Skip to main content

Miroslavu Krleži u spomen - uz 40. obljetnicu smrti

Letak naše izložbe U spomen Miroslavu Krleži

10/01/2022 09:00

20/01/2022 15:30

[CET] Ora Europei Centrale

Izložbu i popratna događanja posvetili smo Miroslavu Krleži uz 40. obljetnicu smrti - središnjoj osobnosti hrvatske književnosti 20. stoljeća.

Krleža je bio iznimna književna pojava, pisac velikog dara, velike stvaralačke energije i širokog obrazovanja te iznimni stilist. On je dublje od svojih suvremenika uronio u probleme hrvatskoga naroda analizirajući njegovo povijesno kretanje i upozoravajući na njegovo nesnalaženje u tuđinskim političkim spletkama i na krive prosudbe koje su ga često teško opterećivale. Kao dobar poznavatelj srednjoeuropskih političkih prilika, oštrom kritikom se obrušavao na razdoblje Austro-ugarske vladavine. Često mu se prigovara da takav odnos nije pokazao prema društvenoj stvarnosti nakon Drugog svjetskog rata. Svoju stvaralačku energiju usmjerava na opća kulturna područja, a osobito je zaslužan za osnivanje Leksikografskog zavoda, koji danas upravo nosi ime po njemu – LZ „Miroslav Krleža“.
Krleža ipak ostaje jedno od najvećih imena hrvatske književnosti, jer tomu svjedoče i njegova mnogobrojna književna djela koja su i naši lektirni naslovi, od Balada Petrice Kerempuha, ciklusa Glembajevih, Povratka Filipa Latinovicza i mnogih drugih književnih djela koja uistinu vrijedi pročitati.

DETALII DESPRE ACTIVITATE
Formatul Cu prezență față în față
Începe la 10/01/2022 09:00
Se încheie la 20/01/2022 15:30
Zona orară [CET] Ora Europei Centrale
Organizată de Ruža Jozić i Željka Župan Vuksan
Site-ul organizației http://gimnazija-sesvete.skole.hr/
Adresa de e-mail de contact ruza.jozic2@skole.hr
Intervalul de vârstă țintă 14-17
Limba de desfășurare a activității Croată
Tip de activitate Expoziție
Temele activității Valorile europene; Tinerii europeni și restul lumii; Incluziune și egalitate; Cultură
Accesibilitate pentru scaune cu rotile Accesibilă pentru scaune cu rotile
Obiectivele pentru tineret de care se leagă activitatea Societăți favorabile incluziunii; Învățare de calitate
Legată de Conferința privind viitorul Europei Nu
Numărul preconizat de participanți 120
dehaze