022 15:00
Fuseau horaire [TUC] Temps universel coordonné
Organisée par Ruža Jozić, Gimnazija Sesvete
Site web de l'organisation http://gimnazija-sesvete.skole.hr/
Adresse électronique de contact ruza.jozic2@skole.hr
Catégorie d’âge ciblée 14-17
Langue de l’activité Croate
Type d’activité Exposition
Thèmes de l’activité Valeurs européennes; Éducation aux médias et désinformation; Éducation; Culture
Objectifs pour la jeunesse auxquels cette activité est liée Information et dialogue constructif; Apprentissages de qualité
En lien avec la Conférence sur l'avenir de l'Europe Non
Nombre de participants attendus (estimation) 120
dehaze