Skip to main content

Miroslavu Krleži u spomen - uz 40. obljetnicu smrti

Letak naše izložbe U spomen Miroslavu Krleži

10/01/2022 09:00

20/01/2022 15:30

[CET] Srednjoeuropsko vrijeme

Izložbu i popratna događanja posvetili smo Miroslavu Krleži uz 40. obljetnicu smrti - središnjoj osobnosti hrvatske književnosti 20. stoljeća.

Krleža je bio iznimna književna pojava, pisac velikog dara, velike stvaralačke energije i širokog obrazovanja te iznimni stilist. On je dublje od svojih suvremenika uronio u probleme hrvatskoga naroda analizirajući njegovo povijesno kretanje i upozoravajući na njegovo nesnalaženje u tuđinskim političkim spletkama i na krive prosudbe koje su ga često teško opterećivale. Kao dobar poznavatelj srednjoeuropskih političkih prilika, oštrom kritikom se obrušavao na razdoblje Austro-ugarske vladavine. Često mu se prigovara da takav odnos nije pokazao prema društvenoj stvarnosti nakon Drugog svjetskog rata. Svoju stvaralačku energiju usmjerava na opća kulturna područja, a osobito je zaslužan za osnivanje Leksikografskog zavoda, koji danas upravo nosi ime po njemu – LZ „Miroslav Krleža“.
Krleža ipak ostaje jedno od najvećih imena hrvatske književnosti, jer tomu svjedoče i njegova mnogobrojna književna djela koja su i naši lektirni naslovi, od Balada Petrice Kerempuha, ciklusa Glembajevih, Povratka Filipa Latinovicza i mnogih drugih književnih djela koja uistinu vrijedi pročitati.

INFORMACIJE O AKTIVNOSTI
Format aktivnosti Uz fizičku prisutnost
Datum početka 10/01/2022 09:00
Završetak 20/01/2022 15:30
Vremenska zona [CET] Srednjoeuropsko vrijeme
Organizator Ruža Jozić i Željka Župan Vuksan
Internetska stranica organizacije http://gimnazija-sesvete.skole.hr/
E-adresa za kontakt ruza.jozic2@skole.hr
Ciljana dob (raspon) 14-17
Jezik aktivnosti hrvatski
Vrsta aktivnosti Izložba
Teme aktivnosti Europske vrijednosti; Mladi i svijet; Uključivost i ravnopravnost; Kultura
Dostupnost za osobe u invalidskim kolicima U potpunosti dostupno osobama u invalidskim kolicima
Ciljevi za mlade s kojima je aktivnost povezana Uključiva društva; Kvalitetno učenje
Povezano s konferencijom o budućnosti Europe Ne
Broj očekivanih sudionika (procjena) 120
dehaze